Spørg Siri, Diktering og anonymitet

Siri er designet til at beskytte dine oplysninger og give dig mulighed for at vælge, hvad du deler.

Når du laver anmodninger, sender Siri visse data om dig til Apple for at kunne svare på dine anmodninger

Når du bruger Siri og Diktering, sendes det, du siger og dikterer, til Apple til behandling af dine anmodninger. Ud over disse lydoptagelser sender din enhed andre Siri-data, f.eks.:

• Kontaktnavne, kaldenavne og forhold (f.eks. “min far”), hvis du opretter dem i dine kontakter

• Musik og podcasts, du kan lide

• Navnene på dine og dine familiedelingsmedlemmers enheder

• Navnene på tilbehør, hjem, scener og medlemmer i et fælles hjem i appen Hjem

• Mærker på emner, f.eks. personers navne i Fotos, navne på alarmer og navne på lister med påmindelser

• Navnene på apps, der er installeret på din enhed, og genveje tilføjet gennem Siri

Dine anmodninger tilknyttes et vilkårligt id og ikke dit Apple-id.

Siri-data, som også inkluderer computergenererede transskriptioner af dine anmodninger til Siri, bruges til at hjælpe Siri og Diktering på din iOS-enhed og på et Apple Watch eller en HomePod, der er indstillet med din iOS-enhed, med bedre at forstå og genkende, hvad du siger.

Siri-data er tilknyttet et vilkårligt, enhedsgenereret id. Dette vilkårlige id er ikke knyttet til dit Apple-id, din e-mailadresse eller andre data, Apple kan have fra din brug af andre Apple-tjenester.

Siri-data og dine anmodninger bruges ikke til at opbygge en markedsføringsprofil og sælges aldrig til nogen.

Hvis Lokalitetstjenester er slået til, sendes enhedens lokalitet på det tidspunkt, hvor du sender en anmodning, også til Apple for at hjælpe Siri og Diktering med at forbedre nøjagtigheden af funktionens svar på dine anmodninger. Apple bruger muligvis IP-adressen til din internetforbindelse for at få din omtrentlige lokalitet ved at matche den med et geografisk område for at kunne levere relevante svar.

Kun et minimum af data opbevares på Siris servere

Apple opbevarer som standard transskriptioner af dine interaktioner med Siri og Diktering og gennemgår muligvis et udvalg af disse transskriptioner. Du kan vælge, at lyden fra dine interaktioner med Siri og Diktering opbevares og gennemgås af Apple-medarbejdere med henblik på at udvikle og forbedre Siri og Diktering ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Analyse og forbedringer og trykke for at slå Gør Siri og Diktering bedre til.

Din anmodningshistorik er tilknyttet det vilkårlige id i op til seks måneder. Din anmodningshistorik kan indeholde transskriptioner, lyd fra brugere, der har valgt at dele oplysninger med Gør Siri og Diktering bedre, Siri-data og relaterede anmodningsdata, f.eks. specifikationer for enheden, enhedskonfiguration, statistik over ydeevne og omtrentlig lokalitet for din enhed, da anmodningen blev foretaget. Efter seks måneder fjernes tilknytningen mellem det vilkårlige id og din anmodningshistorik, og oplysningerne opbevares muligvis i op til to år for at hjælpe Apple med at udvikle og forbedre Siri, Diktering og andre funktioner til behandling af sprog, f.eks. Stemmekontrol. Det lille udpluk af anmodninger, der er blevet gennemgået, opbevares muligvis længere end to år uden det vilkårlige id med henblik på løbende forbedring af Siri.

Når Diktering lokalt på enheden er slået til, bliver diktering af generel tekst behandlet på din iPhone, iPad eller dit Apple Watch (diktering i Søg kræver serverbaseret behandling). Diktering lokalt på enheden kan tilpasse din oplevelse med Diktering vha. oplysninger, der opbevares på din enhed. Diktering lokalt på enheden kan slås til på visse enheder ved at hente en understøttet sprogmodel i tastaturindstillingerne. Nogle oplysninger om din brug af Diktering lokalt på enhed bliver sendt til Apple som en del af din anmodningshistorik. Transskriptioner og lyd fra Diktering lokalt på enheden sendes som standard ikke til Siri-servere. Du kan vælge at dele disse data med Apple med henblik på at forbedre Siri og Diktering ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Analyse og forbedringer og trykke for at slå Gør Siri og Diktering bedre til.

Hvis du vælger at give tredjepartsapps lov til at integrere med “Brug Siri”, kan nogle data fra disse apps blive sendt til Apple for at hjælpe Siri med at forstå din anmodning, og dele af din anmodning vil blive delt med appen for at hjælpe med at afgive et svar eller udføre en handling (f.eks. sende en besked eller bestille et lift). Når Siri interagerer med en app fra en tredjepart på dine vegne, er du underlagt vilkårene og betingelserne samt anonymitetspolitikken for appen. Hvis du vælger at give apps lov til at bruge Siri til transskriptioner, bliver stemmedata, der transskriberes, muligvis sendt til Apple.

Dine Siri-indstillinger synkroniseres på alle dine Apple-enheder ved hjælp af kryptering fra start til slut, hvis du bruger iCloud. Hvis du har indstillet Hej Siri, vil et lille udvalg af dine anmodninger også blive synkroniseret med kryptering fra start til slut for at forbedre den personlige genkendelse af Hej Siri på hver enhed. De tilpassede modeller til talegenkendelse udnytter muligvis dine oplysninger på enheden for at forbedre modellens ydeevne. For at andre personer kan kontrollere dine tidtagninger i nærheden, alarmer og delte medier bliver status for disse emner på dine enheder og afstanden til enhederne muligvis delt med HomePod eller Apple TV.

Du har valget og kontrollen

Du kan altid slå Spørg Siri eller Diktering fra. Du kan slå Spørg Siri fra ved at gå til Indstillinger > Siri & søgning og trykke for at slå ”Lyt efter ’Hej Siri’” og ”Tryk på Hjem eller sideknappen for Siri” fra. Du kan slå Diktering fra ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur og trykke ud for Slå Diktering til for at slå det fra. Hvis du slår både Spørg Siri og Diktering fra, sletter Apple Siri-data, der er tilknyttet det vilkårlige id.

Du kan slette anmodningshistorik, der er tilknyttet et vilkårligt id og opbevares i seks måneder, ved at gå til Indstillinger > Siri & søgning > Historik for Siri og Diktering og trykke på Slet historik for Siri og Diktering.

Du kan altid kontrollere, hvilke apps der kan integreres med Brug med Siri, ved at gå til Indstillinger > Siri & søgning > [appnavn] > Brug med Siri.

Du kan slå Lokalitetstjenester for Siri fra ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester, vælge Siri og Diktering og derefter vælge Aldrig.

Hvis du ikke vil have, at Siri-personliggørelsen bliver synkroniseret på alle dine enheder, kan du slå Siri fra ved at gå til Indstillinger > [dit navn] > iCloud og trykke for at slå Siri fra.

Du kan også begrænse muligheden for at bruge Siri og Diktering helt ved at gå til Indstillinger > Skærmtid > Indhold og anonymitet > Tilladte apps og trykke på Siri og Diktering.

Du kan kontrollere, hvilke apps der bruger Siri til transskription, under Indstillinger > Anonymitet > Talegenkendelse.

Ved at bruge Siri eller Diktering erklærer du dig indforstået med, at Apple, dets datterselskaber og agenter sender, indsamler, vedligeholder, behandler og benytter disse oplysninger med henblik på at levere og forbedre Siri og dikteringsfunktioner i Apple-produkter og ‑tjenester. Oplysninger indsamlet af Apple vil altid blive behandlet i overensstemmelse med Apples anonymitetspolitik, som kan læses på www.apple.com/privacy.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: