Navigation i dit dokument i Pages

Brug visningen af indholdsfortegnelsen i Pages på iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller online på iCloud.com til let at navigere i dokumentet og føje en indholdsfortegnelse til en side.

Hvis du vil bruge visningen af indholdsfortegnelsen til at navigere i dit dokument, skal du sørge for at bruge afsnitsformater. Du kan derefter tilpasse visningen af indholdsfortegnelsen ved at vælge de formater, du vil inkludere. Du kan også føje indholdsfortegnelsen til en side i dit dokument. Og hvis du eksporterer til EPUB eller PDF, bliver indholdsfortegnelsen tilgængelig i din bog eller dit PDF-arkiv.

Sådan bruger du afsnitsformater

Punkter i visningen af indholdsfortegnelsen er baseret på de afsnitsformater, der bruges i dit Pages-dokument. Anvend afsnitsformater til tekst, du ønsker skal vises i visningen af indholdsfortegnelsen. Hvis du f.eks. vil inkludere kapiteltitler, skal du anvende det samme afsnitsformat til hver kapiteltitel i dokumentet.

 1. Vælg den tekst, der skal vises i visningen af indholdsfortegnelsen.
 2. Tryk eller klik på knappen Format  på værktøjslinjen. Hvis du arbejder i et sidelayoutdokument, skal du trykke eller klikke på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten Format.
 3. Vælg navnet på afsnitsformatet øverst i indholdsoversigten Format.
 4. Vælg et format (undtagen formatet "Brødtekst") i menuen Afsnitsformater.
 5. Anvend afsnitsformater til tekst, du ønsker skal vises i visningen af indholdsfortegnelsen.

Hver Pages-skabelon har forindstillede afsnitsformater. Hvis du vil ændre, hvordan et forindstillet afsnitsformat ser ud, kan du oprette dit eget eller opdatere eksisterende afsnitsformater.


Sådan åbner du visningen af indholdsfortegnelsen

På iPad eller online på iCloud.com: Tryk eller klik på knappen for visning af indholdsfortegnelsen  på værktøjslinjen.

På Mac: Klik på knappen Vis  på værktøjslinjen, og klik derefter på Indholdsfortegnelse.

På iPhone: Slå Navigator til:

 1. Tryk på knappen Mere , slå Navigator til, og tryk derefter på OK. Hvis tastaturet er åbent, skal du trykke på OK for at lukke det.
 2. Tryk på sidenummeret nederst på skærmen, og tryk derefter på Indholdsfortegnelse i det vindue, der vises.


Sådan tilpasser du punkter i visningen af indholdsfortegnelsen

Når du har anvendt afsnitsformater, kan du tilpasse punkterne i visningen af indholdsfortegnelsen:

 1. Åbn visningen af indholdsfortegnelsen.
 2. Tryk eller klik på Rediger, og vælg derefter de afsnitsformater, du vil have vist i indholdsfortegnelsen. Hvis du f.eks. har anvendt formatet "Overskrift" til hver kapiteltitel i din bog, skal du vælge formatet "Overskrift" for at vise disse kapiteltitler i indholdsfortegnelsen.
 3. Du kan tilpasse indrykningsniveauet i indholdsfortegnelsen ved at trykke eller klikke på indrykningsknappen  ud for det afsnitsformat, du har valgt.
 4. Tryk eller klik på OK. 

Når du anvender de valgte afsnitsformater til ny tekst i dit dokument, opdateres indholdsfortegnelsen automatisk for at vise disse punkter.


Sådan navigerer du i visningen af indholdsfortegnelse

Tryk eller klik på et punkt i visningen af indholdsfortegnelsen for at gå til denne del af dit dokument. Du kan også oprette links til andre dele af dit dokument fra tekst i dokumentet.


Sådan føjer du en indholdsfortegnelse til en side i dit dokument

Her kan du se, hvordan du tilføjer en indholdsfortegnelse, så den vises på en side i dit dokument:*

 1. Åbn visningen af indholdsfortegnelsen.
 2. Tryk eller klik på brødteksten i dit dokument på det sted, hvor du vil have vist indholdsfortegnelsen, og tryk eller klik derefter på Indsæt indholdsfortegnelse.

* Du behøver ikke at føje indholdsfortegnelsen til brødteksten i dit dokument, for at den skal blive vist i ePub- og PDF-arkiver.


Sådan udgiver eller eksporterer du en ePub-bog med en indholdsfortegnelse

Når du bruger Pages til at udgive din bog i Apple Books eller oprette en ePub-bog, vises indholdsfortegnelsen i de fleste ePub-læserapps. I appen Bøger på iPhone, iPad eller Mac kan du f.eks. klikke eller trykke på knappen for indholdsfortegnelse  på værktøjslinjen for at få vist indholdsfortegnelsen, der vises på samme måde som i visningen af indholdsfortegnelse i dit Pages-dokument. Vælg et punkt for at gå til den del af bogen.


Sådan opretter du et PDF-arkiv med en indholdsfortegnelse

Når du konverterer dit Pages-dokument til PDF, vises indholdsfortegnelsen automatisk i panelet Navigation i PDF-arkivet. I Eksempel på Mac kan du f.eks. vælge Vis > Indholdsfortegnelse for at se indholdsfortegnelsen i indholdsoversigten. Klik på et punkt for at gå til den del af PDF-arkivet.

Udgivelsesdato: