Brug af begge læseretninger for arabisk og hebraisk i Pages, Numbers og Keynote

Læs mere om, hvordan du opretter og redigerer dokumenter med tekst fra højre mod venstre.

Når du bruger et sprog med to læseretninger, er skriveretningen for tekst, tekstfelter og tabeller som standard fra højre mod venstre. Første gang du indtaster tekst i et dokument, bestemmer tastatursproget skriveretningen. 


Tilføj et tastatur

Du kan bruge sprog med to læseretninger, f.eks. arabisk og hebraisk, i Pages, Numbers og Keynote. Hvis du vil bruge sprog med to læseretninger, skal du ændre tastaturindstillingerne.

På Mac:

 1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Tastatur.
 2. Klik på Indtastningsenheder.
 3. Klik på knappen Tilføj 
 4. Vælg et sprog og et tastatur.
 5. Klik på Tilføj.

På iPhone, iPad eller iPod touch: 

 1. Gå til Indstillinger.
 2. Tryk på Generelt.
 3. Tryk på Tastatur.
 4. Tryk på Tastaturer.
 5. Tryk på Tilføj nyt tastatur, og vælg derefter dit sprog.


Tilføj dit foretrukne sprog

Hvis dit sprog ikke vises på listen over dine foretrukne sprog, kan du tilføje det på hver af dine enheder.

På Mac:

 1. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik derefter på Sprog & område.
 2. Klik på knappen Tilføj  under "Foretrukne sprog". 
 3. Vælg et sprog og et tastatur.
 4. Klik på Tilføj.

På iPhone, iPad eller iPod touch: 

 1. Gå til Indstillinger.
 2. Tryk på Generelt.
 3. Tryk på Sprog & område.
 4. Tryk på andre sprog, og vælg dit sprog.

Bekræft, at du har ændret dine sprogindstillinger, ved at tjekke, at de foretrukne sprog, der er angivet under Sprog & område, er korrekte.


Opret et dokument

Når du har tilføjet et sprog med to læseretninger, skal du vælge en skabelon for at oprette dit dokument. 

 • På Mac: Vælg Arkiv > Ny, og vælg derefter en skabelon. Vælg et sprog med to læseretninger i nederste højre hjørne, og klik derefter på Vælg.
 • På iPhone eller iPad: Tryk på knappen Nyt dokument , vælg et sprog med to læseretninger på værktøjslinjen, og tryk på en skabelon.
 • Online på iCloud.com: Tryk på knappen Nyt dokument , vælg et sprog med to læseretninger, vælg en skabelon, og klik på Vælg.

Sådan indstiller du sproget for et eksisterende dokument

Når du opretter et nyt dokument, bruges det samme sprog, som din enhed bruger. Læs mere om, hvordan du ændrer sproget på din Mac og ændrer sproget på din iPhone, iPad eller iPod touch

Følg disse trin på enheden for at ændre sproget for et eksisterende dokument.

På Mac:

 1. Vælg Arkiv > Avanceret > Sprog & område.
 2. Vælg et sprog.
 3. Klik på OK.

På iPhone eller iPad:

 1. Tryk på knappen Mere , og tryk derefter på Sprog & område.
 2. Tryk på Sprog, og vælg et sprog.
 3. Tryk på Område, og vælg derefter et område.
 4. Tryk på OK.


Tekst og tabeller med to læseretninger

Du kan få vist tekst i samme dokument, der både kan læses fra højre mod venstre og fra venstre mod højre. Læs mere om, hvordan du vender læse- eller skriveretningen for en tabel og meget mere.

Skift skriveretning

 • På iPhone eller iPad: Tryk på knappen Format , og tryk derefter på knappen Højre til venstre knappen Højre til venstre.
 • På Mac: Klik på knappen Format , vælg fanen Tekst, og tryk derefter på knappen Højre til venstre knappen Højre til venstre.
 • Online på iCloud.com: Klik på knappen Format knappen Format, vælg fanen Tekst, og klik derefter på knappen Højre til venstre knappen Højre til venstre

Vend retningen i en tabel

 • På iPhone eller iPad: Tryk på en tabel, tryk på knappen Format , vælg fanen Tabel, og rul derefter ned, og tryk på Omvendt tabelretning.
 • På Mac: Klik på en tabel, klik på knappen Format , vælg fanen Tabel, og klik derefter på knapperne Omvendt tabelretning Omvendt tabelretning eller Omvendt tabelretning.
 • Online på iCloud.com: Klik på en tabel, klik på knappen Format knappen Format, vælg fanen Tabel, og klik derefter på knapperne Omvendt tabelretning Omvendt tabelretning eller Omvendt tabelretning.

Omvendt arkretning

Hvis du vil vende retningen for alle tabeller på et ark i et Numbers-dokument:

 1. Tryk eller klik på et ark.
 2. Tryk eller klik på Omvendt arkretning.

Brug modstående sider

Du kan indstille dit Pages-dokument som et opslag på to sider, så siderne vises fra højre mod venstre, når du indstiller et sprog med to læseretninger.

Hvis du vil bruge modstående sider i et nyt dokument, skal du vælge en bogskabelon i skabelonvælgeren. Hvis du vil bruge modstående sider i et eksisterende dokument, skal du følge trinnene for din enhed:

 • På Mac: Klik på knapperne Dokumentindstillinger  øverst til højre, og vælg derefter Modstående sider.
 • På iPhone eller iPad: Tryk på knappen Mere , tryk på Dokumentlayout, og rul derefter ned og slå Modstående sider til.


Tekst med to læseretninger i diagrammer

Når du indstiller et sprog med to læseretninger, vises tekstretningen, formaterede tal, datoer og mærker i diagrammer i læseretningen fra højre mod venstre.

 

Udgivelsesdato: