Skift baggrunden i dit Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument

Du kan tilføje en farve, et farveforløb eller et billede som baggrund i dit dokument, dit regneark eller din præsentation.

Skift baggrunden i dit Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan ændre baggrunden i dine dokumenter i Pages, Numbers eller Keynote på iPhone, iPad og iPod touch.

Pages

Når du ændrer baggrunden på en side i et tekstbehandlingsdokument, ændres baggrunden på alle sider i samme sektion. I et sidelayoutdokument kan du ændre baggrunden på de enkelte sider.

 1. Åbn et dokument, gå til den sektion eller side, du vil ændre, og tryk et tomt sted på siden, så der ikke er noget valgt.
 2. Gør et af følgende:
  • I et tekstbehandlingsdokument skal du trykke på knappen Mere , trykke på Dokumentlayout og derefter trykke på fanen Sektion.
  • I et sidelayoutdokument skal du trykke på knappen Format .
 3. Tryk på Baggrund, og tryk derefter på en baggrundsindstilling.

Hvis du kun vil ændre baggrunden på en enkelt side, skal du gøre den pågældende side til en separat sektion og derefter ændre sidens baggrund:

Numbers

Du kan føje en farve til baggrunden på individuelle ark i et regneark.

 1. Åbn et regneark, og vælg fanen med det ark, som du vil føje en baggrund til.
 2. Tryk et tomt sted i arket, så der ikke er noget valgt.
 3. Tryk på knappen Format , tryk på Baggrund, og vælg derefter en farve.

Keynote

Du kan ændre baggrundsfarven eller -billedet på individuelle lysbilleder i en præsentation.

 1. Åbn en præsentation, og vælg det lysbillede, som du vil føje en baggrund til.
 2. Tryk et tomt sted i lysbilledet, så der ikke er noget valgt.
 3. Tryk på knappen Format , tryk på Baggrund , og tryk derefter på en baggrundsindstilling.

Baggrundsindstillinger for Pages og Keynote på iPhone, iPad og iPod touch

 • Hvis du hurtigt vil vælge en forudindstillet baggrund, skal du trykke på farvehjulet ud for Baggrund og derefter vælge blandt de forudindstillede farver, farveforløb eller billeder. 
 • Hvis du vil vælge en mere specifik farve, skal du trykke på Farve og derefter vælge en farve fra prøvevælgeren.
 • Hvis du vil oprette en baggrund med farveforløb, skal du trykke på Farveforløb og derefter vælge farveprøver med farvevælgeren. Tryk på Inverter farver for at ændre farveforløbets retning.
 • Hvis du vil tilføje et billede som baggrund, skal du trykke på Billede, trykke på Skift billede og finde det ønskede billede. Du kan skalere, strække eller dele billedet i felter og meget mere. 

Se baggrunde i Skærmoversigt på iPhone

Når Skærmoversigt er aktiveret for Pages på iPhone, opfører nogle typer baggrunde sig forskelligt i dokumenter med flere sektioner. Hvis hver sektion af dit dokument har et andet billede eller en baggrund med farveforløb, flyttes dokumentets indhold, når du ruller, men selve baggrunden ændres eller flyttes ikke. Når du ruller fra en sektion til en anden, skifter baggrunden ved sektionsskift.


Skift baggrunden i dit Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på Mac

Du kan tilføje en farve, et farveforløb eller et billede som baggrund i Pages, Numbers og Keynote på Mac.

Pages

Når du ændrer baggrunden på en side i et tekstbehandlingsdokument, ændres baggrunden på alle sider i samme sektion. Hvis du kun vil ændre en enkelt side, skal du gøre den pågældende side til en separat sektion og derefter ændre dens baggrund. I et sidelayoutdokument kan du ændre baggrunden på de enkelte sider.

 1. Åbn dokumentet, klik på knappen Oversigt på værktøjslinjen, og vælg derefter Miniaturer af sider.
 2. Vælg miniaturen af den side, du vil ændre. I et tekstbehandlingsdokument er de andre sider i sektionen afgrænset med en blå ramme i indholdsoversigten.
 3. Vælg Dokument på værktøjslinjen. Klik eventuelt på knappen Sektion.
 4. Hvis du vil tilføje en baggrund hurtigt, skal du klikke på boksen ud for Baggrund og derefter vælge mellem de forudindstillede farver, farveforløb eller billeder. 
 5. Hvis du vil tilpasse en baggrund, skal du klikke på infotrekanten ud for Baggrund og derefter vælge en indstilling i lokalmenuen.

Numbers

Du kan føje en farve til baggrunden på hvert ark i et regneark.

 1. Åbn regnearket, og vælg fanen med det ark, som du vil føje en baggrund til.
 2. Klik et tomt sted i arket, så der ikke er noget valgt.
 3. Klik på knappen Format , klik på boksen ud for Baggrund, og vælg derefter en farve. Eller klik på farvehjulet, og vælg en farve.

Keynote

Du kan ændre baggrundsfarven eller -billedet på hvert lysbillede i en præsentation.

 1. Åbn præsentationen, klik på knappen Oversigt på værktøjslinjen, og vælg derefter Navigator.
 2. Klik for at vælge et eller flere lysbilleder i lysbillednavigatoren.
 3. Klik på knappen Format .
 4. Hvis du vil tilføje en baggrund hurtigt, skal du klikke på farvehjulet ud for Baggrund og derefter vælge mellem de forudindstillede farver, farveforløb eller billeder. 
 5. Hvis du vil tilpasse en baggrund, skal du klikke på infotrekanten ud for Baggrund og derefter vælge en indstilling i lokalmenuen.

Tilpassede baggrundsindstillinger i Pages og Keynote på Mac

 • Hvis du vil vælge en mere specifik farve, skal du vælge Farvefyld og derefter vælge en farve fra prøvevælgeren eller farvehjulet.
 • Hvis du vil oprette en baggrund bestående af et farveforløb, skal du vælge Fyld til farveforløb og derefter bruge farvevælgerne eller farvehjulene til at vælge de to farver til farveforløbet. Vælg f.eks. lilla som farveforløbets start og derefter blå som dets afslutning. Brug de andre betjeningsmuligheder til at skifte vinkel og retning på farveforløbet.
 • Hvis du vil føje mere end to farver til et farveforløb, skal du vælge Avanceret fyld til farveforløb. Brug mærket til at tilføje farvestop for at føje flere farver til farveforløbet. Klik på et farvestop for at ændre farven på dette stop. Træk i farvestoppene, og brug de andre betjeningselementer til at ændre blandingen og retningen af farveforløbet.
 • Hvis du vil tilføje et billede som baggrund, skal du vælge Billedfyld, klikke på Vælg og finde det ønskede billede. Du kan skalere, strække eller dele billedet i felter og meget mere. 
 • Hvis du vil føje en farveoverligger til et billede, skal du vælge Avanceret billedfyld, klikke på farvevælgeren eller farvehjulet og foretage dine justeringer.

Udgivelsesdato: