Om at arbejde med store datasæt i Numbers

Numbers 10.0 og nyere er optimeret til den bedst mulige ydeevne til store datasæt.

Numbers 10.0 og nyere på iPhone, iPad, iPod touch og Mac har forbedret ydeevne til dataimport, eksport og kortlægning af data. Opret, rediger, og få vist regneark med tabeller, der indeholder op til 1.000.000 rækker og 1.000 kolonner.

I Numbers til iCloud kan du oprette og redigere regneark med tabeller, der indeholder op til 65.535 rækker eller 256 kolonner, og du kan åbne og få vist regneark og tabeller, der er større end det.

Den generelle ydeevne ved håndtering af store datasæt afhænger også af din enheds processor, hukommelse og lagringsplads.

Dataimport

Importer datasæt med op til 1.000.000 rækker og 1.000 kolonner til et regneark. Hvis du prøver at importere mere end det, får du vist en advarsel i Numbers om, at dine data er blevet skåret fra.

Dataeksport

Eksporter en tabel med op til 1.000.000 rækker og 1.000 kolonner til Excel-, CSV- eller TSV-format.

Eksport til visse ældre formater har nogle begrænsninger:

  • Eksport til XLS (Excel 1997-2004-kompatibel) understøtter tabeller med maksimalt 65.535 rækker eller 256 kolonner med data. Og hvis du vælger "Ét pr. Ark", når du eksporterer, og tabellen overstiger 65.535 rækker eller 256 kolonner med data, eksporteres det som et regneark pr. tabel.
  • Eksport til formatet Numbers '09 understøtter tabeller med maksimalt 65.535 rækker eller 256 kolonner med data.

Diagrammer

Når Numbers opretter diagrammer ud fra store datasæt, bruger programmet en ydeevneforbedrende downsamplingteknik, der bibeholder dine datas form, detaljer og karakteristika, alt imens diagrammet genereres hurtigere. Bestemte typer diagrammer i Numbers bruger denne downsamplingteknik:

  • 2D-diagrammer, herunder søjlediagrammer, inddelte søjlediagrammer, kolonnediagrammer, inddelte kolonnediagrammer, områdediagrammer, inddelte områdediagrammer, linjediagrammer, blandede diagrammer og diagrammer med to akser.
  • Alle 3D-diagramtyper undtagen cirkeldiagrammer.

Du kan oprette diagrammer ud fra op til 250.000 rækker med data. Når du opretter et diagram ud fra et regneark med mere end 250.000 rækker, viser diagrammet kun data fra de første 250.000 rækker.

Kategoriserede tabeller

En kategoriseret tabel kan indeholde op til 200.000 rækker med op til fire kategoriseringsniveauer.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: