Om ydeevnen for iOS eller iPadOS på din iPhone, iPad eller iPod touch

Prøv disse tip, hvis din iOS- eller iPadOS-enhed er langsom eller fryser.

Kontroller dine netværksforhold

Mange apps på enheden kræver en internetforbindelse til indhold og andre funktioner. Hvis det netværk, du har forbindelse til, er overbelastet – f.eks. ved en begivenhed, hvor mange bruger det samme netværk – kan det tage et stykke tid for en app at åbne eller vise indhold. Din enhed kan også virke langsom, når den gentagne gange opretter forbindelse til nye antennemaster, hvis du sidder i en kørende bil.

Selv om din enhed viser et stærkt signal, skal du muligvis vente, prøve igen et andet sted eller bruge et tilgængeligt Wi-Fi-netværk. Hvis du fortsat oplever problemer med mobildataforbindelsens hastighed, tilgængelighed eller ydeevne på flere steder, skal du kontakte din operatør.

Læs mere om mobildata.

Luk en app, der ikke svarer

Hvis en app holder op med at svare eller fryser, skal du muligvis tvinge den til at lukke og derefter åbne den igen.*

  1. Stryg opad fra bunden af skærmen, når du er på hjemmeskærmen på iPhone X eller en nyere model eller en iPad, og stop kortvarigt midt på skærmen. På iPhone 8 eller en tidligere model skal du dobbeltklikke på knappen Hjem for at få vist de apps, du senest har anvendt.
  2. Skub til højre eller venstre for at finde den app, du vil lukke.  
  3. Skub opad på eksempelvisningen for at lukke appen. 

* Under normale betingelser er det ikke nødvendigt at tvinge apps til at lukke, og det får ikke din enhed til at køre hurtigere. Faktisk tager det længere tid for en app at åbne efter en tvungen lukning, fordi den så skal genindlæse alle sine data.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis en app gentagne gange holder op med at svare.

Kontroller, at du har tilstrækkelig lagringsplads

Hvis lagringspladsen på din enhed næsten er opbrugt, frigør iOS eller iPadOS automatisk mere lagringsplads, når der installeres en app, når iOS eller iPadOS opdateres, når der hentes musik, optages videoer osv. iOS eller iPadOS fjerner kun elementer, der kan hentes igen, eller som der ikke længere er behov for. 

Du kan kontrollere lagringspladsen på din enhed under Indstillinger > Generelt > Lagringsplads på [enhed]. Du får den bedste ydeevne ved at have mindst 1 GB ledig plads. Hvis din tilgængelige lagringsplads konsekvent er under 1 GB, kan din enhed blive langsommere, da iOS konstant gør plads til mere indhold.

Hvis du har brug for at frigøre plads, kan du bruge denne fremgangsmåde til at aktivere de pladsbesparende anbefalinger, der er indbygget i iOS eller iPadOS:

  1. Gå til Indstillinger > Generelt > Lagringsplads på [enhed], og læs de anbefalinger, som iOS eller iPadOS giver.
  2. Tryk på Aktiver for at aktivere en anbefaling, eller tryk på titlen på en anbefaling for at gennemgå det indhold, du kan slette.

Hvis du ikke kan se nogen anbefalinger, eller hvis du har brug for at frigøre endnu mere plads, kan du gennemgå de apps, du har på din enhed. De er angivet på skærmen Lagringsplads på [enhed] sammen med den mængde lagringsplads, de optager.

Tryk på en app, og vælg derefter mellem følgende valgmuligheder:

  • Fjern appen, så den optagede lagringsplads frigøres, mens dens dokumenter og data bevares.
  • Slet appen, hvilket fjerner appen og dens relaterede data.
  • Afhængigt af appen kan du måske slette nogle af dens dokumenter og data.

Læs mere om, hvordan du kan optimere din lagringsplads.

Deaktiver Energibesparende funktion, når du ikke har brug for den

Energibesparende funktion er en iPhone- og iPad-funktion, der forlænger batterilevetiden ved at reducere den mængde strøm, din enhed bruger. I Energibesparende funktion er nogle funktioner deaktiveret, og det kan tage længere tid at udføre visse processer. Hvis dit batterisymbol er gult, betyder det, at Energibesparende funktion er aktiveret. 

Overvej at lade Energibesparende funktion være deaktiveret, hvis din iPhone eller iPad skal fungere uden energibesparende begrænsninger. Du kan slå Energibesparende funktion til eller fra under Indstillinger > Batteri.

Få flere oplysninger om Energibesparende funktion.

Undgå, at enheden bliver for varm eller for kold

Enhedens ydeevne justeres af iOS eller iPadOS, hvis den bliver for varm på grund af eksterne forhold, f.eks. hvis den efterlades i en varm bil eller bruges i længere tid i direkte sollys. Flyt enheden til et køligere sted, så dens temperatur justeres. 

Meget lave temperaturer kan også gøre din enhed langsommere. Hvis din enhed kører langsomt efter at være blevet udsat for kulde, skal du flytte den til et varmere sted.

Læs mere om acceptable driftstemperaturer.

Se på batteritilstanden

Alle genopladelige batterier er forbrugskomponenter, der bliver mindre effektive, efterhånden som deres kemiske alder bliver højere. Kapaciteten og ydeevnen under spidsbelastning for genopladelige batterier i alle iPhone-modeller vil med tiden blive forringet, og de skal derfor i sidste ende udskiftes. iOS kan vise batteritilstanden og anbefale udskiftning af et iPhone-batteri. Gå til Indstillinger > Batteri, og tryk på Batteritilstand. Batteritilstand er kun tilgængelig på iPhone.

Kontroller batteriet i din iPhone.

Få mere hjælp

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: