Gennemsyn af iWork-dokumenter på din iPhone, iPad eller iPod touch

Brug dokumentadministration til at gennemse og administrere dokumenter i Pages, Numbers og Keynote.

I iOS 11 og senere og iPadOS kan dokumentadministration i Pages, Numbers og Keynote bruges med appen Arkiver til at holde dine dokumenter opdaterede på tværs af enheder og apps. Sådan gennemser du dokumenter, mens du har et dokument åbent:

 • På din iPhone: Tryk på knappen Dokumenter, Regneark eller Præsentation Tilbageknappen.
 • På din iPad: Tryk på Dokumenter, Regneark eller Præsentationer, afhængigt af hvilken iWork-app du bruger.

Gennemse dokumenter

Hvis du vil gennemse andre placeringer, hvor du har arkiveret iWork-dokumenter, skal du trykke på Browse i dokumentadministration – du skal muligvis trykke flere gange. I menuen Browse skal du trykke på en destination for at åbne den i dokumentadministration. Destinationer kan bl.a. være din enhed, iCloud Drive og tredjeparters cloud-tjenester. Hvis du ikke kan se den destination, som du vil gennemse, kan du slå den til, så den vises i menuen Browse.

Du kan også gennemse dine dokumenter ved at gøre følgende:

 • Tryk på Seneste for at se de dokumenter, som du senest har redigeret i den iWork-app, som du bruger i øjeblikket.
 • Hvis du vil søge efter et bestemt dokument, skal du trykke i søgefeltet øverst og derefter indtaste hele eller dele af dokumentets navn.
 • Hvis du vil sortere dokumenter i dokumentadministration efter navn, dato, størrelse eller mærker, skal du skubbe ned i dokumentadministration, indtil knapperne vises og derefter trykke på en af dem. 
 • Hvis du vil se dokumenter som miniaturer eller på en liste, skal du trykke på knappen Listeoversigten listeknappen øverst i dokumentadministration.
 • Hvis du vil have vist dokumenter med samme mærke, skal du trykke på et mærke i menuen Browse. Læs mere om at arbejde med mærker.

Sådan organiserer du dine dokumenter med mapper og mærker

Du kan holde dine dokumenter organiserede ved at oprette mapper og arkivere dokumenter i dem. Sådan opretter du en mappe:

 1. Tryk på Browse i dokumentadministration, og tryk derefter på en destination. 
 2. Skub nedad i dokumentadministration, og tryk derefter på knappen Ny mappe 
 3. Navngiv den nye mappe, og tryk derefter på OK.
 4. Hvis du vil oprette et nyt dokument i den pågældende mappe, skal du åbne mappen og trykke på Opret dokument. Dokumentet arkiveres derefter i den pågældende mappe, indtil du flytter det.

Du kan også bruge mærker til at organisere dine arkiver. Mærker gør det nemt og hurtigt at finde de dokumenter, som du skal bruge.

Sådan mærkes et dokument

 1. Tryk på Vælg, og tryk derefter på dokumentminiaturen, så der vises et flueben på den.
 2. Tryk på Del på din iPad, eller tryk på knappen Del  på din iPhone eller iPod touch, og tryk derefter på Tilføj mærke. 
 3. Du kan vælge et eksisterende mærke eller oprette dit eget. Sådan opretter du dit eget mærke:
  • Tryk på Tilføj nyt mærke.
  • Indtast et navn for mærket, og vælg en farve.
  • Tryk på Tilføj mærke. Du kan føje det nye mærke til dokumenter, og mærket vises også i menuen Browse.

Sådan administrerer du mærker

 1. Tryk på Browse i dokumentadministration for at åbne menuen Browse, og tryk derefter på Rediger.
 2. Tryk på navnet på et eksisterende mærke.
 3. Indtast derefter navnet på det nye mærke.
 4. Tryk på OK.


Administrer dokumenter

Du kan dele, flytte, kopiere og slette dokumenter i dokumentadministration. Tryk på Vælg, tryk på dokumentminiaturen, så der vises et flueben på den, og tryk derefter på den ønskede indstilling nederst på skærmen.

 • Hvis du vil dele et dokument: Tryk på Del på din iPad, eller tryk på knappen Del  på din iPhone eller iPod touch, og vælg derefter, hvordan du vil dele dokumentet. Tryk på Eksporter for at dele eller arkivere dokumentet i et andet format, f.eks. PDF.
 • Hvis du vil kopiere eller flytte dokumentet til en anden mappe eller destination: Tryk på Flyt på din iPad, eller tryk på knappen Flyt  på din iPhone, vælg den nye destination, og tryk derefter på Kopier eller Flyt.
 • Hvis du vil slette et dokument: Tryk på Slet på din iPad eller knappen Slet  på din iPhone eller iPod touch.

Sådan omdøber du et dokument

Kontroller, at du har gennemset dokumenterne som miniaturer, før du omdøber dokumenter.

 1. I dokumentadministration: Tryk på dokumentnavnet, og tryk derefter på "x" i tekstfeltet for at slette det aktuelle navn.
 2. Indtast et nyt navn, og tryk derefter på OK.

Gennemse og åbn nyligt slettede og tidligere versioner af dokumenter

Sådan gennemser og åbner du et nyligt slettet dokument:

 1. Tryk på Browse i dokumentadministration for at åbne menuen Browse.
 2. Tryk på Slettet for nylig. Nyligt slettede dokumenter vises i dokumentadministration. 
 3. Tryk på Vælg, tryk på et eller flere dokumenter, og tryk derefter på Gendan. 
 4. Hvis du vil have oplysninger om et nyligt slettet emne, skal du trykke og holde på dokumentnavnet eller mappen, løfte fingeren og derefter trykke på Info i menuen.

Du kan også gennemse og gendanne tidligere versioner af et dokument, som du har arkiveret i iCloud Drive:

 1. Tryk på Browse i dokumentadministration for at åbne menuen Browse, og tryk derefter på iCloud Drive.
 2. I dokumentadministration skal du trykke på Vælg, trykke på et dokument og derefter gøre følgende:
  • På din iPad: Tryk på Versioner. 
  • På din iPhone eller iPod touch: Tryk på knappen Versioner .
 3. Tryk på en version for at vælge den. 
  • Tryk på Eksempel for at få vist et eksempel af versionen. Du kan søge i teksten i eksemplet og kopiere tekst og objekter. Du kan imidlertid ikke redigere i eksemplet. 
  • Tryk på Arkiver en kopi for at åbne versionen, så du kan redigere den.
  • Tryk på Gendan for at erstatte den nuværende version med versionen fra eksemplet.
  • Tryk på Luk for at vende tilbage til den nuværende version.


Sådan tilpasser du menuen Browse

Du kan slå destinationer, hvor du arkiverer dokumenter, til eller fra og ændre rækkefølgen på emner og redigere mærkernes kategorier. Ændringer af menuen Browse i dokumentadministration påvirker også menuen Browse i appen Arkiver. Hvis du bruger en cloud-tjeneste hos en tredjepart som f.eks. Box til at administrere og dele dine dokumenter, skal du downloade, installere og indstille den relevante app på din enhed og derefter slå den til for at bruge den med dokumentadministration og appen Arkiver.

 1. Tryk på Browse i dokumentadministration for at åbne menuen Browse.
 2. Tryk på Rediger i menuen Browse, og gør derefter følgende:
  • Slå den destination, som du vil bruge, til.
  • Hvis du vil ændre emnernes rækkefølge på listen, skal du trykke på knappen Skift rækkefølge  og holde den nede og derefter trække lokaliteten eller mærket til en ny placering.
  • Hvis du vil fjerne en mærkekategori, skal du trykke på knappen Slet .
 3. Tryk på OK. 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: