Udfyldning af tekst med farveforløb i Pages, Numbers og Keynote

Du kan også tilføje konturer for at få teksten til at skille sig ud.

Udfyld tekst med et farveforløb

Et farveforløb giver en gradvis overgang mellem to eller flere farver. På iPhone, iPad, iPod touch eller Mac kan du udfylde teksten med et farveforløb med to farver.

Sådan udfylder du tekst med et farveforløb med to farver

Du kan udfylde tekst med et farveforløb med to farver og tilpasse farveforløbets retning og vinkel. 

 1. Vælg den tekst, du vil udfylde med et farveforløb. Vælg et tekstfelt for at udfylde al tekst i dette tekstfelt.
 2. Tryk eller klik på knappen Format .
 3. Tryk eller klik på Tekstfarve.
 4. På iPhone eller iPad: Tryk på Farveforløb. På Mac: Tryk på Fyld til farveforløb.
 5. Hvis du vil skifte farveforløbets farver, skal du bruge farvevælgere til at vælge farveprøver. Du kan også bruge farvehjulene til at vælge lige nøjagtig den farve, du vil have. Vælg f.eks. lilla som farveforløbets start og derefter blå som dets afslutning.

Brug de andre betjeningsmuligheder til at skifte vinkel og retning på farveforløbet.

Sådan opretter du fyld til farveforløb med mere end to farver

På en Mac kan du tilføje mere end to farver til fyld til farveforløb. Vælg teksten, og vælg derefter Avanceret fyld til farveforløb i lokalmenuen Tekstfarve. Brug mærket til at tilføje farvestop for at føje flere farver til farveforløbet. Klik på et farvestop for at ændre farven på dette stop. Træk i farvestoppene, og brug de andre betjeningselementer til at ændre blandingen og retningen af farveforløbet.

Sådan anvender du et farveforløb på en hel side eller et helt objekt

Du kan anvende et farveforløb på en hel side eller et helt objekt, så farveforløbet spredes ud over hele siden eller objektet – selv i områder, der ikke indeholder tekst:

 • Vælg teksten i et tekstbehandlingsdokument i Pages, og vælg derefter "Anvend farveforløb på hele siden". 
 • I et sidelayoutdokument i Pages, et regneark i Numbers eller en præsentation i Keynote skal du vælge objektet og derefter "Anvend farveforløb på hele siden".  

Når du vælger denne mulighed, får du muligvis vist flere farver, i takt med at du tilføjer mere tekst, og færre farver i takt med at du sletter tekst. 


Sådan udfylder du tekst med et billede

 1. Vælg den tekst, du vil udfylde med et billede. Vælg et tekstfelt for at udfylde al tekst i dette tekstfelt.
 2. Tryk eller klik på knappen Format .
 3. Tryk eller klik på Tekstfarve.
 4. På iPhone eller iPad: Tryk på Billede. På Mac: Tryk på Billedfyld.
 5. Hvis du vil vælge et billede, skal du trykke på Skift billede på iPhone eller iPad eller klikke på Vælg på Mac. Naviger derefter til det ønskede billede.

Du kan skalere eller strække for at indpasse billedet i teksten, dele billedet i felter og meget mere. 

Du kan også tilføje en farveoverligger. På iPhone eller iPad: Slå Farveoverligger til, og udfør tilpasningerne. Hvis du vil tilføje en farveoverligger på Mac, skal du vælge Avanceret billedfyld i menuen Tekstfarve og derefter klikke på farvehjulet og udføre tilpasningerne.


Sådan føjer du en kontur til tekst

 1. Vælg den tekst, du vil give en kontur. Vælg tekstfeltet for at give al tekst i dette tekstfelt en kontur.
 2. Tryk eller klik på knappen Format .
 3. På iPhone eller iPad: Tryk på knappen Mere . På Mac: Klik på knappen Avancerede indstillinger  under Skrift.
 4. Vælg Kontur.
 5. Vælg linjetype, farve og bredde for konturen.
 6. Du kan fjerne tekstfarven for at fremhæve konturen:
  • På iPhone eller iPad: Tryk på knappen Format , tryk på Tekst og derefter på Tekstfarve. Tryk på Forudindstilling, skub til de sorte og hvide valgmuligheder, og tryk på Intet fyld.
  • På Mac: Klik på lokalmenuen Skriftfarve under Tegnformater, og vælg Intet fyld.
Udgivelsesdato: