Virkemåde for strømindikatoren på Apple Cinema Display i aluminium

Hvis du har Apple Cinema Display i aluminium, lyser indikatoren på forsiden afhængigt af, hvordan du indstiller afbryderknappens funktion under fanen Indstillinger i ruden Skærm under Systemindstillinger. Tabellen herunder viser indikatorens virkemåde, når du vælger følgende indstillinger for afbryderknappen:

"Tænder/slukker skærmen"
  • Lyser, når computeren er slukket
  • Slukket, når computeren er tændt
  • Lyser, når computeren er på vågeblus
"Sætter systemet til/fra vågeblus"
  • Lyser, når computeren er slukket
  • Slukket, når computeren er tændt
  • Blinker, når computeren er på vågeblus
"Ingen aktivitet"
  • Lyser, når computeren er slukket
  • Slukket, når computeren er tændt
  • Blinker, når computeren er på vågeblus
Udgivelsesdato: