Optagelse af lyd i Pages, Numbers og Keynote til iOS og Mac

Optag lyd direkte i dit Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Optag lyd på en iOS-enhed

Optag lyd i et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din iPhone, iPad eller iPod touch, og afspil derefter optagelsen. Du kan til enhver tid redigere optagelsen.

Sådan optages lyd

Du kan optage lyd med den indbyggede mikrofon på din iOS-enhed, et kabel- eller Bluetooth-tilsluttet hovedsæt eller en kompatibel mikrofon. Mens du optager, kan du rulle, zoome og se forskellige sider, lysbilleder eller ark. 

 1. Åbn et dokument, tryk på knappen Indsæt, tryk på knappen Medier, og tryk derefter på Optag lyd.
 2. Tryk på knappen Optag for at begynde at optage.
 3. Tryk på knappen Stop optagelse for at stoppe med at optage. Den nye optagelse vises i lydværktøjet nederst på skærmen.
 4. Tryk på knappen Eksempel for at åbne en eksempelvisning af din optagelse. Hvis du vil afspille fra et bestemt punkt, skal du skubbe til højre eller venstre på optagelsen for at placere linjen og derefter trykke på knappen Eksempel.

Rediger og erstat en optagelse

Efter optagelsen kan du erstatte hele eller en del af optagelsen, tilpasse dele af optagelsen eller slette hele eller en del af optagelsen.

Hvis du vil optage igen fra et bestemt punkt, skal du skubbe til højre eller venstre på optagelsen for at placere linjen og derefter trykke på knappen Optag.

Hvis du vil optage en sektion igen, skal du trykke på knappen Rediger, trække i håndtagene på optagelsen for at vælge en sektion og derefter trykke på knappen Optag for at optage over den pågældende sektion.

Sådan tilpasser du din optagelse, så kun den ønskede del afspilles:

 1. Træk i håndtagene på optagelsen for at vælge den sektion, du vil beholde.
 2. Tryk på knappen Tilpas for at fjerne alt uden for håndtagene.

Hvis du vil slette hele eller en del af optagelsen, skal du trække i håndtagene for at vælge den sektion, du vil slette, og derefter trykke på knappen Papirkurv.

Føj en optagelsen til et dokument, og afspil den

Når du er færdig med optagelsen, skal du trykke på Indsæt i øverst højre hjørne. Dette symbol symbolet Optag, som repræsenterer optagelsen, vises på siden.

Hvis du vil afspille din optagelse, skal du trykke på symbolet Optag for at vælge optagelsen og derefter trykke på symbolet Optag igen.

Hvis du vil redigere eller slette optagelsen, efter du har føjet den til en side, skal du trykke på symbolet Optag for at vælge optagelsen og derefter trykke på Rediger eller Slet. Hvis du vil flytte optagelsen, skal du trykke på symbolet Optag for at vælge optagelsen og derefter trække den på siden.

Du kan også dele optagelsen som et lydarkiv. Tryk på symbolet Optag for at vælge optagelsen, og tryk derefter på Del.


Optag lyd på en Mac

Optag lyd i et Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din Mac, og afspil derefter optagelsen. Du kan til enhver tid redigere optagelsen. 

Sådan optages lyd

Du kan optage lyd med den indbyggede mikrofon på din Mac, et kabel- eller Bluetooth-tilsluttet hovedsæt eller en kompatibel mikrofon. Mens du optager, kan du rulle, zoome og se forskellige sider, lysbilleder eller ark. 

 1. Åbn et dokument, lysbillede eller ark, klik på knappen Medier på værktøjslinjen, og vælg derefter Optag lyd.
 2. Klik på knappen Optag for at starte en optagelse. Den nye optagelse vises i vinduet Optag lyd.
 3. Tryk på knappen Stop optagelse for at stoppe med at optage.
 4. Klik igen på knappen Optag for at føje den til en eksisterende optagelse.
 5. Klik på Eksempel for at afspille et eksempel af optagelsen.

Rediger og erstat en optagelse

Efter optagelsen kan du erstatte hele eller en del af optagelsen, tilpasse dele af optagelsen eller slette hele eller en del af optagelsen.

Hvis du vil optage en sektion igen, skal du klikke på Rediger, trække i håndtagene på optagelsen for at vælge sektionen og derefter trykke på knappen Optag for at optage over den pågældende sektion.

Du kan tilpasse din optagelse, så kun den ønskede del afspilles:

 1. Klik på Rediger, træk i håndtagene på optagelsen for at vælge den sektion, som du vil beholde.
 2. Klik på knappen Tilpas for at fjerne alt uden for håndtagene.

Hvis du vil slette hele eller en del af optagelsen, skal du trække i håndtagene for at vælge den sektion, du vil slette, og derefter klikke på knappen Papirkurv.

Føj en optagelsen til et dokument, og afspil den

Klik på Indsæt, når du er færdig med at optage. Dette symbol symbolet Optager, som repræsenterer optagelsen, vises på siden, lysbilledet eller arket.

Hvis du vil afspille din optagelse, skal du klikke på symbolet Optager for at vælge optagelsen og derefter trykke på symbolet Optager igen.

Hvis du vil flytte en optagelse til en anden placering i dokumentet, skal du trække i symbolet Optag

Hvis du vil slette optagelsen, skal du klikke på symbolet Optager og derefter trykke på Slet.

Du kan også dele optagelsen som et lydarkiv. Ctrl-klik på symbolet Optager for at vælge en optagelse, vælg Del optagelse, og vælg derefter, hvordan optagelsen skal deles.

Udgivelsesdato: