Tilføjelse af animerede tekster til en Clips-video på din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan bruge Live tekstning til at oprette animerede tekster til din video med din stemme og i et format, du selv vælger.

Du kan bruge Live tekstning ved at tale, mens du optager video. Når du afspiller videoen, vises din tale på videoen som en animeret tekst. Når du har oprettet en tekst, kan den redigeres. Du kan inkludere optagelsen af din stemme med teksten eller vælge kun at inkludere teksten.

Sådan åbnes en video eller oprettes en ny

 1. Åbn Clips.* Hvis du har brugt Clips før, åbnes den seneste video, som du arbejdede på, automatisk.
 2. Klik på trykknappen Vis projekter i det øverste venstre hjørne.
 3. Klik på trykknappen Opret ny, hvis du vil oprette en ny video. Hvis du vil åbne en arkiveret video, skal du skubbe med fingeren for at se arkiverede videoer. Tryk på videoen og derefter på Åbn.

* Kan du ikke finde appen Clips? Gå til hjemmeskærmen, skub til højre, indtil der vises en skærm med et søgefelt øverst, og indtast derefter Clips i søgefeltet. Kan du stadig ikke se appen? Download Clips fra App Store.

 


Sådan oprettes Live tekstning

 1. Klik på trykknappen Live tekstning for at åbne menuen til Live tekstning.
 2. Tryk på det Live tekstning-format, som du ønsker at bruge. Klik derefter på trykknappen Luk for at lukke menuen.
 3. Tryk vedvarende på trykknappen Tryk for at optage for at starte optagelsen. Hvis du vil låse optagelsen, skal du stryge op på trykknappen Tryk for at optage
 4. Tal under optagelse. Tal hurtigere eller langsommere for at styre timingen af tekstningen. 
 5. Slip trykknappen Tryk for at optage for at stoppe med at optage. Hvis du har låst optagelsen, skal du trykke på den.
 6. Vælg miniaturen nederst på skærmen, og tryk derefter på trykknappen Afspil for at se din video. 
 7. Hvis du vil optage klippet igen, skal du trykke på trykknappen Slet for at fjerne klippet og optage igen.

Du kan også optage flere klip og kombinere dem til én sammenhængende video. Hvert klip har sin egen Live tekstning.

Live tekstning understøtter flere sprog. For at optage Live tekstning på et andet sprog skal du trykke på trykknappen Live tekstning sprog, vælge sproget, som du vil bruge, og derefter tale på det sprog, mens du optager. 

 

Appen Clips med et åbnet projekt og det første klip udvalgt

Sådan slås optagelse med tale fra

 1. Åbn videoen, som du vil redigere.
 2. Gå til tidslinjen nederst på skærmen, og vælg det klip, som lyden skal fjernes fra.
 3. Klik på trykknappen Lyd

Når du afspiller eller deler videoen, vises den Live tekstning uden tale.

Indstilling for visning for Live tekstning, når ingen er valgt

Skift format på en Live tekstning

 1. Åbn videoen, som du vil redigere.
 2. Gå til tidslinjen nederst på skærmen, og vælg det klip, der skal redigeres.
 3. Klik på trykknappen Live tekstning, klik på Stil, og stryg derefter til venstre eller højre for at se forskellige stile.
 4. Tryk på en stil for at vælge den.
 5. Klik på trykknappen Luk for at lukke browseren til Live tekstning.

Redigering af tekst for en live tekstning

Sådan redigeres Live tekstning

Når du har føjet en Live tekstning til din video, kan den redigeres. Du kan f.eks. tilføje punktum, indsætte en emoji og rette stavningen.

 1. Klik på den optagelse, der har en Live tekstning-optagelse, og klik derefter på trykknappen Live tekstning.
 2. Tryk på tekstens overskrift, hvis den ikke allerede er valgt. 
 3. Tryk på den tekst, som du vil redigere, og foretag dine ændringer.
 4. Klik på Færdig, og klik derefter på trykknappen Luk for at lukke Live tekstning-redigering.

Udgivelsesdato: