Mac mini (ultimo 2005 og ældre modeller): Nulstilling af strømstyringsenheden (PMU)

Her kan du se, hvordan strømstyringsenheden (Power Management Unit, PMU) på en Mac mini nulstilles. Fremgangsmåden gælder for Mac mini-computere, der er fremstillet før 2006. Oplysninger om nulstilling af Mac mini-modeller, der er nyere end det, kan ses i artiklen om nulstilling af SMC (System Management Controller).

Generelle oplysninger

PMU'en (Power Management Unit) er et integreret kredsløb (computerchip), der normalt sidder på computerens bundkort. Som navnet angiver, er PMU'en ansvarlig for at styre alle forhold vedrørende computerens strømfunktion. Den styrer harddisklukketiden, vågeblus, dele af opladningsfunktionen og tilknyttede enheders betydning for vågeblusfunktionen.

Hvis der opstår fejl i indstillingerne i PMU'en, kan det medføre problemer med computeren – f.eks. at computeren ikke kan tændes, skærmen er sort, og at vågeblus ikke kan afbrydes. I disse situationer kan det være nødvendigt at nulstille computerens PMU.

Nulstilling af PMU'en løser ikke problemer med, at computeren går fast eller ikke svarer. Nulstilling af PMU'en må kun bruges som sidste udvej, hvis der er fejl på hardwaren, eller hvis der er mistanke om problemer med strømstyringssystemet. Ved nulstilling af PMU'en anvendes standardindstillingerne for computerens hardware, herunder NVRAM, og computeren tvinges til at lukke.

Hvornår skal PMU'en nulstilles?

Før PMU'en nulstilles, skal du prøve at genstarte computeren for at se, om det løser problemet. Prøv følgende, hvis computeren ikke svarer:

  1. Gennemtving Afslut (Alternativ-Kommando-esc)
  2. Genstart (Kontrol-Kommando-afbryderknap)
  3. Gennemtving Luk ned (tryk på afbryderknappen i 10 sekunder)

Nulstil PMU'en, hvis ovenstående ikke løser problemet.

Sådan nulstilles PMU'en

  1. Tag alle ledninger ud af computeren – også strømkablet.
  2. Vent 10 sekunder.
  3. Sæt strømkablet i, mens afbryderknappen bag på computeren holdes nede.
  4. Slip afbryderknappen.
  5. Tryk på afbryderknappen en gang mere for at starte Mac mini.

Vigtigt! Denne fremgangsmåde medfører også, at computerens PRAM nulstilles. Det er vigtigt at indstille computerens ur og dato samt foretage andre nødvendige systemindstillinger.

Hvis du har nulstillet PMU'en på en Mac mini, og der fortsat ikke vises noget på skærmen, eller den ikke kan tændes, skal du kontakte Apples tekniske support (1-800-APL-CARE i USA) eller få en serviceaftale i en Apple Store-butik eller hos en autoriseret Apple-serviceudbyder.

Udgivelsesdato: