Download af flere gratis lyde i GarageBand til iOS

I GarageBand til iOS 2.3 skal du bruge Lydbibliotek til at downloade flere gratis lydpakker, der kan bruges med dine sange. Lydpakkerne indeholder individuelle eller kombinationer af Touch-instrumenter, Apple Loops, Live Loops-skabeloner og guitar- og instrumentforudindstillinger.

Du kan åbne Lydbibliotek fra Lydbrowser, Live Loops-browseren og fra instrumenter, der har flere lyde, som kan downloades. Hvis du vil åbne dit Lydbibliotek, skal enheden have forbindelse til internettet.

Sådan åbner du dit Lydbibliotek

Hvis du vil åbne dit Lydbibliotek fra Lydbrowser:

 • Gå til en eksisterende sang, tryk på knappen Lydbrowser for at åbne din Lydbrowser, og skub derefter, indtil dit Lydbibliotek vises, og tryk derefter på Lydbibliotek.
 • Hvis du har oprettet en ny sang, åbnes din Lydbrowser automatisk. Skub, indtil du får vist dit Lydbibliotek, og tryk derefter på Lydbibliotek.

Hvis du vil åbne dit Lydbibliotek fra et instrument som Drummer:

 1. Vælg eventuelt et Drummer-spor i sporoversigten, og tryk derefter på knappen Drummer i betjeningspanelet i betjeningspanelet.
 2. Tryk på et Drummer-navn, og tryk derefter på "Hent flere trommeslagere". Tallet angiver antallet af tilgængelige trommeslagere.

Hvis du vil åbne et Lydbibliotek fra en Live Loops-sang:

 • Gå til en eksisterende sang, tryk på knappen Lydbrowser for at åbne Skabelonbrowser, og tryk derefter på Lydbibliotek.
 • Hvis du har oprettet en ny Live Loops-sang, åbnes din Skabelonbrowser automatisk. Tryk på Lydbibliotek.

Skærmen Lydbibliotek

Naviger i dit Lydbibliotek

Når du har åbnet et Lydbibliotek, skal du gøre et af følgende for at navigere i det:

 • Tryk på en flise for at få vist flere lyde. 
 • Tryk på Eksempel for at få afspillet lydeksempler.
 • Rul for at få vist flere oplysninger om lydpakken, herunder arkivstørrelse.
 • Tryk på Hent for at downloade lydene til din enhed.
 • Hvis du vil slette en downloadet lydpakke, skal du trykke på flisen og derefter trykke på Slet

Oplysninger om en lydpakke på skærmen

Udgivelsesdato: