Brug af begge læseretninger for arabisk og hebraisk i Pages, Numbers og Keynote

Læs mere om, hvordan du opretter og redigerer dokumenter med tekst fra højre mod venstre.

Når du bruger et sprog med to læseretninger, er skriveretningen for tekst, tekstfelter og tabeller som standard fra højre mod venstre. Første gang du indtaster tekst i et dokument, bestemmer tastatursproget skriveretningen. 

Tilføj et tastatur

Du kan bruge sprog med to læseretninger, f.eks. arabisk og hebraisk, i Pages, Numbers og Keynote. Hvis du vil bruge sprog med to læseretninger, skal du ændre tastaturindstillingerne.

På Mac:

 1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Tastatur.
 2. Klik på Indtastningsenheder.
 3. Klik på knappen Tilføj knappen Tilføj
 4. Vælg et sprog og et tastatur.
 5. Klik på Tilføj.

På iPhone, iPad eller iPod touch: 

 1. Gå til Indstillinger.
 2. Tryk på Generelt.
 3. Tryk på Tastatur.
 4. Tryk på Tastaturer.
 5. Tryk på Tilføj nyt tastatur, og vælg derefter dit sprog.


Opret et dokument

Når du har tilføjet et sprog med to læseretninger, skal du vælge en skabelon for at oprette dit dokument. 

 • På din Mac: Vælg Arkiv > Ny, og vælg derefter en skabelon. Vælg et sprog med to læseretninger i nederste højre hjørne, og klik derefter på Vælg.
 • På din iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på knappen Tilføj, vælg et sprog med to læseretninger i øverste venstre hjørne, og tryk derefter på en skabelon.
 • På iCloud.com: Klik på knappen Tilføj, vælg et sprog med to læseretninger i øverste højre hjørne, vælg en skabelon, og klik derefter på Vælg.

Sådan indstiller du sproget for et eksisterende dokument

Når du opretter et nyt dokument, bruges det samme sprog, som din enhed bruger. Læs mere om, hvordan du ændrer sproget på din Mac og ændrer sproget på din iPhone, iPad eller iPod touch

Følg disse trin på enheden for at ændre sproget for et eksisterende dokument.

På din Mac:

 1. Vælg Arkiv > Avanceret > Sprog & område.
 2. Vælg et sprog.
 3. Klik på OK.

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Tryk på knappen Mere, og tryk derefter på Sprog & område.
 2. Tryk på Sprog, og vælg et sprog.
 3. Tryk på Område, og vælg derefter et område.
 4. Tryk på OK.


Tekst og tabeller med to læseretninger

Du kan få vist tekst i samme dokument, der både kan læses fra højre mod venstre og fra venstre mod højre. Læs mere om, hvordan du vender læse- eller skriveretningen for en tabel og meget mere.

Skift skriveretning

 • På din Mac eller iCloud.com: Klik på knappen Format, og klik derefter på knappen Højre mod venstre
 • På din iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på knappen Format, og tryk derefter på knappen Højre mod venstre.

Vend retningen i en tabel

 • På din Mac eller iCloud.com: Klik på en tabel, klik på knappen Format, og klik derefter på Omvendt tabelretning eller Omvendt tabelretning.
 • På din iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på en tabel, tryk på knappen Format, rul ned, og tryk derefter på Omvendt tabelretning.

Omvendt arkretning

Hvis du vil vende retningen for alle tabeller på et ark i et Numbers-dokument:

 1. Tryk eller klik på et ark.
 2. Tryk eller klik på Omvendt arkretning.

Brug modstående sider

Du kan indstille dit Pages-dokument som et opslag på to sider, så siderne vises fra højre mod venstre, når duindstiller et sprog med to læseretninger.

Hvis du vil bruge modstående sider i et nyt dokument, skal du vælge en bogskabelon i skabelonvælgeren. Hvis du vil bruge modstående sider i et eksisterende dokument, skal du følge trinnene for din enhed:

 • På din Mac: Klik på Dokumentindstillinger i øverste højre hjørne, og vælg derefter Modstående sider.
 • På din iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på knappen Mere, tryk på Dokumentlayout , tryk på knappen Info om dokument, rul derefter ned, og slå Modstående sider til.


Tekst med to læseretninger i diagrammer

Når du indstiller et sprog med to læseretninger, vises tekstretningen, formaterede tal, datoer og mærker i diagrammer i læseretningen fra højre mod venstre.

Udgivelsesdato: