Kombiner biblioteker i Fotos

Følg disse trin på din Mac for at kombinere fotos og videoer fra flere Fotos-biblioteker i ét bibliotek.

Du kombinerer Fotos-biblioteker ved først at åbne afsenderbiblioteket og eksportere de fotos og videoer, du vil gemme. Derefter åbner du modtagerbiblioteket (det bibliotek, du vil bruge som dit primære bibliotek) og importerer fotoerne og videoerne.

Vælg et fotobibliotek

Sådan åbner du et af de mange fotobiblioteker, du kan have på din Mac eller på et tilsluttet eksternt drev:

 1. Tryk på Alternativtasten, og hold den nede, mens du åbner appen Fotos.
 2. Vælg det bibliotek, som du vil åbne, og klik derefter på Vælg bibliotek.

Fotos bruger dette bibliotek, indtil du gentager ovenstående trin for at åbne et nyt.

Eksporter fotos og videoer fra afsenderbiblioteket

Åbn afsenderbiblioteket, og vælg, om du vil eksportere dine arkiver som uændrede originaler eller redigerede versioner:

Redigerede versioner bevarer redigeringen, når de importeres. Det har den fordel, at du ikke skal foretage redigeringer på ny. Bemærk dog, at disse arkiver nu bliver modtagerbibliotekets originale versioner. Det betyder, at du ikke kan genskabe den tidligste version af disse arkiver fra før importen.

Uændrede originaler vises uden eventuelle redigeringer, du har foretaget af arkiverne, mens de var i afsenderbiblioteket. Det giver dig fleksibiliteten til at foretage redigering på et senere tidspunkt, men det kan være en krævende opgave at genskabe dine tidligere redigeringer.

Sådan eksporteres redigerede versioner

 1. I appen Fotos skal du vælge de fotos og videoer, du vil eksportere. Du kan vælge flere emner ved at trykke på Kommandotasten og holde den nede, mens du klikker. Du kan vælge en gruppe af emner i rækkefølge ved at klikke på det første emne og derefter trykke på Skiftetasten og holde den nede, mens du klikker på det sidste emne. På denne måde vælger du alle emner mellem de to, du har klikket på.
 2. Vælg Arkiv > Eksporter > Eksporter [antal]. 
 3. Der vises en eksportdialog.
  • I afsnittet Fotos skal du indstille Fotografitype til JPEG, TIFF eller PNG. JPEG komprimerer dine fotos, så arkivstørrelsen bliver reduceret. TIFF og PNG leverer højere billedkvalitet, så arkiverne fylder mere.
  • I afsnittet Videoer skal du vælge en indstilling for Videokvalitet. Dette afsnit bliver kun vist, hvis der blandt de valgte emner er en eller flere videoarkiver.
  • I afsnittet Info skal du markere afkrydsningsfelterne, hvis du vil bevare metadata og lokalitetsdata i de eksporterede arkiver.
  • I afsnittet Navngivning af arkiv skal du indstille Arkivnavn til Brug arkivnavn og Format på undermappe til enten Navn på øjeblik eller Intet. Navn på øjeblik opretter en undermappe for hvert Øjeblik, der er repræsenteret blandt de valgte emner. Dette er nyttigt, hvis du vil oprette et Album for hvert Øjeblik i modtagerbiblioteket. Indstillingen Intet eksporterer alle arkiver direkte til modtagermappen.
 4. Klik på Eksporter. Der vises en Finder-dialog.
 5. Naviger til placeringen, hvor arkiverne skal gemmes, f.eks. Skrivebord eller et eksternt drev. Klik på Ny mappe, hvis du vil oprette en ny mappe til de eksporterede emner.
 6. Klik på Eksporter.

Sådan eksporteres uændrede originaler

 1. I appen Fotos skal du vælge de fotos og videoer, du vil eksportere. Du kan vælge flere emner ved at trykke på Kommandotasten og holde den nede, mens du klikker. Du kan vælge en gruppe af emner i rækkefølge ved at klikke på det første emne og derefter trykke på Skiftetasten og holde den nede, mens du klikker på det sidste emne. På denne måde vælger du alle emner mellem de to, du har klikket på.
 2. Vælg Arkiv > Eksporter > Eksporter uændret original. 
 3. Der vises en eksportdialog.
  • Hvis dine fotos indeholder IPTC-metadata (f.eks. titel eller nøgleord), du ønsker at beholde, skal du markere afkrydsningsfeltet Eksporter IPTC som XMP.
  • Lad indstillingen Arkivnavn være Brug arkivnavn.
  • Gå videre til Format på undermappe, og vælg Navn på øjeblik eller Intet. Navn på øjeblik opretter en undermappe for hvert Øjeblik, der er repræsenteret blandt de valgte emner. Dette er nyttigt, hvis du vil oprette et Album for hvert Øjeblik i modtagerbiblioteket. Indstillingen Intet eksporterer alle arkiver direkte til modtagermappen.
 4. Klik på Eksporter. Der vises en Finder-dialog.
 5. Naviger til placeringen, hvor arkiverne skal gemmes, f.eks. Skrivebord eller et eksternt drev. Klik på Ny mappe, hvis du vil oprette en ny mappe til de eksporterede emner.
 6. Klik på Eksporter originaler.

Sådan importeres fotos og videoer til modtagerbiblioteket

Åbn modtagerbiblioteket, og træk mappen med eksporterede emner ind på området, hvor dine øvrige fotos og videoer vises. Når du ser et grønt plussymbol på markøren, kan du slippe mappen.

Alle billeder i mappen bliver nu sorteret til Øjeblikke ud fra deres oprettelsesdato og lokationsdata. Videoerne sorteres ud fra den dato, hvor du eksporterede dem fra kildebiblioteket.

Hvis du oprettede undermapper, da du eksporterede emnerne, og ønsker at oprette et Album til hver undermappe, skal du følge disse trin:

 1. Åbn en undermappe i Finder.
 2. Vælg alle fotos og videoer i undermappen.
 3. Træk emnerne til Mine album i indholdsoversigten i Fotos.
 4. Navngiv albummet i den fremhævede tekstboks, der vises i indholdsoversigten.
 5. Gentag denne fremgangsmåde for hver undermappe.

Spar plads ved at slette afsenderbiblioteket

Når du er sikker på, at du har eksporteret alle de fotos og videoer, du ønsker at gemme, fra afsenderbiblioteket, kan du slette det for at spare diskplads på din Mac.

Åbn Finder, og find det afsenderbibliotek, du ønsker at slette. Fotobiblioteker gemmes som standard i mappen Billeder. Hvis du ikke kan finde biblioteket, kan du følge disse trin til at vælge et bibliotek. Stien til placeringen af det valgte bibliotek vises i vinduet Vælg bibliotek.

Flyt nu afsenderbiblioteket til papirkurven. Vælg derefter Finder > Tøm papirkurv for at fjerne arkiverne endegyldigt.

Udgivelsesdato: