Oprettelse og redigering af klasser til Skolearbejde i Apple School Manager

Hvis du har de rette privilegier, kan du manuelt oprette og redigere klasser til Skolearbejde i Apple School Manager.

Apple School Manager opretter automatisk klasser, når du opretter forbindelse til SIS (Student Information System) eller overfører indhold via SFTP. Klasserne vises automatisk i Skolearbejde, og du kan redigere navnet med Apple School Manager. Hvis klasserne ikke findes i SIS eller SFTP-overførsel, f.eks. en fritidsklub, kan du oprette klassen manuelt.

Læs mere om, hvilke roller der kan oprette og redigere klasser

En Administrator, Ansvarlig for lokaliteter, Ansvarlig for personer, Leder eller Underviser kan oprette, redigere og slette klasser i Apple School Manager.

Sådan opretter du en klasse manuelt

 1. Log på Apple School Manager.
 2. Klik på Klasser i indholdsoversigten.
 3. Klik på knappen Tilføj klasse.
  Skærmen Tilføj klasse
 4. Gå til feltet Klassenavn, og indtast et klassenavn. Dette navn vises for underviserne og eleverne i Skolearbejde.
 5. Du kan vælge også at indtaste et kursusnavn, klasse-id og klassenummer.
 6. Vælg en lokalitet, og tilføj derefter undervisere og elever.
 7. Klik på Arkiver.

Rediger klasser

Du kan redigere klasser, som du eller andre har oprettet manuelt på din lokalitet.

Hvis der er tale om klasser, der er oprettet automatisk ud fra dit SIS eller din SFTP-overførsel, kan du ændre det klassenavn, der vises i Skolearbejde. Klassenavnet kopieres som standard fra felterne Kursusnavn og Klassenummer, der er defineret i SIS og SFTP. 

Slet klasser

Hvis en klasse, der bruges til Skolearbejde, slettes i dit SIS eller din SFTP-overførsel, konverteres den til en manuel klasse i Apple School Manager. På denne måde kan underviserne bevare eller genbruge deres eksisterende Handouts i nye klasser.

Hvis du bruger Apple School Manager til at slette en klasse, der tidligere blev brugt med Skolearbejde, bliver alle Handouts og data slettet.

Hvis en klasse ikke vises i Skolearbejde

Hvis du ikke kan se de rigtige klasser i Skolearbejde, kan du gøre følgende:

 1. Kontroller, at klasserne vises i Apple School Manager.
 2. Gå til Indstillinger på din iPad. 
 3. Sørg for, at du er logget ind med det rigtige administrerede Apple-id.

Appen Skolearbejde hedder Classwork i Australien og New Zealand.

Udgivelsesdato: