Fejlfinding af 15 tommer Studio Display med DVI

Sådan udføres fejlfinding på 15 tommer Studio Display med DVI

I denne artikel beskrives reparationsprocedurer for autoriserede serviceværksteder i forbindelse med udvalgte Apple-produkter, men vi har også udgivet dem i Knowledge Base til generelle undervisningsmæssige formål. På nuværende tidspunkt er der et begrænset antal reparationer, som kunden kan udføre. Disse dækkes af programmet for dele, kunden kan installere http://www.info.apple.com/da/installparts. Hvis du ikke er autoriseret til at udføre disse procedurer, skal du kontakte Apple (888-APL-CARE i USA) eller et lokalt autoriseret serviceværksted for at aftale en reparation.

Generelt
Med problemoversigten kan du diagnosticere specifikke problemer relateret til dit produkt. Da oversigten indeholder løsninger i den mest sandsynlige rækkefølge, skal du prøve den første løsning til at starte med. Kontroller, om produktet fortsat har problemet. Hvis problemet vedvarer, skal du prøve det næste løsningsforslag. Kontakt Apples tekniske support for at få flere oplysninger. Du finder generelle fejlfindingstip i afsnittet Justeringer samt ved at klikke på linket til brugerhåndbogen.

 

Den første kontrolliste

Vigtigt: Mange skærme, der sendes til reparation, viser sig at være fuldt funktionsdygtige. Læs denne kontrolliste for at forhindre såvel unødvendig udskiftning af komponenter som forsinkelser. Studio Display med DVI er ikke kompatibel med alle computere. Skærmen virker med udvalgte AGP-baserede Power Mac G4-computere.

 

Kontroller forbindelser.

Problemer, der kan ligne skærmfejl, kan være forårsaget af løse kabelforbindelser eller et løst DVI-skærmkort i computeren. Kontroller kabelforbindelser, og undersøg, om der er bøjede ben.

Kontroller, at DVI-skærmkortet er tilsluttet korrekt i computeren.

Beskyt skærmen mod statisk afladning.

Med henblik på at undgå skade på skærmen fra elektrostatisk afladning skal du altid sætte computerens strømstik i en stikkontakt med jordforbindelse, inden du slutter Studio Display med DVI til computeren.

Sluk skærmen, eller sæt den på vågeblus, når den ikke skal bruges i en længere periode.

Et konstant og uændret billede på LCD-skærmen i længere tid (ca. 24 timer) kan efterlade ekkobilleder på skærmen. Du fjerner ekkoer ved enten at slukke skærmen eller sætte den på vågeblus med kontrolpanelet Energibesparelse. Tiden til at udbedre problemet afhænger af, hvor længe billedet var på skærmen. Det tager generelt mellem lige så lang eller dobbelt så lang tid at fjerne ekkobilledet, som det tog at skabe det.

Når skærmen er sat på vågeblus med Energibesparelse, er strømindikatoren gul og baggrundslysene er slukket. Selv om en skærmskåner kan bruges, aktiverer nogle skærmskånere baggrundslysene, så baggrundslysene praktiske levetid reduceres.

 

Problemoversigt -Intet billede (skærmen er sort)

Juster frontpanelets lysstyrke (den kan være indstillet for lavt).

Sluk computeren og skærmen. Fjern skærmkabler. Kontroller, om der er bøjede ben på kabelstik. Tilslut skærmkablerne igen, og genstart computer og skærm.

Hvis skærmens lysstyrke reduceres med tiden er den mest sandsynlige årsag, at baggrundslysenes ydeevne er forringet. Hvis du har mistanke om forringelse af baggrundslysene, skal du kontakte Apples tekniske support.

Udskift DVI-skærmkortet i computeren.

I USA skal du ringe til Apples tekniske support på 800-919-2775. I Canada skal du ringe på 800-217-9517.

 

Skærmopløsninger -Uklare eller bølgende billeder ved forskellige opløsninger

Brug en af de opløsninger, der er anbefalet i kontrolpanelet Skærme Bemærk: Visse opløsninger fra listen Vis alle kan resultere i mindre end optimale resultater (uklarhed samt sorte bjælker i siderne, toppen og bunden af skærmområdet).

Du får de bedste resultater ved at indstille skærmopløsningen til 1024 x 768 med kontrolpanelet Skærme. 1024 x 768 er standardopløsningen for Studio Display med DVI.

 

Skærmfarve -Farver på skærmen er ikke korrekte

Skærmen skal varme op i 30 minutter.

Kontroller farvenøjagtigheden med en skrivebordsbaggrund, du kender, eller et ensfarvet baggrund. Åbn kontrolpanelet Skærme, og klik på Farve. Bekræft, at en passende ColorSync-profil er valgt. Klik på Kalibrer i menuen Farve for at ændre farvekalibreringen.

Åbn kontrolpanelet Farve, og kontroller, at Farvedybde ikke er indstillet til Gråtoner.

 

Farveintensitet varierer: Et farveområde er ikke ensartet

Du får de bedste resultater, hvis skærmen varmes op i 30 minutter for at opnå optimal farvekvalitet. I et stort ensfarvet område vises farven måske ikke ens i hele området. Dette problem kan opstå, hvis skærmen ikke er varmet op.

 

Skærmens lysstyrke- Skærmbilledet er dæmpet

Juster frontpanelets lysstyrke (den kan være indstillet for lavt).

Åbn kontrolpanelet Skærme, og klik på Kalibrer i menuen Farve for at ændre farvekalibreringen.

I kontrolpanelet Skærme skal du klikke på Kalibrer i menuen Farve og ændre indstillinger for farvekalibrering.

Hvis skærmens lysstyrke reduceres med tiden er den mest sandsynlige årsag, at baggrundslysenes ydeevne er forringet. Hvis du har mistanke om forringelse af baggrundslysene, skal du kontakte Apples tekniske support.

 

Fokus - Skærmbilledet er uklart

I kontrolpanelet Skærme skal du instille skærmens opløsning til 1024 x 768.

Bemærk: 1024 x 768 er standardopløsningen for Studio Display med DVI. Selv om du kan "forstørre" skærmbilledet med henblik på at forstørre skrifttyper og grafik ved at vælge andre skærmopløsninger, kan LCD-fladskærme ikke ændre scanningsfrekvens som en billedrørsskærm, så du må forvente en smule uskarphed, når du bruger andre opløsninger end standarden.

Åbn kontrolpanelet Udseende, og vælg Skrifter. Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet "Udjævn alle skrifter på skærmen".

 

Fejlmeddelelser -Fejlmeddelsen "Denne skærm understøttes ikke af denne version af Apples Display Software" vises

Sørg for, at computeren er kompatibel. Bekræft, at DVI-skærmkortet sidder godt fast. (Se "Den første kontrolliste" i begyndelsen af dette kapitel.)

Installer Apple Displays Software, der fulgte med Studio Display med DVI. Du finder installationsvejledninger i kapitlet Justeringer med linket til brugerhåndbogen.

Fejlmeddelelsen "Denne version af systemsoftwaren understøttes ikke Apples Display Software" vises

Hvis denne meddelelse vises i installeringsprogrammet til Apple Displays Software, skal du kontrollere, at du valgte startharddisken i dialogen Installering.

Fejlindikatorer -Strømindikatoren blinker gult i en gentagende sekvens af tre korte blink

Kontroller, at det korrekte skærmkort er installeret.

Installer Apple Displays Software, der fulgte med Studio Display med DVI. Du finder installationsvejledninger i kapitlet Justeringer med linket til brugerhåndbogen.

Strømindikatoren blinker gult i en gentagende sekvens på to korte og et langt blink

Dette symptom indikerer et problem med baggrundslysene. I USA skal du ringe til Apples tekniske support på 800-919-2775. I Canada skal du ringe på 800-217-9517.

 

Andet

 

Skærmbilledet fastfryser

Dette problem opstår, når Energibesparelse er i konflikt med et skærmskånerprogram. Sluk enten skærmskånerprogrammet eller Energibesparelse, og genstart computeren.

 

Computeren lukker ned eller går på vågeblus, når du trykker på skærmens afbryderknap

Skærmens afbryderknap er forudindstillet til at slukke både skærm og computer eller sætte dem på vågeblus. Hvis du vil ændre afbryderknappens funktion til kun at gælde for skærmen, skal du åbne kontrolpanelet Skærme og gå til indstillingen for afbryderknappen i Indstillinger. Klik på Afbryderknap.

 

Ændringer, der er foretaget i kontrolpanelet Skærme, påvirker ikke skærmbilledet

Hvis der er mere end én skærm tilsluttet computeren, skal du kontrollere, at kontrolpanelet viser det korrekte skærmnavn i titellinjen.

Afbryd forbindelsen til alle eksterne USB-enheder undtagen skærmen, Apple-tastaturet og musen.

Installer Apple Displays Software, der fulgte med Studio Display med DVI. Du finder installationsvejledninger i kapitlet Justeringer med linket til brugerhåndbogen.

 

Intet skærmdisplay, når der trykkes på lysstyrkeknappen, eller der er ikke strømtilstandsindstiilinger i kontrolpanelet Skærme

Kontroller, at skærmens USB-kabelstik er tilsluttet computerens USB-port.

Installer Apple Displays Software, der fulgte med Studio Display med DVI. Du finder installationsvejledninger i kapitlet Justeringer med linket til brugerhåndbogen.

Genstart computeren

Knappen Indstillinger mangler i kontrolpanlet Skærme.

Kontroller, at skærmens USB-kabelstik er tilsluttet computerens USB-port.

Geninstaller systemsoftwaren.

 

En rest af billedet er stadig synlig, efter skærmbilledet ændres

Et konstant og uændret billede på skærmen i en længere periode kan efterlade en svagt synlig rest af billedet, når skærmbilledet ændres.

Dette er et midlertidigt problem og påvirker ikke skærmens funktionalitet. Du fjerner billedet ved enten at slukke skærmen eller sætte den på vågeblus med kontrolpanelet Energibesparelse. Tiden til at udbedre problemet afhænger af, hvor længe billedet var på skærmen. Det tager generelt lige så lang eller dobbelt så lang tid at fjerne ekkobilledet, som det tog at skabe det.

Med henblik på at forhindre problemet anbefaler vi, at du bruger kontrolpanelet Energibesparelse til at sætte skærmen på vågeblus (skærmen er sort), når den ikke er i brug. Når skærmen er sat på vågeblus med Energisparelse, er strømindikatoren gul og baggrundslysene er slukket. Selv om en skærmskåner kan bruges, aktiverer nogle skærmskånere baggrundslysene, så baggrundslysenes praktiske levetid reduceres.

Udgivelsesdato: