Animer objekter i Keynote på iPhone, iPad, iPod touch og Mac

Fremhæv dine ord og objekter med animationer, f.eks. ved at lade dem rotere, blinke og meget mere. Du kan også bevæge ting rundt på lysbilledet for at skabe et unikt visuelt indtryk.

Animer objekter i Keynote til iPhone og iPad

Fremhæv et objekt eller en tekst med en animation, eller skab en bevægelseskurve for at få objektet eller teksten til at bevæge sig hen over lysbilledet.

Sådan animerer du et objekt

 1. Tryk på det objekt, du vil animere, og tryk derefter på Animer i menuen, der vises.
 2. Tryk på Tilføj handling, og vælg en animation.
 3. Tryk på OK i øverste højre hjørne. Du kan tilpasse en animation når som helst.

Sådan opretter du en bevægelseskurve

Tegn en bevægelseskurve med Apple Pencil på understøttede enheder eller med din finger.

 1. Tryk på det objekt, du vil animere, og tryk derefter på Animer i menuen, der vises.
 2. Tryk på Tilføj handling og derefter på Opret kurve.
 3. Træk objektet hen over lysbilledet for at skabe bevægelseskurven. Kurven er som standard buet . Hvis du vil skabe en bevægelseskurve med lige linjer, skal du trykke på knappen Lige linje . Hvis du vil tegne kurven igen, skal du trykke på Ryd og tegne den endnu en gang.
 4. Tryk på OK nederst, når du er færdig med at tegne kurven, og tryk derefter på OK øverst til højre. Du kan til enhver tid redigere kurven. 

Sådan redigerer du en bevægelseskurve

 1. Tryk på objektet og derefter på Animer i den menu, der vises.
 2. Tryk på Bevægelseskurve, og vælg derefter en af følgende muligheder:
  • Hvis du vil ændre, hvor den starter eller slutter, skal du trække det ugennemsigtige objekt til det sted, hvor du ønsker, at kurven skal begynde, eller trække det gennemsigtige objekt til det sted, hvor du ønsker, at kurven skal slutte.
  • Hvis du vil flytte punkter på kurven, skal du trykke på kurven og derefter trække i en rød eller hvid prik.
  • Hvis du vil tegne kurven om igen, skal du trykke på objektet, trykke på Tegn kurve igen i den menu, der vises, og derefter trække objektet hen over lysbilledet for at oprette bevægelseskurven.
  • Hvis du vil slette et punkt, skal du trykke på kurven, trykke på et punkt og derefter trykke på Slet punkt i den menu, der vises.
  • Hvis du vil lave et punkt på den buede eller lige kurve, skal du trykke på kurven, trykke på et rødt eller hvidt punkt og derefter trykke på Opret skarpt punkt eller Opret udglattet punkt.
  • Hvis du vil opdele kurven i separate dele, skal du trykke på kurven, trykke på det punkt, hvor du vil opdele kurven og derefter trykke på Opdelt kurve.
  • Hvis du vil have objektet til at dreje, så det matcher bevægelseskurven, når det bevæger sig, skal du aktivere Juster til kurve. Når Juster til kurve er slået til, kan du også bruge mærket Rotation til at justere objektets oprindelige justering i forhold til bevægelseskurven.
 3. Tryk på OK i øverste højre hjørne, når du er færdig med at redigere kurven. 

Sådan tilpasser du en animation

Hvis du vil ændre varigheden af en animation og andre indstillinger, skal du følge disse trin:

 1. Tryk på objektet og derefter på Animer i den menu, der vises.
 2. Tryk på Handling, tryk på den animation, du vil tilpasse, og foretag derefter justeringerne. Hvis du vil have en eksempelvisning af animationen, skal du trykke på knappen Afspil 
 3. Tryk på OK i øverste højre hjørne, når du har tilpasset animationen.

Sådan arrangerer og fjerner du byg

Hvis du vil ændre, hvordan en animation starter, skal du ændre bygrækkefølgen.

 1. Tryk på knappen Mere , og tryk derefter på Animer.
 2. Tryk på knappen Bygrækkefølge  i øverste højre hjørne, og foretag derefter justeringerne:

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af animationerne, skal du holde nede på et byg og trække det til en ny position.
  • Hvis du vil ændre, hvornår en animation starter, skal du trykke på et byg og derefter bruge mulighederne Start og Forsinkelse.
  • Hvis du vil slette et byg, skal du skubbe til venstre på et byg og derefter trykke på Slet.
 3. Tryk på OK i øverste højre hjørne.


Animer objekter i Keynote til Mac

Fremhæv et objekt eller en tekst med en animation, eller skab en bevægelseskurve for at få objektet eller teksten til at bevæge sig hen over lysbilledet.

Sådan animerer du et objekt

 1. Vælg det objekt, du vil animere. 
 2. Klik på knappen Animer  i øverste højre hjørne, og klik derefter på fanen Handling. 
 3. Klik på Tilføj en effekt, og vælg en effekt. Du kan tilpasse en animation når som helst.
  Keynote-dokumentvindue, hvor infovinduet om animation er åbent, så fanen Handling og menuen

Sådan opretter du en bevægelseskurve

 1. Vælg det objekt, du vil animere. 
 2. Klik på knappen Animer  i øverste højre hjørne, og klik derefter på fanen Handling.
 3. Klik på Tilføj en effekt, og vælg Flyt.
  Keynote-dokumentvindue, hvor infovinduet om animation er åbent, så valgmulighederne for bevægelse er synlige i fanen Handling
 4. Træk det ugennemsigtige objekt til det sted, hvor du ønsker, at bevægelsen skal begynde, og træk derefter i det gennemsigtige objekt til det sted, hvor bevægelsen skal slutte. Hvis du vil føje kurver til kurven, skal du trække i de hvide prikker langs linjen. Du kan til enhver tid redigere kurven.

Sådan redigerer du en bevægelseskurve

 1. Vælg objektet.
 2. Klik på den røde rude , der vises under objektet, og gør derefter en af følgende ting:
  • Hvis du vil ændre animationens kurve, skal du trække det ugennemsigtige eller gennemsigtige objekt hen et andet sted på siden eller trække i en rød eller hvid prik.
  • Hvis du vil ændre bevægelseskurvens kurve eller vinkler, skal du ctrl-klikke på et punkt på kurven og vælge Opret skarpt punkt, Opret udglattet punkt eller Opret Bézier-punkt. 
  • Hvis du vil fjerne et punkt, skal du ctrl-klikke på et punkt på kurven og derefter klikke på Slet.
  • Hvis du vil ændre andre indstillinger som f.eks. timingen og accelerationen, skal du bruge mulighederne på fanen Handling.
  • For at få objektet til at dreje, så det matcher bevægelseskurven, når det bevæger sig, skal du klikke på "Juster til kurve" på fanen Handling.

Sådan tilpasser du en animation

Hvis du vil ændre varigheden af en animation og andre indstillinger, skal du følge disse trin:

 1. Vælg objektet. 
 2. Klik på knappen Animer  i øverste højre hjørne, og klik derefter på fanen Handling. 
 3. Hvis du vil ændre varigheden og andre indstillinger, skal du bruge mulighederne på fanen Handling.

Sådan arrangerer og fjerner du byg

Hvis du vil ændre, hvordan en animation starter, kan du se, hvordan du ændrer bygrækkefølgen.

 1. Klik på knappen Animer i øverste højre hjørne.
 2. Klik på knappen Bygrækkefølge i nederste højre hjørne for at få vist vinduet Bygrækkefølge, og udfør derefter justeringerne:
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af animationer, skal du trække et byg til en ny position.
  • Hvis du vil ændre, hvornår et byg starter, skal du vælge et byg og derefter bruge mulighederne Start og Forsinkelse.
  • Hvis du vil slette et byg, skal du vælge et byg og derefter trykke på tasten Slet.
 3. Klik på knappen Luk .

Hvis du vil ændre, hvordan en animation starter, kan du se, hvordan du ændrer bygrækkefølgen.

 1. Klik på knappen Animer i øverste højre hjørne.
 2. Klik på knappen Bygrækkefølge i nederste højre hjørne for at få vist vinduet Bygrækkefølge, og udfør derefter justeringerne:
  Vinduet Bygrækkefølge i Keynote
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af animationer, skal du trække et byg til en ny position.
  • Hvis du vil ændre, hvornår et byg starter, skal du vælge et byg og derefter bruge mulighederne Start og Forsinkelse.
  • Hvis du vil slette et byg, skal du vælge et byg og derefter trykke på tasten Slet.
 3. Klik på knappen Luk .
Udgivelsesdato: