Brug af smarte kategorier i Numbers

Organiser dine data på en ny måde med smarte kategorier. Hvis du f.eks. registrerer salg i et regneark, kan du oprette en kategori, der grupperer salg efter afdeling. Du kan også tilføje underkategorier, opsummere kategoriserede data, oprette diagrammer, der er baseret på kategorierne i tabellen, og meget mere.

Hvis du vil bruge smarte kategorier, skal du hente den nyeste version på din iPad, iPhone, iPod touch eller Mac. Du kan også bruge smarte kategorier med Numbers online på iCloud.com.


Opret en kategori

En tabel kan have én hovedkategori og op til fire underkategorier. Du kan oprette kategorier ud fra dataene i tabellen eller ved at vælge rækker.

Sådan opretter du en kategori med eksisterende data

Hvis din tabel allerede indeholder de data, du vil bruge til at organisere din tabel, kan du oprette en kategori baseret på den kolonne, der indeholder disse data.

 1. Tryk eller klik på den tabel, du vil kategorisere, tryk eller klik på knappen Organiser, og klik eller tryk derefter på Kategorier.
 2. Tryk eller klik på Tilføj en kategori.
 3. Vælg en kolonne på listen. Hvis din tabel f.eks. indeholder data om butikssalg, kan du vælge kolonnen Afdeling for at kategorisere salgsdata efter afdeling. Numbers opretter automatisk grupper af rækker baseret på delte værdier i den valgte kolonne.
 4. Klik eller tryk på infotrekanten  ud for et gruppenavn for at skjule eller vise rækkerne i denne gruppe.

iPad Pro, hvor organiseringsmenuen i et Numbers-regneark er åben, så den viser grupper for

Sådan opretter du en kategori ud fra valgte rækker

Hvis din tabel ikke indeholder de data, du vil kategorisere, kan du oprette en kategori manuelt på iPad, iPhone og Mac. Brug denne metode, når du har en enkel liste over navne, som du vil opdele i grupper.

 1. Vælg de rækker, du vil gruppere sammen.
 2. På iPad eller iPhone: Tryk på Rækkehandlinger i lokalmenuen, og tryk på Opret gruppe. På Mac: Vælg Organiser > Opret gruppe til valgte rækker. Numbers flytter de valgte rækker ind i en ny gruppe, og de resterende rækker i tabellen flyttes til en anden gruppe. 
 3. Hvis du vil omdøbe den nye gruppe, skal du vælge cellen med navnet. 
  • På iPad eller iPhone: Tryk to gange på cellen for at åbne tastaturet, indtast et nyt navn, og tryk på Retur. 
  • På Mac: Indtast et nyt navn. 

Sådan tilføjer du en underkategori

Du kan føje op til fire underkategorier til en tabel. Hvis din tabel over salg aktuelt kategoriseres efter afdeling, kan du tilføje en underkategori, der organiserer data efter salgsdato.

 1. Vælg tabellen, klik eller tryk på knappen Organiser , og klik eller tryk derefter på Kategorier.
 2. Klik eller tryk på Tilføj en kategori, og vælg en kolonne til den nye underkategori, du vil oprette. Du kan omorganisere kategorier og underkategorier i en tabel, når du har tilføjet dem.

iPad Pro, hvor organiseringsmenuen i et Numbers-regneark er åben, så den viser grupper for kategorien


Sådan redigerer du kategorier

Når du har oprettet kategorier, kan du ændre kategorihierarkierne, ændre, hvordan Numbers grupperer rækker efter dato og meget mere.

Sådan redigerer du kategorihierarkier

Du kan når som helst ændre kategorihierarkiet for at få større indsigt i dine data. Hvis din tabel f.eks. viser salg efter afdeling pr. måned, kan du ændre kategorihierarkiet for at se salget for hver måned for hver afdeling.

På iPad, iPhone eller Mac: Du kan ændre hierarkiet under Organiser:

 1. Vælg tabellen, klik eller tryk på knappen Organiser , og klik eller tryk derefter på Kategorier.
 2. På iPad eller iPhone: Tryk på Rediger. På Mac: Gå til næste trin.
 3. Træk knappen Ryk op eller knappen Ryk nedؘ  ud for en kategori op eller ned. Rækkerne i tabellen flyttes for at afspejle det nye hierarki.

På iPad, iPhone, Mac eller iCloud.com: Du kan ændre hierarkiet i selve tabellen:

 1. Vælg en række med et gruppenavn, der er i den kategori, som du gerne vil flytte op eller ned i hierarkiet.
 2. På iPad eller iPhone: Tryk på Rækkehandlinger.
  På Mac eller online på iCloud.com: Flyt markøren over rækkekanten (til venstre for den første kolonne i rækken), og klik derefter på den pil, der vises.
 3. Vælg Ryk op, hvis du vil flytte en kategori op i hierarkiet. Eller vælg Ryk ned, hvis du vil flytte den ned i hierarkiet.

Lav om på, hvordan Numbers grupperer rækker efter dato

Du kan ændre, hvordan Numbers grupperer rækker efter dato. I en tabel med en datokategori kan rækkerne f.eks. være grupperet efter måned. Hvis du i stedet vil have vist årlige eller kvartalsvise tendenser, kan du vælge at gruppere dataene efter år, kvartal, uge og meget mere.

 1. Vælg tabellen.
 2. Klik eller tryk på knappen Organiser .
 3. Klik eller tryk på lokalmenuen ved siden af Efter for den kategori, som du vil tilpasse, og vælg derefter en valgmulighed.


Sådan opsummerer du dine data

Du kan opsummere dataene i kategorier i din tabel. Hvis din tabel med salgsdata f.eks. er kategoriseret efter afdeling, kan du beregne subtotaler for salget i hver afdeling. 

 1. Klik eller tryk på en celle i rækken med gruppenavnet.
 2. På en iPad eller iPhone: Tryk på knappen Resume. På en Mac eller i Numbers til iCloud: Klik på knappen Resumehandling .
 3. Vælg en beregning. Den samme beregning føjes automatisk til alle grupperne i denne kategori. Du kan vise forskellige resumeer for hver kategori i hver kolonne.

iPad Pro med et åbent Numbers-regneark, hvor cellen Subtotal er valgt og menuen Resume er åben


Sådan får du vist din kategori som et diagram

Du kan oprette et diagram baseret på den kategori, du har oprettet for din tabel. Hvis din tabel med salgsdata f.eks. er kategoriseret efter afdeling, og du har tilføjet et resume, der beregner subtotaler for salget i hver afdeling, kan du hurtigt oprette et diagram over disse resumedata. Vælg cellen med de resumedata, du vil have med i diagrammet, klik eller tryk på Diagram, og vælg derefter et diagram.*

iPad Pro med et Numbers-regneark, der viser et kransediagram, der er genereret fra kategoridata i kolonnen

* Når du opretter et diagram, skal du sikre, at resumedataene er i en indholdskolonne og ikke i en overskriftskolonne.


Udgivelsesdato: