Hvis du ikke kan få adgang til licenser i Apple Configurator

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan få adgang til licenser efter overførsel til Apps og bøger i Apple School Manager eller Apple Business Manager. 

Sådan tilbagekaldes alle tildelte licenser

 1. Åbn Apple Configurator.
 2. Vælg Account (Konto) > Sign In (Log ind), og log derefter på App Store med din VPP-konto.
 3. Vælg Window (Vindue) > VPP Assignments (VPP-tildelinger).
 4. Klik derefter på trekanten ved siden af en app for at få vist serienummeret på de enheder, som appen er tilknyttet.
 5. Vælg en enhed på listen, klik på Remove (Fjern) på værktøjslinjen, og klik derefter på Revoke (Tilbagekald).
 6. Gentag trin 4 og 5 for at tilbagekalde licenser fra andre apps.
 7. Gå til næste afsnit, og overfør dine oprindelige VPP-licenser.

Sådan overføres dine oprindelige VPP-licenser

Følg disse trin, efter at du har tilbagekaldt alle tildelte licenser.

 1. Log ind på Apple School Manager eller Apple Business Manager.
 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Apps og bøger.
 3. Overfør eventuelle oprindelige VPP-licenser.
 4. Gå til næste afsnit for at oprette en ny lokalitet til Apple Configurator.

Sådan oprettes en ny lokalitet til Apple Configurator

Følg disse trin, efter at du har overført dine oprindelige VPP-licenser.

 1. Log ind på Apple School Manager eller Apple Business Manager.
 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Lokaliteter.
 3. Klik på Tilføj en ny lokalitet.*
 4. Indtast oplysningerne om den nye lokalitet, og klik derefter på Arkiver. Det er kun Apple Configurator, der vil bruge denne lokalitet.
 5. Gå til det næste afsnit for at oprette en ny Ansvarlig for indhold. 

Sådan oprettes en ny Ansvarlig for indhold

Følg disse trin, efter at du har oprettet en ny lokalitet.

 1. Klik på Konti.
 2. Klik på Tilføj ny konto.*
 3. Indtast kontooplysningerne, vælg Ansvarlig for indhold som administratorrolle, og vælg derefter den nye lokalitet for Apple Configurator. 
 4. Klik på Arkiver person.
 5. Gå til næste afsnit for at overføre dine licenser til den nye lokalitet. 

Sådan overføres dine licenser til en ny lokalitet

Følg disse trin, efter at du har oprettet en ny Ansvarlig for indhold.

 1. Log ind på Apple School Manager eller Apple Business Manager med den nye konto for den ansvarlige for indhold.
 2. Vælg Kom godt i gang med Apps og bøger.
 3. Søg efter en app, klik på Overfør, indtast et antal, vælg lokaliteten Apple Configurator, og klik derefter på Overfør.

Log på Apple Configurator

Når du har overført licenserne til den nye lokalitet, skal du logge på Apple Configurator med den nye konto. 

Åbn Apple Configurator, vælg Account (Konto) > Sign In (Log ind), og log derefter på App Store med den nye konto for den ansvarlige for indhold.

* Hvis du vil oprette en ny lokalitet eller Ansvarlig for indhold, skal du være Administrator, Ansvarlig for lokaliteter eller Ansvarlig for personer.

Udgivelsesdato: