Optagelse af lyd i Pages, Numbers og Keynote

Optag lyd direkte i dit Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Optag lyd på iPhone eller iPad

Optag lyd i et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din iPhone eller iPad, og afspil derefter optagelsen. Du kan til enhver tid redigere optagelsen.

Sådan optages lyd

Du kan optage lyd med den indbyggede mikrofon på din iPhone eller iPad, et headset med kabel eller Bluetooth eller en kompatibel mikrofon. Mens du optager, kan du rulle, zoome og se forskellige sider, lysbilleder eller ark. 

 1. Åbn et dokument, tryk på knappen Tilføj , tryk på knappen Medier , og tryk derefter på Optag lyd.
 2. Tryk på knappen Optag  for at begynde at optage.
 3. Stop optagelsen ved at trykke på stopknappen . Den nye optagelse vises i lydværktøjet nederst på skærmen.
 4. Åbn en eksempelvisning af din optagelse ved at trykke på knappen Eksempel knappen Eksempel. Hvis du vil åbne eksemplet fra et bestemt punkt, skal du skubbe til højre eller venstre på optagelsen for at placere linjen og derefter trykke på knappen Eksempel knappen Eksempel.

Rediger og erstat en optagelse

Efter optagelsen kan du erstatte hele eller en del af optagelsen, tilpasse dele af optagelsen eller slette hele eller en del af optagelsen.

Hvis du vil optage igen fra et bestemt punkt, skal du skubbe til venstre eller højre på optagelsen for at placere linjen og derefter trykke på knappen Optag .

Hvis du vil optage en sektion igen, skal du trykke på knappen Rediger , trække i håndtagene på optagelsen for at vælge sektionen og derefter trykke på knappen Optag  for at optage over den pågældende sektion.

Sådan tilpasser du din optagelse, så kun den ønskede del afspilles:

 1. Træk i håndtagene på optagelsen for at vælge den sektion, du vil beholde.
 2. Tryk på knappen Tilpas  for at fjerne alt uden for håndtagene.

Hvis du vil slette hele eller en del af optagelsen, skal du trække i håndtagene for at vælge den sektion, du vil slette, og derefter trykke på knappen Slet .

Føj optagelsen til et dokument, og afspil den

Når du er færdig med optagelsen, skal du trykke på Indsæt i øverste højre hjørne. Dette symbol , der repræsenterer det lydarkiv, du optog, vises på siden, lysbilledet eller arket.

Hvis du vil afspille din optagelse, skal du trykke på lydsymbolet  for at vælge optagelsen og derefter trykke på lydsymbolet  igen.

Hvis du vil redigere eller slette optagelsen, efter du har føjet den til en side, skal du trykke på lydsymbolet  for at vælge optagelsen og derefter trykke på Rediger eller Slet. Hvis du vil flytte optagelsen, skal du trykke på lydsymbolet  for at vælge optagelsen og derefter trække den på siden.

Du kan også dele optagelsen som et lydarkiv. Tryk på lydsymbolet  for at vælge optagelsen, og tryk derefter på Del.


Optag lyd på en Mac

Optag lyd i et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din Mac, og afspil derefter optagelsen. Du kan til enhver tid redigere optagelsen. 

Sådan optages lyd

Du kan optage lyd med den indbyggede mikrofon på din Mac, et kabel- eller Bluetooth-tilsluttet headset eller en kompatibel mikrofon. Mens du optager, kan du rulle, zoome og se forskellige sider, lysbilleder eller ark. 

 1. Åbn et dokument, lysbillede eller ark, klik på knappen Medier  på værktøjslinjen, og vælg derefter Optag lyd.
 2. Klik på knappen Optag  for at starte en optagelse. Den nye optagelse vises i vinduet Optag lyd.
 3. Tryk på knappen Stop  for at stoppe med at optage.
 4. Klik igen på knappen Optag  for at føje mere til den til en eksisterende optagelse.
 5. Klik på Eksempel for at afspille et eksempel af optagelsen.

Rediger og erstat en optagelse

Efter optagelsen kan du erstatte hele eller en del af optagelsen, tilpasse dele af optagelsen eller slette hele eller en del af optagelsen.

Hvis du vil optage en sektion igen, skal du klikke på Rediger, trække i håndtagene på optagelsen for at vælge sektionen og derefter trykke på knappen Optag  for at optage over den pågældende sektion.

Du kan tilpasse din optagelse, så kun den ønskede del afspilles:

 1. Klik på Rediger, og træk derefter i håndtagene på optagelsen for at vælge den sektion, som du vil beholde.
 2. Klik på knappen Tilpas  for at fjerne alt uden for håndtagene.

Hvis du vil slette hele eller en del af optagelsen, skal du trække i håndtagene for at vælge den sektion, du vil slette, og derefter trykke på knappen Slet .

Føj optagelsen til et dokument, og afspil den

Klik på Indsæt, når du er færdig med at optage. Dette symbol , der repræsenterer det lydarkiv, du optog, vises på siden, lysbilledet eller arket.

Hvis du vil afspille din optagelse, skal du klikke på lydsymbolet  for at vælge optagelsen og derefter trykke på lydsymbolet  igen.

Hvis du vil flytte en optagelse til en anden placering i dokumentet, skal du trække i lydsymbolet 

Hvis du vil slette optagelsen, skal du klikke på lydsymbolet  og derefter trykke på Slet.

Du kan også dele optagelsen som et lydarkiv. Ctrl-klik på lydsymbolet  for at vælge optagelsen, vælg Del optagelse, og vælg derefter, hvordan optagelsen skal deles.

Udgivelsesdato: