Gennemgang af sange i GarageBand til iOS

Brug browseren Mine sange eller appen Arkiver til at gennemse eller administrere dine GarageBand-sange og lydarkiver på din iPhone eller iPad.

I iOS 11 fungerer browseren Mine sange i GarageBand sammen med appen Arkiver, så dine sange opdateres på alle dine iOS-enheder. Sådan gennemser du dine sange, mens du har en sang åben:

 • På iPhone: Tryk på symbolet Mine sange, og tryk på Mine sange.
 • På iPad: Tryk på Mine sange.

Browseren Mine sange i visningen Gennemse

Sådan gennemser du sange

Hvis du vil gennemse de placeringer, hvor du har gemt sange, skal du trykke på Gennemse i browseren Mine sange – du skal muligvis trykke mere end én gang. Tryk på en placering i menuen Gennemse for at åbne den i browseren. Placeringerne kan være på din enhed og på iCloud Drive.

Du kan også gennemse dine sange ved at gøre følgende:

 • Tryk på Seneste for at se de sange, du senest har åbnet.
 • Hvis du vil søge efter en specifik sang, skal du trykke på søgefeltet øverst og derefter indtaste hele eller noget af navnet på sangen.
 • Tryk på Navn, Dato, Størrelse eller Mærke for at sortere sangene efter forskellige kriterier. 
 • Tryk på symbolet Vis som liste.
 • Tryk på et mærke i menuen Gennemse for at se dokumenter med samme mærke.

Sådan organiserer du dine sange med mapper og mærker

Du kan sørge for, at dine sange er organiserede, ved at oprette mapper og gemme sange i dem. Sådan opretter du en mappe:

 1. Tryk på Gennemse i browseren Mine sange, og tryk derefter på en placering. 
 2. Skub nedad, og tryk derefter på symbolet Opret ny mappe.
 3. Navngiv den nye mappe, og tryk derefter på OK.
 4. Hvis du vil oprette en ny sang i mappen, skal du åbne mappen og derefter trykke på Opret dokument. GarageBand gemmer automatisk sangen på denne placering, indtil du flytter den.

Du kan også bruge mærker til at organisere dine sange og lydarkiver. Med Mærker kan du let og hurtigt finde den sang eller et andet arkiv, du har brug for.

Mærk en sang

 1. Tryk på Vælg, og tryk derefter på dokumentminiaturen, så der vises et flueben på den.
 2. Tryk på Del på din iPad, eller tryk på symbolet Del på din iPhone, og tryk derefter på symbolet Tilføj mærke.
 3. Du kan vælge et eksisterende mærke eller oprette dit eget. Sådan opretter du dit eget mærke:
  • Tryk på Tilføj nyt mærke.
  • Indtast et navn for mærket, og vælg en farve.
  • Tryk på Tilføj mærke. Du kan føje det nye mærke til dokumenter, og mærket vises også i menuen Browse.

Sådan administrerer du mærker

 1. Tryk på Browse for at åbne menuen Browse, og tryk derefter på Rediger.
 2. Tryk på navnet på et eksisterende mærke.
 3. Indtast derefter navnet på det nye mærke.
 4. Tryk på OK.

Sådan administrerer du sange

Du kan dele, flytte, kopiere og slette sange i browseren Mine sange eller appen Arkiver. Tryk på Vælg, tryk på dokumentminiaturen, så der vises et flueben på den, og tryk derefter på den ønskede indstilling nederst på skærmen.

 • Hvis du vil dele et dokument, skal du trykke på Del på din iPad eller trykke på symbolet Del på din iPhone og derefter vælge, hvordan du vil dele sangen.
 • Hvis du vil kopiere eller flytte sangen til en anden mappe eller placering, skal du trykke på Flyt på din iPad eller trykke på symbolet Flyt på din iPhone. Vælg den nye placering, og tryk derefter på Kopier eller Flyt. Hvis du kopierer sange mellem placeringer fra iCloud Drive til enheden, vil der fortsat ligge en kopi af sangen på den oprindelige placering.
 • Hvis du vil slette en sang, skal du trykke på Slet på din iPad eller på symbolet Skraldespand på din iPhone.

Sådan arbejder du med lydarkiver

Hvis du vil bruge lydarkiver i GarageBand til iOS 2.3, skal du bruge iTunes-arkivdeling på din Mac eller pc for at føje dem til din iOS-enhed. Gå derefter ind i arkiverne fra mappen GarageBand File Transfer på din iOS-enhed.

Sådan føjer du lydarkiver til din enhed ved hjælp af iTunes File Transfer:

 1. Åbn iTunes på din Mac-computer eller pc.
 2. Slut din iPad eller iPhone til din computer med det USB-kabel, der fulgte med din enhed.
 3. Klik på din enhed i iTunes. Her kan du få hjælp, hvis du ikke kan finde den
 4. Klik på Arkivdeling i indholdsoversigten til venstre.
 5. Vælg GarageBand, og træk derefter arkiverne fra en mappe eller et vindue til listen Dokumenter for at kopiere dem til enheden.

Hvis du opgraderer til GarageBand til iOS 2.3 og har eksisterende lydarkiver på din enhed, flytter GarageBand automatisk arkiverne til GarageBand File Transfer-mappen efter opgradering. 

Sådan føjer du lydarkiver til din sang

Når du har føjet lydarkivet til GarageBand File Transfer-mappen, kan du føje lydarkivet til din sang.

 1. Åbn GarageBand på din iOS-enhed, og åbn den sang, du vil føje et lydarkiv til.
 2. Tryk om nødvendigt på symbolet Sporoversigt for at åbne sangen i Sporoversigt.
 3. Tryk på symbolet Sløjfebrowser for at åbne sløjfebrowseren. Hvis der vises en dialog, hvor du bliver spurgt, om du vil have arkivet flyttet til GarageBand File Transfer, skal du trykke på Flyt arkiver.
 4. Tryk på Lydarkiver, og træk derefter arkivet til området Spor i GarageBand.

Sådan føjer du lydarkiver fra en tredjepartstjeneste til lagring i netskyen

Hvis du vil tilføje lydarkiver, der er gemt i en tredjepartstjeneste til lagring i netskyen eller en anden placering, skal du kopiere dem til GarageBand File Transfer-mappen ved hjælp af appen Arkiver.

 1. Åbn appen Arkiver, og tryk på Gennemse.
 2. I menuen Gennemse skal du trykke på den placering, hvor arkivet er gemt, og derefter finde arkivet.
 3. Tryk på Vælg, og tryk derefter på arkivet, så der vises et flueben på arkivet.
 4. Tryk på Flyt, tryk på På min [enhed], og tryk derefter på GarageBand-mappen.
 5. Tryk på GarageBand File Transfer-mappen, og tryk derefter på Kopier. Du kan nu føje arkivet til din sang ved hjælp af browseren Sløjfe i GarageBand.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: