Emner til Apple Service-grundeksamenen (SVC-19A)

Læs mere om Apple Service-grundeksamenen (SVC-19A) og de afsnit og emner, du kan forvente.

Hvad består eksamenen af?

Apple Service-grundeksamenen (SVC-19A) er en computerbaseret videnstest, som Pearson VUE tilbyder online. Der må bruges hjælpemidler under prøven, og prøvedeltagerne opfordres til at bruge referencemateriale fra Apple og ATLAS-kurser til at løse eksamenselementerne.

Beståelse af denne eksamen er et krav for at få certificering som Apple-certificeret iOS-tekniker (ACiT) 2019 og Apple-certificeret Mac-tekniker (ACMT) 2019. Du skal bestå denne eksamen, før du kan tage Mac- eller iOS-certificeringseksaminerne.

Eksamensoversigt

 • Antal afsnit: 5
 • Antal læringsmål: 34
 • Samlet antal emner: 70
 • Score for at bestå: 80 % generelt (minimum 56 ud af 70 elementer for at bestå)
 • Varighed: 2 timer

Eksamenen starter med syv demografiske spørgsmål. Disse spørgsmål bliver ikke bedømt, og de tæller ikke mod eksamens tidsbegrænsning på to timer.

To afsnit, der vurderes separat, skal bestås

Eksamen har to afsnit, der vurderes separat. Hvert afsnit skal bestås for at bestå den samlede eksamen. I tillæg til de ovenfor nævnte generelle resultater for bestået gælder følgende. Det er:

 • ESD-forholdsregler (mindst 10 ud af 12 for at bestå)
 • Sikkerhed (mindst 10 ud af 12 for at bestå)

Afsnit og emner

Her er de afsnit og emner, som Apple Service-grundeksamenen dækker.

Kundeoplevelse (23 elementer)

 • Identificer de spørgeteknikker, der resulterer i gode oplysninger fra kunden.
 • Vælg gode eksempler på at gengive og opsummere kundens svar i forsøget på at nå til enighed om problemet.
 • Identificer måder at forklare reparationer på, så kunden ved, hvorfor reparationen er nødvendig og er enig i strategien.
 • Identificer måder at forklare og anbefale opgraderinger og ekstraudstyr på som en del af en alternativ servicestrategi.
 • Demonstrer, hvordan man siger "nej" til en kunde og samtidig præsenterer alternativer.
 • Angiv praktiske anvendelsesmuligheder for de fire hjørnesten for voksenlæring.
 • Beskriv effekten af både kompleks teknisk sprog og forsimplet sprog.
 • Identificer gode eksempler på sætninger, der kan hjælpe med at fastlægge præcise kundeforventninger.
 • Beskriv, hvilken rolle empati spiller i kundetilfredshed.
 • Identificer måder at undgå konflikt på ved at udvise oprigtig empati.
 • Identificer årsager til konflikt under en interaktion.
 • Identificer de fem vredeshåndteringstrin i en given kundesituation.
 • Vurder og forklar betydningen af nonverbal kommunikation.

ESD-forholdsregler (12 elementer)

 • Identificer ESD-forholdsregler.
 • Identificer komponenterne i en ESD-kompatibel arbejdsstation.
 • Brug de korrekte værktøjer, det korrekte udstyr og de korrekte procedurer til at opsætte et arbejdsområde, der minimerer eller eliminerer hyppigheden af skader forårsaget af statisk elektricitet.
 • Beskriv konsekvenserne af ESD-skader på et integreret kredsløb.
 • Identificer udbredte ESD-myter, og forklar, hvorfor de ikke er sande.

Sikkerhed (12 elementer)

 • Identificer de kundeudtalelser, der beskriver potentielle sikkerhedsproblemer.
 • Forklar vigtigheden af at være særlig forsigtig, når der håndteres litiumion-/polymerbatterier.
 • Demonstrer korrekt og sikker håndtering af batterier og bærbare computerkabinetter med indbygget batteri.
 • Genkend og identificer tegn og symptomer på beskadigede batterier og bærbare computerkabinetter med indbygget batteri.
 • Reager på hændelser, der involverer indbyggede batterier.

Fejlfinding (8 emner)

 • Identificer de forskellige fejlfindings- og servicefaser, hvor diagnosticeringsværktøjer er nyttige.
 • List komponenterne for tydelige, præcise og komplette sagsnoter.
 • Demonstrer grundlæggende færdigheder inden for fejlfinding og deduktiv argumentation
 • Brug smarte spørgeteknikker og førstehåndsevaluering og -isolering til at identificere problemer som overvejende hardwarebaserede, softwarebaserede, uddannelsesmæssige eller miljømæssige.

Produktviden (15 elementer)

 • Identificer metoderne til at tage sikkerhedskopier af og gendanne data i et Apple-produkt.
 • Angiv og forstå grundlæggende styrefunktioner og navigation i iOS.
 • Identificer komponenterne i standardbrugermiljøet i macOS.
 • Angiv Apple Watchs styrefunktioner og navigation.
 • Evaluer, isoler, og løs et Apple-id-relateret problem i en given kundesituation.
 • Angiv trinene til at konfigurere Kontinuitet i macOS og iOS.
 • Beskriv, hvordan en Bluetooth-enhed konfigureres i et Apple-produkt.

ATLAS-kurser

Som forberedelse til Apple Service-grundeksamenen anbefaler vi, at du gennemgår kurserne inden for emnet Service Fundamentals i ATLAS.

Udgivelsesdato: