Hvis du ikke kan få adgang til licenser i Apple Configurator

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan få adgang til dine licenser, efter at du har overført dem til Apps og bøger i Apple School Manager eller Apple Business Manager. 

Sådan tilbagekaldes alle tildelte licenser

 1. Åbn Apple Configurator.
 2. Vælg Account (Konto) > Sign In (Log ind), og log derefter på App Store med din VPP-konto.
 3. Vælg Window (Vindue) > VPP Assignments (VPP-tildelinger).
 4. Klik derefter på trekanten ved siden af en app for at få vist serienummeret på de enheder, som appen er tilknyttet.
 5. Vælg en enhed på listen, klik på Remove (Fjern) på værktøjslinjen, og klik derefter på Revoke (Tilbagekald).
 6. Gentag trin 4 og 5 for at tilbagekalde licenser fra andre apps.
 7. Gå til næste afsnit, og overfør dine oprindelige VPP-licenser.

Sådan overføres dine oprindelige VPP-licenser

Følg disse trin, efter at du har tilbagekaldt alle tildelte licenser.

 1. Log ind på Apple School Manager eller Apple Business Manager.
 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Apps og bøger.
 3. Overfør eventuelle oprindelige VPP-licenser.
 4. Gå til næste afsnit for at oprette en ny lokalitet til Apple Configurator.

Sådan oprettes en ny lokalitet til Apple Configurator

Følg disse trin, efter at du har overført dine oprindelige VPP-licenser.

 1. Log ind på Apple School Manager eller Apple Business Manager.
 2. Klik på Lokaliteter.
 3. Klik på Tilføj en ny lokalitet.*
 4. Indtast oplysningerne om den nye lokalitet, og klik derefter på Arkiver. Det er kun Apple Configurator, der vil bruge denne lokalitet.
 5. Gå til det næste afsnit for at oprette en ny Ansvarlig for indhold. 

Sådan oprettes en ny Ansvarlig for indhold

Følg disse trin, efter at du har oprettet en ny lokalitet.

 1. Klik på Konti.
 2. Klik på Tilføj ny konto.*
 3. Indtast kontooplysningerne, vælg Ansvarlig for indhold som administratorrolle, og vælg derefter den nye lokalitet for Apple Configurator. 
 4. Klik på Arkiver person.
 5. Klik på Opret nyt login, få fat på navn og adgangskode, og log derefter af.
 6. Gå til næste afsnit for at overføre dine licenser til den nye lokalitet. 

Køb gratis licenser på den nye lokalitet

Følg disse trin, efter at du har oprettet en ny Ansvarlig for indhold.

 1. Log ind på Apple School Manager eller Apple Business Manager med kontoen til den nye Ansvarlig for indhold.
 2. Klik på Apps og bøger.
 3. Vælg Kom i gang, og overfør licenser til den nye lokalitet, hvis du bliver bedt om det.
 4. Søg efter en gratis app, som du vil implementere.
 5. Vælg appen fra søgeresultaterne.
 6. Vælg den Apple Configurator-lokalitet, som du har oprettet.
 7. Indtast et antal, og klik derefter på Hent.
 8. Når licenserne er tilgængelige, skal du gå til næste afsnit og logge ind med Apple Configurator.

Log på Apple Configurator

Følg disse trin, når du har fået de gratis licenser på den nye lokalitet:

 1. Åbn Apple Configurator.
 2. Vælg Account (Konto) > Sign In (Log ind), og log derefter ind med kontoen til den nye Ansvarlig for indhold.
 3. Vælg Window (Vindue) > Volume Purchasing Assignments (Mængdekøbstildelinger), og bekræft, at VPP-licenserne vises.

Når du har afsluttet disse trin, kan du overføre licenser til den nye Apple Configurator-lokalitet, når du er logget ind som Administrator.

* Hvis du vil oprette en ny lokalitet eller Ansvarlig for indhold, skal du være Administrator, Ansvarlig for lokaliteter eller Ansvarlig for personer.

Udgivelsesdato: