Optagelse af lyd i Pages, Numbers og Keynote til iOS

Optag lyd direkte i dit Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din iPhone, iPad eller iPod touch. 

Du kan optage lyd i et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument og derefter afspille optagelsen. Du kan altid redigere optagelsen eller erstatte en del af eller det hele med en ny optagelse.

Sådan optager du lyd

Du kan optage lyd med den indbyggede mikrofon på din iOS-enhed, et kabelbaseret hovedsæt eller et Bluetooth-hovedsæt eller en kompatibel mikrofon. Mens du optager, kan du rulle, zoome og se forskellige sider, lysbilleder eller ark. 

  1. Mens du har et dokument åbent, skal du trykke på knappen Indsæt , trykke på knappen Medier og derefter på Optag lyd.
  2. Tryk på knappen Optag for at begynde at optage.
  3. Tryk på knappen Stop optagelse for at stoppe med at optage. Den nye optagelse vises i lydværktøjet nederst på skærmen.

Eksempelvisning af en optagelse

Tryk på knappen Eksempel for at få en eksempelvisning af din optagelse.

Hvis du vil afspille fra et bestemt punkt, skal du skubbe til venstre eller højre på optagelsen for at placere linjen og derefter trykke på knappen Eksempel.

Sådan redigerer og erstatter du en optagelse

Efter optagelsen kan du erstatte hele eller en del af optagelsen, tilpasse dele af optagelsen eller slette hele eller en del af optagelsen.

Hvis du vil optage igen fra et bestemt punkt, skal du skubbe til venstre eller højre på optagelsen for at placere linjen og derefter trykke på knappen Optag.

Hvis du vil optage en sektion igen, skal du trykke på knappen Rediger, trække i håndtagene på optagelsen for at vælge sektionen og derefter trykke på knappen Optag for at optage over denne sektion.

Sådan tilpasser du din optagelse, så kun den ønskede del afspilles:

  1. Træk i håndtagene på optagelsen for at vælge den sektion, du vil beholde.
  2. Tryk på knappen Tilpas for at fjerne alt uden for håndtagene.

Hvis du vil slette hele eller en del af optagelsen, skal du trække i håndtagene for at vælge den sektion, du vil slette, og derefter trykke på knappen Papirkurv.

Sådan føjer du optagelsen til dokumentet og afspiller den

Når du er færdig med optagelsen, skal du trykke på Indsæt i øverst højre hjørne. Dette symbol symbolet Optag, som repræsenterer optagelsen, vises på siden.

Hvis du vil afspille din optagelse, skal du trykke på symbolet Optag for at vælge optagelsen og derefter trykke på symbolet Optag igen.

Hvis du vil redigere eller slette optagelsen, efter du har føjet den til en side, skal du trykke på symbolet Optag for at vælge optagelsen og derefter trykke på Rediger eller Slet. Hvis du vil flytte optagelsen, skal du trykke på symbolet Optag for at vælge optagelsen og derefter trække den til siden.

Du kan også dele optagelsen som et lydarkiv. Tryk på symbolet Optag for at vælge optagelsen, og tryk derefter på Del.

iPad viser symbolet for lydarkivet i et Pages-dokument

Udgivelsesdato: