Sådan sender du dit Apple TV til service hos Apple i USA og Canada

Vælg land eller område.

Vi beklager, at dit Apple TV ikke fungerer, som det skal.

Når du har kontaktet Apple vedrørende service, modtager du et sæt, der indeholder alt det, du skal bruge for at returnere dit Apple TV til Apple.

Inden du sender dit Apple TV

 1. Gendan dit Apple TV til fabriksindstillingerne.
 2. Træk stikket til dit Apple TV ud.

Pak dit Apple TV ved hjælp af den medfølgende emballage

 1. Læg dit Apple TV i skumposen.  Du skal ikke inkludere strømkablet eller din Apple Remote.
 2. Læg posen med dit Apple TV i den skumbelagte lomme i forsendelseskassen.
 3. Placer skumstykket over dit Apple TV, så du kan se den cirkelformede udskæring.
 4. Luk kassen, og tape den sammen med den vedlagte tape.

Sådan sender du dit Apple TV til Apple

 1. Fjern den påsatte mærkat oven på kassen (dette er din kopi). Sørg for, at returforsendelsesmærkaten bliver siddende på kassen.
 2. Find navnet på kureren på returforsendelsesmærkaten.
 3. Gå til kurerens websted for at aftale afhentning eller finde et afleveringssted.*
 4. Få en kvittering af kureren.
 5. Tjek status for din serviceanmodning.

*Apple er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå under forsendelsen, såfremt pakken ikke er forsvarligt forseglet eller ikke leveres til kureren i god stand.

Brug af dit nye Apple TV

© 2018 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Apple TV og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AppleCare og iCloud er servicevaremærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt i dette dokument, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

MEDDELELSE TIL FORBRUGERE I CALIFORNIEN

1. Kunden skal gives et skriftligt overslag som påkrævet (paragraf 9844 i den californiske lov California Business and Professions Code) for reparationer, der skal udføres af serviceforhandleren. Serviceforhandleren må ikke opkræve betaling for udført arbejde eller leverede dele, der overstiger overslaget uden forudgående samtykke fra kunden. Såfremt det er skriftligt aftalt, må serviceforhandleren opkræve et rimeligt gebyr for leverede serviceydelser, der har til hensigt at fastlægge arten af en fejl som forberedelse til et skriftligt overslag for reparationen. Få flere oplysninger ved at kontakte Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814.

2. En køber af dette produkt i Californien er berettiget til at få udført service eller reparation af dette produkt i garantiperioden. Garantiperioden forlænges med de hele dage, hvor produktet ikke har været til rådighed for køberen på grund af garantireparationer. Hvis der opstår en defekt i løbet af garantiperioden, udløber garantien ikke, før defekten er blevet udbedret. Garantiperioden forlænges også, hvis forsinkelser uden for købers kontrol er årsag til manglende garantireparationer, eller hvis garantireparationerne ikke har udbedret defekten, og køber informerer producenten eller sælgeren om den mislykkede reparation inden for 60 dage, efter reparationen er udført. Hvis defekten ikke er blevet udbedret efter et rimeligt antal forsøg, kan køber returnere produktet for at få et nyt produkt eller en refusion og i begge tilfælde fratrækkes et rimeligt beløb for brug. Tidsforlængelsen har ikke nogen indvirkning på den beskyttelse eller de retsmidler, som køber er berettiget til i henhold til anden lov.

Udgivelsesdato: