Oversæt og anonymitet

Appen Oversæt er udviklet til at beskytte dine oplysninger og give dig mulighed for at vælge, hvad du vil dele.

Mens du bruger appen Oversæt, sendes dine stemmeinteraktioner og din indtastede tekst til Apple for at behandle dine anmodninger. Dine anmodninger er knyttet til et tilfældigt, roterende id, ikke dit Apple-id, din e-mailadresse eller andre data, Apple kan have fra din brug af andre Apple-tjenester. Apple opbevarer som standard transskriptioner af dine stemmeinteraktioner og din indtastede tekst i to år og gennemgår muligvis et udvalg af disse transskriptioner. Det lille udvalg af anmodninger, der er blevet gennemgået, kan muligvis blive gemt i over to år med henblik på løbende forbedring af Oversæt og andre funktioner til behandling af naturligt sprog såsom Siri. 

Du kan hjælpe med at forbedre stemmeoversættelsen i Oversæt ved at lade Apple gemme og gennemgå dine lydinteraktioner ved at tilvælge Gør Siri og Diktering bedre. Det gør du ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Analyse og forbedringer og slå Gør Siri og Diktering bedre til.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: