Tilføjelse af animerede tekster til en Clips-video på din iPhone, iPad eller iPod touch

Live-tekstning gør det muligt at oprette animerede tekster til din video med din stemme og i et format, du selv vælger.

Du kan bruge Live tekstning ved at tale, mens du optager video. Når du afspiller videoen, vises din tale på videoen som en animeret tekst. Når du har oprettet en tekst, kan den redigeres. Du kan inkludere optagelsen af din stemme med teksten eller vælge kun at inkludere teksten.

Sådan åbnes en video eller oprettes en ny

 1. Åbn Clips.* Hvis du har brugt Clips før, åbnes den seneste video, som du arbejdede på, automatisk.
 2. Tryk på  øverst til venstre.
 3. Tryk på for at oprette en ny video. Skubbe med fingeren for at se arkiverede videoer og åbne en arkiveret video eller trykke på videoen og derefter Åbn.

* Kan du ikke finde appen Clips? Gå til hjemmeskærmen, skub til højre, indtil der vises en skærm med et søgefelt øverst, og indtast derefter Clips i søgefeltet. Kan du stadig ikke finde appen? Du har muligvis slettet den. Læs mere om, hvordan du gendanner en slettet app.

 

 

Sådan oprettes Live tekstning

 1. Tryk på  for at åbne menuen Live tekstning.
 2. Tryk på det Live tekstning-format, som du ønsker at bruge. Tryk derefter på  for at lukke menuen.
 3. Tryk på og hold nede for at starte optagelsen. Hvis du vil låse optagelsen, skal du skubbe opad på
 4. Tal under optagelse. Tal hurtigere eller langsommere for at styre timingen af tekstningen. 
 5. Giv slip på for at stoppe optagelsen. Hvis du har låst optagelsen, skal du trykke på den.
 6. Vælg miniaturen nederst på skærmen, og tryk derefter på for at se din video. 
 7. Hvis du vil optage klippet igen, skal du trykke på  for at fjerne klippet og optage igen.

Du kan også optage flere klip og kombinere dem til én sammenhængende video. Hvert klip har sin egen Live tekstning.

Live tekstning understøtter flere sprog. For at optage Live tekstning på et andet sprog skal du trykke på , vælge sproget, som du vil bruge, og derefter tale på det sprog, mens du optager. 

 

Sådan slås optagelse med tale fra

 1. Åbn videoen, som du vil redigere.
 2. Gå til tidslinjen nederst på skærmen, og vælg det klip, som lyden skal fjernes fra.
 3. Tryk på 

Når du afspiller eller deler videoen, vises den Live tekstning uden tale.

Skift format på en Live tekstning

 1. Åbn videoen, som du vil redigere.
 2. Gå til tidslinjen nederst på skærmen, og vælg det klip, der skal redigeres.
 3. Tryk på , og tryk derefter på Live tekstning.
 4. Tryk på Format, og skub derefter til venstre eller til højre for at vælge et andet format.
 5. Tryk på  for at lukke Live tekstning-browseren.

 

Sådan redigeres Live tekstning

Når du har føjet en Live tekstning til din video, kan den redigeres. Du kan f.eks. tilføje punktum, indsætte en emoji og rette stavningen.

 1. Tryk på klippet, der har en Live tekstning-optagelse, og tryk derefter på .
 2. Tryk på tekstens overskrift, hvis den ikke allerede er valgt. 
 3. Tryk på den tekst, som du vil redigere, og foretag dine ændringer.
 4. Tryk på OK, og tryk derefter på  for at lukke Live tekstning-redigering.

Udgivelsesdato: