Brug uncialer i Pages

Læs mere om, hvordan du tilføjer og redigerer uncialer i Pages.

Pages-dokument på iPad Pro, hvor formatmenuen på fanen Tekst viser, at Uncial er slået til

En uncial er et markant stort bogstav, som du kan indsætte i en tekst af stilistiske hensyn eller for at fremhæve et ord. Du kan føje uncialer til brødtekst eller tekst i en figur eller et tekstfelt på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Du kan også gøre dette i Pages på iCloud.com. 


Tilføj eller fjern en uncial

Hvis du vil tilføje en uncial, skal du trykke eller klikke for at placere et indsættelsespunkt i det afsnit, som du vil indlede med en uncial. Tryk eller klik på knappen Format , tryk eller klik på Tekst, og vælg derefter Uncial i infovinduet.

Hvis du vil fjerne en uncial, skal du fjerne markeringen af Uncial i infovinduet.


Tilpas indstillingerne for uncialer

På din iPhone eller iPad: Tryk på en af forindstillingerne, hvis du vil bruge et forindstillet format for uncialer.

På din Mac eller på iCloud.com: Klik på lokalmenuen Drop Cap Styles (Uncialformater), og klik derefter på en af forindstillingerne, hvis du vil bruge et forindstillet format.

Hvis du vil tilpasse din uncial, kan du ændre forskellige indstillinger, herunder hvor mange linjer en uncial strækker sig over (Linjer), og hvor mange tegn der skal være i en uncial (Tegn). Tryk på Drop Cap Options (Indstillinger for uncialer) på iPhone og iPad, eller klik på Indstillinger på Mac eller på iCloud.com for at se flere måder, som du kan tilpasse din uncial på.


Skift uncialens baggrund

Hvis du vil føje en baggrund til din uncial, skal du trykke på Drop Cap Options (Indstillinger for uncialer) på iPhone og iPad eller klikke på Indstillinger på Mac eller på iCloud.com og derefter vælge Background Shape (Baggrundsfigur). Når du har tilføjet baggrunden, kan du tilføje en farve, en ramme og meget mere:

  • Hvis du vil vælge en farve til baggrunden, skal du trykke eller klikke på farvevælgeren eller farvehjulet.
  • Hvis du vil føje en ramme til uncialen, skal du trykke eller klikke på lokalmenuen Ramme.
  • Hvis du vil justere størrelsen på uncialen i forhold til baggrunden, skal du trække i mærket Character Scale (Tegnskalering).
  • Hvis du vil justere baggrundsfigurens rundhed, skal du trække i mærket Hjørneradius.


Opret et forindstillet format

Hvis du har oprettet en tilpasset uncial, kan du gemme den som et forindstillet format på din Mac, så du kan bruge den igen i dit dokument.

Hvis du vil gemme et forindstillet format, skal du klikke på lokalmenuen Drop Cap Styles (Uncialformater). Klik på højre pil og derefter på knappen Tilføj .


Læs mere

Udgivelsesdato: