Brug af smarte kategorier i Numbers

Organiser dine data på en ny måde med smarte kategorier. Hvis du f.eks. registrerer salg i et regneark, kan du oprette en kategori, der grupperer salg efter afdeling. Du kan også tilføje underkategorier, opsummere kategoriserede data, oprette diagrammer, der er baseret på kategorierne i tabellen og meget mere.

Hvis du vil bruge smarte kategorier, skal du hente den seneste version af Numbers på din iPhone, iPad eller Mac. Du kan også bruge smarte kategorier med Numbers online på iCloud.com.

Opret en kategori

En tabel kan have én hovedkategori og op til fire underkategorier. Du kan oprette kategorier, der er baseret på dataene i tabellen eller ved at vælge række.

Sådan opretter du en kategori med eksisterende data

Hvis din tabel indeholder de data, som du vil bruge til at organisere din tabel, kan du oprette en kategori baseret på den kolonne, der indeholder disse data.

 1. Tryk eller klik på den tabel, du vil kategorisere, tryk eller klik på , og klik eller tryk derefter på Kategorier.
 2. Tryk eller klik på lokalmenuen Tilføj en kategori.
 3. Vælg en kolonne på listen. Hvis din tabel f.eks. indeholder data om butikssalg, kan du vælge kolonnen Afdeling til at kategorisere salgsdata efter afdeling. Numbers opretter automatisk grupper af rækker baseret på delte værdier i den valgte kolonne.
 4. Klik eller tryk på infotrekantenud for et gruppenavn for at skjule eller vise rækkerne i denne gruppe.

Regneark, der viser kategoriserede data

 

Sådan opretter du en kategori fra valgte rækker

Hvis din tabel ikke indeholder de data, du vil kategorisere, kan du oprette en kategori manuelt. Brug denne metode, når du har en enkel liste over navne, som du vil opdele i grupper.

 1. Vælg de rækker, du vil gruppere sammen.
 2. På iPad og iPhone: Tryk på Rækkehandlinger i lokalmenuen, og tryk på Opret gruppe. På Mac: Vælg Organiser > Opret gruppe til valgte rækker. Numbers flytter de valgte rækker ind i en ny gruppe, og de resterende rækker i tabellen flyttes til en anden gruppe. 
 3. Hvis du vil omdøbe den nye gruppe, skal du vælge cellen med navnet. På iPhone eller iPad: Tryk to gange på cellen for at åbne tastaturet, indtast et nyt navn, og tryk på Retur. På Mac og i iCloud: Indtast et nyt navn. 

Sådan tilføjer du en underkategori

Du kan føje op til fire underkategorier til en tabel. Hvis din tabel over salg aktuelt kategoriseres efter afdeling, kan du tilføje en underkategori, der organiserer data efter salgsdato.

 1. Vælg tabellen, klik eller tryk på knappen Organiser, og klik eller tryk derefter på Kategorier.
 2. Klik eller tryk på Tilføj en kategori, og vælg en kolonne til den nye underkategori, du vil oprette. Du kan omorganisere kategorier og underkategorier i en tabel, når du har tilføjet dem.

Regneark, der viser kategori og underkategori


Sådan redigerer du kategorier

Du kan når som helst ændre rækkefølgen af kategorier for at levere større indsigt i dine data. Hvis din tabel f.eks. viser salg efter afdeling pr. måned, kan du ændre rækkefølgen af kategorierne for at se salget for hver måned for hver afdeling.

 1. Vælg tabellen, klik eller tryk på knappen Organiser, og klik eller tryk derefter på Kategorier.
 2. På iPad eller iPhone: Tryk på Rediger. Hvis du har en Mac, skal du gå til næste trin.
 3. Træk    ud for en kategori op eller ned. Rækkerne i tabellen flyttes for at afspejle det nye hierarki.

Du kan også ændre, hvordan Numbers grupperer rækker efter dato. I en tabel med en datokategori kan rækkerne f.eks. være grupperet efter måned. Hvis du i stedet vil have vist årlige eller kvartalsvise tendenser, kan du vælge at gruppere dataene efter år, kvartal, uge m.m.

 1. Vælg tabellen.
 2. Klik eller tryk på .
 3. Klik eller tryk på menuen Efter lokalmenu for den kategori, du vil tilpasse, og vælg en indstilling.


Sådan opsummerer du dine data

Du kan opsummere dataene i kategorier i din tabel. Hvis din tabel med salgsdata f.eks. er kategoriseret efter afdeling, kan du beregne subtotaler for salget i hver afdeling. 

 1. Klik eller tryk på den tomme celle i rækken med gruppenavnet og i den kolonne, der har de data, du vil opsummere.
 2. På iPad eller iPhone: Tryk på  Resume. På Mac eller iCloud.com: Klik på .
 3. Vælg en beregning. Den samme beregning føjes automatisk til alle grupperne i denne kategori. Du kan vise forskellige resumeer for hver kategori i hver kolonne.

iPad med et Numbers-regneark, der viser en tællefunktion, som er føjet til en resumerække i en kategoriseret tabel.


Sådan får du vist din kategori som et diagram

Du kan oprette et diagram baseret på den kategori, du har oprettet for din tabel. Hvis din tabel med salgsdata f.eks. er kategoriseret efter afdeling, og du har tilføjet et resume, der beregner subtotaler for salget i hver afdeling, kan du hurtigt oprette et diagram over disse resumedata. Vælg cellen med de resumedata, du vil have med i diagrammet, klik eller tryk på Diagram, og vælg derefter et diagram.*

Regneark, der viser kategoriresume som et cirkeldiagram

* Når du opretter et diagram, skal du sikre, at resumedataene er i en indholdskolonne og ikke i en overskriftskolonne.

Udgivelsesdato: