Hvis et mediearkiv mangler eller er beskadiget i Pages, Numbers eller Keynote

Du kan erstatte et manglende eller beskadiget billede, en film eller et lydarkiv med en kopi af det samme eller et andet arkiv.

Du bør erstatte eventuelle beskadigede eller manglende billeder, film eller lydarkiver i dit dokument, regneark eller din præsentation – især hvis du samarbejder med andre om dokumentet. Hvis dokumentet indeholder manglende eller beskadigede mediearkiver, vises et vindue, når du åbner det. Der kan du se en liste over de manglende eller beskadigede arkiver.

Du kan se, at et arkiv er beskadiget, da det vises på en bestemt måde i dit dokument:

 • Beskadigede billeder vises med en lavere opløsning end originalerne.
 • Beskadiget billedfyld vises med ternet fyld.
 • Beskadigede eller manglende videoer vises som plakatbilleder, der ikke kan afspilles.
 • Beskadigede lydarkiver vises som lydsymboler, der ikke kan afspilles. 

Hvis det manglende eller beskadigede mediearkiv er i et delt dokument, skal du stoppe delingen af dokumentet og derefter erstatte billedet.

Udskift et mediearkiv på iPhone, iPad eller iPod touch

Hvis du har billeder og film, der mangler eller er beskadigede, kan du udskifte arkiverne for at bevare layoutet af dit dokument. Dette sikrer også, at alle deltagere, der bruger ældre versioner af appen, kan fortsætte med at samarbejde.

 1. Tryk på knappen ud for advarslen for det manglende eller beskadigede arkiv i vinduet Advarsler for at navigere til arkivets placering i dokumentet, regnearket eller præsentationen.
  Hvis du har lukket vinduet Advarsler, skal du trykke på knappen Mere og derefter trykke på Vis advarsler.
 2. Tryk på billedet, filmen, advarslen om et manglende arkiv, plakatbilledet eller enhver anden rest af arkivet, og tryk derefter på knappen Format.
 3. Tryk på Billede eller Film, tryk på Erstat, og vælg derefter det billede eller den film, du vil bruge.

For manglende eller beskadigede lydarkiver skal du slette arkivet og derefter tilføje det igen. Hvis du har optaget lyd direkte i dokumentet, regnearket eller præsentationen, skal du slette arkivet og derefter optage lyden igen.

Udskift et mediearkiv på Mac

For manglende eller beskadigede billeder, videoer eller lydarkiver kan du udskifte arkiverne for at bevare layoutet af dit dokument:

 1. Tryk på knappen ud for advarslen for det manglende eller beskadigede arkiv i vinduet Advarsler for at navigere til arkivets placering i dokumentet, regnearket eller præsentationen.
  Hvis du har lukket vinduet Advarsler, skal du vælge Vis > Vis advarsler.
 2. Vælg billedet, filmen, advarslen om et manglende arkiv, plakatbilledet eller enhver anden rest af arkivet i dokumentet, regnearket eller præsentationen.
 3. Klik på knappen Format , og klik derefter på Billede eller Film under Info.
 4. Klik på Erstat, find det arkiv, du vil bruge, og klik derefter på Åbn.

Hvis du har optaget lyd direkte i dokumentet, regnearket eller præsentationen, skal du slette arkivet og derefter optage lyden igen.

Erstat et billede online på iCloud.com

Du kan erstatte billedarkiver, når du bruger Pages, Numbers eller Keynote online på iCloud.com.

 1. Vælg billedet i dokumentet, regnearket eller præsentationen.
 2. Klik på knappen Format , og klik derefter på Billede under Info.
 3. Klik på Erstat, find det arkiv, du vil bruge, og klik derefter på Vælg.
Udgivelsesdato: