Kom godt i gang med figurer

Vælg mellem hundredvis af figurer i figurbiblioteket, som du kan føje til dit Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument, eller opret din egen figur i iWork.

Du kan hurtigt indsætte en figur fra iWork-figurbiblioteket i dit dokument.

 • På en Mac: Klik på knappen Figur , og vælg derefter en figur.
 • På en iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på knappen Indsæt , og tryk derefter på knappen Figurer . Tryk på en figur.
 • iCloud.com: Klik på Vælg en figur eller streg, du vil føje til præsentationen, og vælg derefter en figur.

Når du har tilføjet og placeret figuren, kan du skille den ad eller kombinere den med andre figurer for at skabe din egen figur. Når du er færdig med at redigere din figur, kan du føje den til figurbiblioteket til senere brug.


Adskil en figur i dele

Nogle figurer består af flere dele. Når du skiller en figur ad, kan du ændre farven, redigere figuren eller slette individuelle dele af figuren. 

 • På en Mac eller iCloud.com: Ctrl-klik på figuren, og vælg Adskil.
  Nogle figurer kan ikke adskilles på iCloud.com.
 • På en iPhone, iPad eller iPod touch: Vælg den figur, som du vil skille ad, og tryk derefter på knappen Format . Tryk på Organiser, og tryk derefter på Adskil.

Keynote på en Mac, der viser figuren Staten Californien markeret ud for figuren USA

Nogle figurer i figurbiblioteket indeholder andre figurer, som du kan bruge. Hvis du f.eks. vil bruge figuren af Californien, kan du indsætte hele kortet over USA og forstørre det. Når du har adskilt figuren, kan du bruge figuren af Californien alene. Hvis du vil have mulighed for at bruge figuren igen i fremtiden uden at adskille den overordnede figur, kan du føje figuren til dit figurbibliotek.

Når du har adskilt en figur, kan du give de enkelte dele forskellige farver. Du kan f.eks. ændre farven på de enkelte delstater på kortet eller ændre farven på en del, som du har isoleret fra de andre dele af figuren.        To figurer stakket oven på hinanden med én figur markeret

Opret nye figurer

Du kan kombinere og adskille figurer fra hinanden for at skabe nye figurer. Du kan lave nye figurer ud fra eksisterende figurer på fire forskellige måder: Forbind, Skæring, Subtraher eller Udelad.

 • På en iPhone, iPad eller Mac: Vælg de figurer, som du vil bruge, og tryk eller klik derefter på knappen Format . Tryk eller klik på Organiser, og vælg, hvordan du vil kombinere figurerne.
 • På iCloud.com: Vælg alle de figurer, du vil bruge, klik på knappen Format , klik på Arranger, og vælg, hvordan du vil kombinere figurerne.
  Hvis du vil kombinere figurer i Pages på iCloud.com, skal figurens objektplacering indstilles til Bliv på side.

To figurer forbundet

Forbind
Når du forbinder flere figurer, kombineres de til én figur.

En gennemskåret figur

Skæring
Når du gennemskærer flere figurer, oprettes der en figur ud fra de overlappende områder.

To figurer adskilt

Subtraher
Når du adskiller en figur fra en anden, fjernes den del af figuren, der ligger oven på en anden figur.
 

To figurer udeladt

Udelad
Når du udelader to figurer, oprettes der en figur, der udelader det overlappende område mellem figurerne.
 


Føj formater til din figur

Når du har føjet en figur til dit dokument, kan du ændre følgende formater for figuren:

 • Fyld: Du kan udfylde figurer med et billede, en farve eller et farveforløb (to eller flere farver, der blandes med hinanden). 
 • Ramme: Du kan tilføje en ramme, f.eks. en billedramme eller en stiplet streg, og derefter ændre rammens tykkelse, farve og andre egenskaber.
 • Skygge: Du kan føje op til seks forskellige forudindstillede skygger til din figur og derefter justere skyggens sløring, forskydning og opacitet.
 • Refleksion: Du kan føje en refleksion til din figur og justere dens synlighed. 
 • Opacitet; Du kan skabe interessante effekter ved at gøre objekterne mere eller mindre gennemsigtige. 

Hvis du ændrer format for din figur:

 • På en Mac: Vælg figuren, og klik på knappen Format  og derefter Format. Klik på infotrekanten for at udvide individuelle formater og se avancerede muligheder.
 • På en iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på knappen Format , og tryk derefter på Format. Aktiver et individuelt format for at se avancerede muligheder.
 • På iCloud.com: Klik på  > Format. Vælg et individuelt format for at se avancerede muligheder.

Gem og indstil standardformater på din Mac

På din Mac kan du gemme et format og ændre standardformatet for nye figurer i dit dokument.

Sådan gemmer du dit format:

 1. Klik på knappen Format , og klik derefter på Format.
 2. Klik på pilen til højre for formatminiaturerne for at gå til den sidste gruppe af formater. 
 3. Klik på knappen Nyt forudindstillet format 

Når du har gemt formatet, kan du til enhver tid omdefinere det. Vælg figuren med formatændringerne, Ctrl-klik på formatskabelonen, og vælg "Omdefiner format fra det valgte".

Sådan ændrer du standardformat for nye figurer i dit dokument:

 1. Klik på knappen Format , og klik derefter på Format. 
 2. Klik på den figur, som du vil flytte, og hold nede. 
 3. Træk og placer den derefter øverst til venstre på første side med formater. 


Tilføj tekst og andre objekter inden for en figur

Hvis du vil tilføje tekst inden for en figur, skal du trykke to gange (på iPhone eller iPad) eller dobbeltklikke (på Mac) på figuren og derefter indtaste teksten. 

Du kan også placere objekter, f.eks. figurer, billeder, videoer, tekstbokse og ligninger inden for en figur, så de indlejres. Hvis du indtaster tekst inden for den ydre (overordnede) figur, flytter de indlejrede objekter sig med teksten, mens du redigerer:

 • På en iPhone eller iPad: Føj det nye objekt til dit dokument. Vælg det nye objekt, og tryk derefter på Klip. Tryk to gange på den figur, som du vil indlejre det nye objekt i, så indsættelsespunktet er inden for figuren – tryk på den igen, og tryk derefter på Sæt ind.
 • På din Mac: Føj det nye objekt til dit dokument. Ctrl-klik på det nye objekt, og vælg derefter Klip. Ctrl-klik på figuren, som du vil indlejre det nye objekt i, og vælg derefter Sæt ind.

Du kan oprette links til en webside, en e-mailadresse, et telefonnummer eller en anden placering i dit dokument med enhver form:

 • På iPhone eller iPad: Vælg formen, tryk på Link, og vælg en mulighed.
 • På Mac: Ctrl-klik på formen, vælg Tilføj link i lokalmenuen, og vælg en mulighed.


Føj en figur til figurbiblioteket

Du kan føje tilpassede figurer til figurbiblioteket. Når du gemmer en tilpasset figur, gemmes egenskaberne for figurens kurve, spejlvending og rotation, men størrelse, farve, opacitet og andre egenskaber gemmes ikke.

 • På en Mac: Ctrl-klik på figuren, og vælg Gem til Mine figurer.
 • På en iPhone, iPad, eller iPod touch: Tryk på figuren, og tryk derefter på Føj til figurer.

Hvis du vil bruge iCloud til at synkronisere dine tilpassede figurer på alle enheder, skal du bruge følgende:

Du kan bruge dine tilpassede figurer i den samme app på din Mac, iPhone, iPad og iPod touch. Hvis du f.eks. føjer en figur til Pages på din iPhone, kan du bruge den i Pages på dine andre enheder. 

Udgivelsesdato: