Apples LCD-skærme: Strømindikatoren blinker

Visse LCD-skærme fra Apple advarer dig, hvis de registrerer en fejlfunktion.

Hvis en af Apples LCD-skærme registrerer en fejlfunktion, blinker strømindikatoren i en bestemt sekvens for at indikere problemet.

kort, kort, kort Skærmen registrerer et forkert videoformat eller en ikke-understøttet opløsning.
Kontroller, at udstyret er kompatibelt, og genstart computeren. Nulstil PRAM, hvis problemet forsætter.
kort, lang, kort Sørg for du bruger korrekt strømforsyning sammen med skærmen. Denne advarsel vises kun på skærme, der er produceret i 2004 eller senere og kræver en ekstern strømforsyning.
kort, kort, lang Skærmen registrerer en fejl med baggrundslysene. Kontroller skærmens strømforbindelser, og genstart computeren. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Apple eller en autoriseret Apple-serviceudbyder.
Udgivelsesdato: