Hvis et installeringsprogram giver besked om, at det ikke kan bekræftes, eller at det er signeret med et certifikat, der er udløbet

Download en ny kopi af installeringsprogrammet.

Under visse omstændigheder, f.eks. når et installeringsprogram er beskadiget, får du vist en advarsel om, at programmet ikke kan bekræftes og måske er beskadiget eller ændret under overførslen. Eller du får besked om, at pakken er signeret med et certifikat, der er udløbet og muligvis ikke er ægte.

Du skal downloade installeringsprogrammet igen. Hvis det nye installeringsprogram også er berørt, kan du kontakte producenten af softwaren for at få hjælp.


Hvis du er stødt på problemet i forbindelse med et macOS-installeringsprogram, kan du finde de seneste overførselslinks i installeringsvejledningen for disse macOS-versioner. Tidligere versioner kan ikke downloades.

Udgivelsesdato: