Om iPad-funktionen til opladningsstyring

iOS inkluderer en funktion til opladningsstyring, der bevarer batteriets sunde tilstand, når en iPad er sluttet til strøm i længere perioder, f.eks. når den bruges i en kiosk eller et salgssted eller opbevares i et opladeskab.

En iPad er en bærbar enhed, der er designet til at blive brugt hele dagen på en enkelt batteriopladning. Men i visse situationer er iPad'en tilsluttet strøm i længere perioder, f.eks. når den bruges i kiosker, salgssteder eller opbevares i et opladeskab. 

En iPad bruger genopladelige litiumionbatterier, der er designet til at blive opladet og derefter afladet i hele batteriets driftstid. Når de forbliver fuldt opladet i længere perioder, kan det påvirke batteritilstanden.

iOS 11.3 inkluderer en funktion til opladningsstyring, der hjælper med at bevare batteriets sunde tilstand, og som overvåger brugen af iPads i disse situationer og reducerer det optimale opladningsniveau efter behov. Batteriindikatoren viser opladningen baseret på det justerede maksimale batteriniveau. Det maksimale opladningsniveau vender tilbage til forrige niveau, når en iPad ikke længere er sluttet til strøm i længere perioder, og afhængigt af forholdene og batteritilstanden.

Udgivelsesdato: