iMac: Sådan installerer du en firmwareopdatering til iMac

Følgende instruktioner er medtaget i alle Read Me-filer til alle iMac-firmwareopdateringer.

Bemærk: Når du opdaterer firmwaren, nulstilles PRAM, og du skal muligvis nulstille nogle af iMac-indstillingerne. Du skal f.eks. måske vælge din startdisk fra kontrolpanelet Startdisk. Du kan få flere oplysninger i hjælpen til Mac OS Help.

Følgende instruktioner er medtaget i alle Read Me-filer til alle iMac-firmwareopdateringer. På nogle iMac-modeller skal du bruge en udrettet papirklips eller lignende objekt til at nå afbrydelsesknappen, som er placeret i stikkets nedsænkede område på højre side af iMac'en.

  1. Dobbeltklik på ikonet for firmwareopdatering af iMac Firmware for at starte opdateringen.
  2. Læs instruktionerne på skærmen, og følg dem nøje.
  3. På en /A-konfiguration vises der en meddelelse, som forklarer, at firmwaren i din iMac skal opdateres


  4. På alle andre konfigurationer, vises der en meddelelse, som beder dig om at lukke computeren og indsætte spidsen af en udrettet papirklips i programmørknaphullet og følge trin 5 til 9 for at gennemføre opdateringsprocessen.
  5. Klik på Luk ned i dialogen for at lukke din computer.
  6. Åbn portcoveret på højre side af iMac'en, og sæt en udrettet papirklips ind i programmørknaphullet, som er det nederste af de to knaphuller.
  7. Hold fortsat papirklipsen i hullet, og slip afbryderknappen på din iMac eller Apple USB-tastaturet for at starte din iMac.
  8. Fjern papirklipsen, når du hører en lang tone. Der vises en statuslinje nederst på computerskærmen, når opdateringen finder sted.
  9. Hvis opdateringen er gennemført, vises der en meddelelse om, at firmwaren er opdateret, når din iMac er startet op. Klik på OK.


Hvis du får en vist en meddelelse om, at opdateringen ikke er gennemført, skal du gå tilbage til trin 1 og starte opdateringsprocessen igen.

Fejlkontrol før installation

Firmawareopdatering kan kun finde sted under visse betingelser. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, får du vist følgende dialog på skærmen.

 • Hvis opdateringsfilen er flyttet uden for mappen, der indeholder installationsprogrammet til opdateringen.
 • Hvis opdateringsprogrammet bruges på en anden computer end en iMac
 • Hvis der opstår Mac OS-fejl #123
 • Hvis enheden er låst
 • Hvis firmwaren ikke genkendes
 • Hvis der ikke er mere plads på harddisken


Hvis iMac Firmware 3.0-opdateringsfilen ikke kan findes, vises følgende meddelelsesdialog på skærmen. Brugeren kan vælge at søge efter opdateringsfilen eller annullere opdateringsprogrammet.
Hvis der bruges iMac Firmware Updater på computeren, som ikke er en iMac, er resultatet følgende.
Hvis der opstår en Mac OS-fejl, vises følgende dialogboks. Dette er en generisk dialogmeddelelse om pladsholderfejl, som er reserveret til eventuelle Mac OS-fejlmeddelelser.
Hvis den enhed, som opdateres, er låst, vises følgende dialog. (Den mest almindelige grund til en låst enhed er, når der startes op fra en cd. Sørg for at starte fra harddiskdrevet.)
Hvis firmwaren på iMac'en ikke genkendes, gennemføres opdatering ikke med følgende opdatering som resultat.
Hvis Macintosh HD ikke har tilstrækkelig med plads, gennemføres opdateringen ikke og returnerer følgende resultat. Der skal være ca. 2.5 MB med tilgængelig plads på harddisken, hvis opdateringen af firmwaren skal installeres korrekt.
Forhold, som kan forhindre iMac Firmware Updater i at fungere

Der kan være andre grunde til, at opdateringsprogrammet ikke fungerer.

 • Hvis strømmen afbrydes under opdateringen, kan start-ROM'en beskadiges og kan muligvis ikke indlæses.
 • Hvis en /A-konfiguration genstartes utilsigtet med papirklipsen, gennemføres opdateringen ikke. Strømmen skal være afbrudt i 15 sekunder, og opdatering skal forsøges igen.

Bemærk: Kommandolinjen Open Firmware bruges ikke i denne firmwareopdatering. Forsøg på at opdatere firmware for en iMac i kommandolinjetilstand, kan resultere i beskadigelse af start-ROM. Ændringer på iMacs åbne firmware med kommandolinjetilstand understøttes ikke og kan resultere i beskadigelse af processerkort, som ikke dækkes af garantien.

Sådan finder du ud af, om et system allerede er opdateret

Installationsprogrammet til opdatering af firmware bekræfter, at opdateringen er installeret og viser en dialog, hvis det ikke er nødvendigt at opdatere. Hvis du ikke er sikker på, om computeren er opdateret, kan du blot køre programmet til opdateringsinstallation. Hvis firmwaren er opdateret, informerer installationsprogrammet om dette.

Du kan også bruge Apple Systemprofilversion 2.1.2 eller senere til at bestemme den aktuelt installerede start-ROM-version. Når du har startet Apple Systemprofil, skal du klikke på fanen "Systemprofiler" og herefter klikke på infotrekanten ved siden af "Produktinformation".

Udgivelsesdato: