Mac OS X: "Ukendt fejl -2147352480" ved brænding af medier af typerne CD-R, CD-RW og DVD-R

Find ud af, hvordan du løser problemer i forbindelse med beskyttelse mod underløb ved brænding (advarslen "Ukendt fejl -2147352480") ved brænding af en disk. Dette dokument gælder for Mac OS X 10.2 eller nyere.

Prøv disse tip:

 • Angiv en brændehastighed, som er mindre end den maksimale hastighedsvurdering for det optiske drev.
 • Afslut de åbne programmer, som du ikke bruger. Åbne programmer er markeret med en hvid cirkel i Dock in Leopard og med en trekant i Tiger og ældre versioner af Mac OS X.
 • Når en brændingssession er startet, skal du undgå at flytte, skubbe til eller ryste computeren.
 • Put ikke mærkater på tomme diske før brænding.
 • Anvend tomme diske, som passer til dit drevs brændehastighed, eller overvej at bruge et andet mediemærke.
 • Se "Faktorer, som påvirker skrivning til eller læsning fra optiske medier".

Det kan også være en fordel at installere yderligere hukommelse (RAM) på din computer eller sørge for en systemgrænseflade med større båndbredde til brænderen (som f.eks. SCSI).

Du kan også overveje at få den optiske medieenhed testet hos en autoriseret Apple-serviceudbyder.

Konsolværktøjet eller -loggen rapporterer muligvis:

"-2147352480 = 0x80020060 = kDRBurnUnderrunErr = Enheden tømte sin buffer uden beskyttelse mod underløb ved brænding"

Begrænset diskplads eller problemer med RAM-tilgængelighed kan føre til dette. Her er nogle tegn på, at dette kan være tilfældet:<

 • Problemet optræder oftere under brændingsprocessen.
 • Den mislykkede brænding efterlader oftere data, som kun er skrevet delvist til disken, og disken kan ikke genanvendes.

Fysisk kilde til disse problemer kan føre til brændingsproblemer og kan nogle gange identificeres, når:

 • Problemet oftere optræder i begyndelsen af brændingsprocessen.
 • Den mislykkede brændingssession oftere efterlader mediet ubrugt og klar til brænding (det er stadig tomt).
 • Brændingen starter, men en ekstern hændelse afbryder sessionen.

 

Udgivelsesdato: