Udgivelsesnoter om appen Genveje

I iOS 12 bliver tidligere brugere af appen Workflow opgraderet til appen Genveje. Her er de nyeste funktioner.

Nyheder i Genveje 2.2.1

Fejlrettelser

 • Rettede en fejl, hvor Hent rejsetid viste en fejlmeddelelse, når den hentede rejsetider for offentlig transport
 • Rettede en fejl, hvor sletning af et emne fra Vælg fra Menu ikke kunne gennemføres
 • Rettede en fejl, hvor Tweetbot-handlinger muligvis ikke kørte ordentligt
 • Andre fejlrettelser og mindre tilføjelser

Genveje 2.2

 • Tilføjelse af nye handlinger til Noter: Opret note, Føj til note, Find noter og Vis note
 • Tilføjelse af handlingen Hent tal fra input
 • Hent rejsetid giver nu flere oplysninger, herunder rutenavn, ankomsttidspunkt og distance
 • Vis vej understøtter nu Baidu-kort
 • Handlingen Hent værdi i ordbog kan nu hente værdier dybt inde i en ordbog ved at angive flere nøgler adskilt af punktum
 • Juster dato omfatter nu funktionen "Til starten af ugen"
 • Hvis du trykker på fanen Bibliotek, ruller du nu ned til bunden af biblioteket

Fejlrettelser

 • Rettelse af nedbrud, der kan opstå, når iCloud-synkroniseringsdata er aktiveret
 • Rettelse af et problem, hvor rækkefølgen af genveje i Bibliotek kan gå tabt, når genveje synkroniseres til en ny enhed via iCloud
 • Rettelse af et problem, hvor der kan blive oprettet en kopi af et dokument ved brug af handlingen Åbn i, i stedet for at åbne det eksisterende dokument
 • Rettelse af et problem, hvor medier fra appen Fotos ikke kunne videreføres som input til en genvej til et deleark
 • Rettelse af et problem, hvor Føj til arkiv altid opretter .txt-arkiver, selv hvis en anden arkivudvidelse er angivet
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Vibration kan føre til et nedbrud, når den bliver kørt fra Bibliotek
 • Rettelse af et problem, hvor genveje til deleark, der accepterer "iTunes-produkter", ikke blev vist ved deling af album i Musik eller iTunes Store
 • Rettelse af et problem, hvor der blev vist en fejlmeddelelse, hvis der blev givet adgang til Todoist
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Udfør stavekontrol kun fungerede for amerikansk engelsk
 • Rettelse af et problem, hvor Indstil Flyfunktion viste en fejl, hvis Flyfunktion allerede var slået til
 • Rettelse af et problem, hvor handlinger i forbindelse med lokaliteter viste en fejl, når de blev kørt fra en genvej på hjemmeskærmen
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Optag lyd viste den forløbne optagelsestid forkert
 • Rettelse af et problem, hvor visse Bear-handlinger ikke blev vist i Bear-appkategorien
 • Forbedret ydeevne ved brug af genveje med mange gentagelsessløjfer og Hvis-betingelser
 • Andre fejlrettelser og mindre tilføjelser

Genveje 2.1.3

 • Fejlrettelser

Hvis du vil have oplysninger om sikkerhedsindholdet i denne opdatering, kan du gå til https://support.apple.com/da-dk/HT201222

Genveje 2.1.2

 • Handlingen Indholdet er føjet til Tumblr
 • Handlingen Hent tid mellem datoer kan nu tælle antallet af måneder mellem to datoer

Fejlrettelser

 • Rettelse af et problem, hvor skærmen, der beskriver, hvilke apps og tjenester der bruges af en genvej, muligvis ikke vises, når en genvej bliver downloadet
 • Rettelse af et problem, hvor genveje med handlingerne Åbn app eller Afspil lyd ikke fungerede, når Siri blev brugt til at køre genvejene
 • Rettelse af et problem, hvor genveje med handlingen Gentag med hver kan fryse, når de bliver kørt fra widgetten eller fanen Bibliotek
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Telefonnummer muligvis ikke kan aflæse telefonnumre, der indeholder kommaer (pauser) eller har lange landekoder eller lokalnumre
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Vis vej muligvis ikke virker, når den køres fra widgetten med visningen I dag i Genveje på låseskærmen
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Tilføj ny påmindelse ikke fungerer, når der ikke er angivet et tidspunkt eller en lokalitet
 • Rettelse af et problem, hvor det muligvis ser ud, som om handlingen Send betaling ikke afsluttes, når der foretages betalinger med Apple Pay Cash
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Spørg efter inputs standardsvarfelt for datoer ikke understøttede 24-timers-formatet
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Hent navn på Emoji viste navnet på emojien på engelsk, når enheden er indstillet til et andet sprog
 • Rettelse af et problem, hvor visse genveje kan vise en fejlmeddelelse, når de køres fra Søg
 • Rettelse af et problem, hvor genveje muligvis ikke downloader websider med lange Unicode-titler
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Start Editorial-arbejdsgang ikke viser et resultat
 • Forbedringer af synkronisering i iCloud
 • Forbedringer af lokalisering

Genveje 2.1.1

 • Genveje er blevet optimeret til iPad Pro 12,9" (3. generation) og iPad Pro (11")

Fejlrettelser

 • Rettelse af et problem, hvor visse handlinger (herunder Send e-mail, Dikter tekst, Start scene i Hjem, Vibrer enhed) muligvis ikke fungerer, når de aktiveres fra Siri
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Indstil lommelygte forårsager, at en fejlmeddelelse bliver vist
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Ring til ikke kunne ringe til telefonnumre med specialtegn (som * eller #)
 • Rettelse af et problem, hvor indtastede decimaltal ikke bliver genkendt i sprogområder, der bruger komma som decimalseparator
 • Rettelse af et problem, hvor det valgte fotoalbum i handlingen Arkiver i fotoalbum kan blive nulstillet til "Alle fotos"
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Slå Alarm til og fra ikke slog alarmer fra, før "Tilslut" blev slået til og derefter fra
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Læs tekst op brugte stemmer i lavere kvalitet

Genveje 2.1

 • Brug aktuelt vejr i dine genveje sammen med handlingerne Hent aktuelt vejr og Hent vejrudsigt
 • Indstil alarmer og timere med handlingerne Opret alarm, Slå alarm til og fra og Start tidtagning
 • Skift mellem forskellige enheder med handlingerne Mål og Konverter mål
 • Hent det seneste sæt importerede billeder i appen Fotos med handlingen Hent seneste import
 • Når du bruger Siri på HomePod for at bruge en genvej, afspilles medier nu automatisk fra HomePod via AirPlay
 • Du kan nu stoppe deling af en genvej og fjerne dens data fra iCloud ved at åbne iCloud-linket i iOS og vælge "Stop deling" i appen Genveje
 • Handlingen Optag video understøtter nu automatisk start af videooptagelse med indstillingen "Start straks"
 • Du kan nu bruge handlingerne Ring til og FaceTime sammen med Siri uden at skulle låse din iPhone op

Fejlrettelser

 • Rettelse af et problem, hvor appen Genveje kan gå ned, når redigeringsvinduet åbnes
 • Rettelse af et problem, hvor Søg i iTunes Store og Søg i App Store forårsagede, at en fejlmeddelelse blev vist
 • Rettelse af et problem, hvor Dropbox-arkivvælgeren ikke kunne navigere i mapper
 • Rettelse af et problem, hvor nogle apps manglede fra handlingen Åbn app
 • Rettelse af et problem, hvor genveje kan blive kopieret efter synkronisering
 • Rettelse af et problem, hvor rækkefølgen af genveje kan blive nulstillet efter synkronisering af en ny enhed
 • Rettelse af et problem, hvor der kan blive vist en fejlmeddelelse, når der logges ind på Todoist
 • Rettelse af et problem, hvor variabler i handlingerne Find og Filtrer muligvis ikke er fuldt synlige
 • Rettelse af et problem, hvor appen Genveje kan være forsinket ved oprettelse af påmindelse
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Føj til arkiv ikke fungerede korrekt, når det angivne arkivnavn ikke sluttede på .txt
 • Forbedringer af lokalisering
 • Andre fejlrettelser og mindre tilføjelser

Genveje 2.0

 • Brug genveje med din stemme ved at føje dem til Siri
 • Du kan nu foretage dig nyt i apps, der understøtter Genveje i Siri
 • Siri foreslår nu genveje, du bruger regelmæssigt på låseskærmen og i Søg
 • Siri foreslår handlinger til tilføjelse af genveje baseret på dine vaner og den seneste brug af apps
 • Rediger dine systemindstillinger med nye handlinger som f.eks. Indstil Wi-Fi, Indstil Energibesparende funktion og Indstil Forstyr ikke
 • Send og anmod om betalinger med Apple Pay og dine foretrukne apps med de nye betalingshandlinger
 • Kør tilpassede scripts i Safari med den nye handling Start JavaScript på webside
 • Genveje erstatter appen Workflow, og alle eksisterende arbejdsgange importeres automatisk
 • Glæd dig til det opdaterede, enkle design

Nye handlinger

 • Få Siri til at vise eller sige resultater ved hjælp af handlingen Vis resultat
 • Send og anmod om betalinger med Apple Pay og dine foretrukne apps med handlingerne Send betaling og Anmod om betaling
 • Kør tilpassede scripts i Safari med den nye handling Start JavaScript på webside
 • Tryk dig ind på dine scener i Hjem med den nye handling Start scene i Hjem
 • Skift dine systemindstillinger med disse nye handlinger: Indstil Flyfunktion, Indstil Bluetooth, Indstil mobildata, Indstil Forstyr ikke, Indstil Energibesparende funktion og Indstil Wi-Fi
 • Rediger dokumenter med den nye handling Markering
 • Del billeder til iCloud med handlingen Del med iCloud-fotodeling
 • Du kan nu foretage dig en masse andet nyt i apps, der understøtter Genveje i Siri

Opdaterede handlinger

 • Dikter tekst holder nu automatisk op med at lytte, når du holder op med at tale, og den kører i en widget
 • Send besked kan nu sende beskeder uden at spørge ved hjælp af Vis efter afvikling
 • Indstil lysstyrke og Indstil lommelygte kører nu i widgetten og med Siri
 • Skift store/små bogstaver har fået en ny funktion til at skifte mellem store og små bogstaver

Fejlrettelser

 • Rettelse af et problem, hvor Åbn URL-adresser ikke kunne åbne flere URL-adresser ad gangen
 • Rettelse af et problem, hvor handlingen Arkiver arkiv ikke udsender arkiver, der er arkiveret via iCloud-dokumentvælger
 • Rettelse af et problem, hvor Søg i iTunes Store kan gå ned, når du søger efter visse typer medier, f.eks. lydbøger
 • Rettelse af et problem, hvor omdøbning, sletning eller kopiering af genveje ved hjælp af 3D Touch ikke fungerer
 • Rettelse af et problem, hvor Læs tekst op kan være på et lavt lydniveau, når det køres efter handlingen Dikter tekst
 • Handlinger i Drafts understøtter nu Drafts 5
 • Forbedringer af tilgængelighed
 • Mange andre fejlrettelser og mindre tilføjelser

Læs mere

Du kan læse mere om appen Genveje, blandt andet en omfattende vejledning til at oprette og bruge genveje, i Brugerhåndbog til Genveje.

Udgivelsesdato: