Brug læsevisning i Pages, Numbers og Keynote

Brug læsevisning i Pages, Numbers eller Keynote på iPhone, iPad og iPod touch til at få vist et dokument uden at komme til at ændre det ved en fejl.

Slå læsevisning til

Du kan bruge læsevisning til at undgå, at du under en præsentation utilsigtet kommer til at flytte objekter, åbne tastaturet, rulle eller interagere med tekst eller objekter. Læsevisning minimerer betjeningspanelet til kun at vise det, som du har brug for til at præsentere indholdet og udføre visse opgaver. 

Tryk på læsevisningsknappen  i øverste højre hjørne af skærmen for at slå læsevisning til. Hvis du ikke kan se læsevisningsknappen, skal du trykke på knappen Mere  og derefter trykke på Stop redigering.

 Tryk på knappen Mere , mens du er i læsevisning, for at udføre andre handlinger i dokumentet:

  • Del dokumentet.
  • Eksporter dokumentet.
  • Udskriv dokumentet.

I læsevisning i Pages kan du slå Sidenavigator, Oversigt på to sider eller Antal ord til eller fra. Afhængigt af din enhed skal du trykke på knappen Oversigtsvalg  eller knappen Mere  for at få adgang til disse funktioner.

Du kan afspille en præsentation i læsevisning i Keynote.

Rediger et dokument

Hvis du vil redigere et dokument, skal du trykke på knappen Rediger på værktøjslinjen.

Du kan også begynde at redigere, hvis du har markeret tekst, et objekt eller en tabel i læsevisningen:

  • Tryk to gange på tekst, og tryk derefter på Rediger i den viste menu.  
  • Tryk på et objekt eller en tabel, og hold fingeren nede, og tryk derefter på Rediger i den viste menu.


Åbn og del dokumenter i læsevisning

Første gang du åbner dine eksisterende dokumenter efter opdateringen til Pages, Numbers eller Keynote 10.1, åbnes de i læsevisning. Tryk på knappen Rediger på værktøjslinjen for at redigere dit dokument.

Del dokumenter

Når nogen deler et dokument med dig, åbnes det i læsevisning, første gang du åbner dokumentet. Når du deler et dokument med andre, åbnes det i læsevisning, første gang de åbner dokumentet. 

Åbn dokumenter igen

Når du åbner et dokument igen, åbnes det, som du forlod det – i læse- eller redigeringsvisning. 

Udgivelsesdato: