Tilføjelse og besvarelse af kommentarer i iWork

Du kan bruge kommentartråde til at kommunikere med andre deltagere om ændringer i Pages-, Numbers- og Keynote-arkiver.

Når du opretter eller gennemser et dokument, kan du tilføje og besvare kommentarer for at kommunikere med andre om dit dokument uden at skulle forlade Pages, Numbers eller Keynote. Deltagernes kommentarer vises i hver sin farve og indeholder forfatterens navn.

Tilføj kommentarer

Du kan hurtigt tilføje en kommentar ved at markere teksten, cellen, objektet eller lysbilledet, du vil kommentere, og gøre følgende:

  • På Mac: Klik på knappen Kommentar , indtast din kommentar, og klik på OK.
  • På iPhone eller iPad: Tryk på Kommentar i den menu, der vises. Du skal muligvis trykke på  for at få vist Kommentar. Hvis du kommenterer på en celle i Numbers, skal du trykke på  handlingsmenuen til celler og derefter trykke på knappen Tilføj kommentar . Skriv din kommentar, og tryk på OK. 

I de nyeste versioner af Pages, Numbers og Keynote kan alle svare på dine kommentarer. Hvis du samarbejder med andre, vises kommentarer og svar i realtid, så du ikke behøver at lukke dokumentet for at se dem. 

Hvis du vil svare på en kommentar, skal du vise kommentaren og klikke eller trykke på Svar.

Vis kommentarer

Når der er en kommentar i Pages eller Keynote, vises der en gul firkant ud for indholdet. I Numbers vises der en gul trekant i hjørnet af en celle. Sådan får du vist en kommentar:  

  • I Pages og Keynote til Mac, iPhone og iPad: Klik eller tryk på den gule firkant.
  • Klik på cellen i Numbers til Mac. I Numbers til iPhone og iPad skal du trykke på cellen, trykke på handlingsmenuen til celler og derefter trykke på knappen Vis kommentar.

Hvis du vil gå til den næste eller forrige kommentar i dokumentet, skal du klikke eller trykke på pilene i kommentaren.

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan se kommentarer.


Rediger kommentarer

Hvis du vil redigere din kommentar, skal du åbne kommentaren og klikke eller trykke på den del af kommentaren, du vil redigere. Klik eller tryk derefter på OK for at gemme ændringerne. Hvis der kommer svar på din kommentar, kan du klikke på tidsstemplet eller trykke på knappen Mere  og derefter klikke eller trykke på Rediger kommentar. Du kan kun redigere dine egne kommentarer og svar.


Slet kommentarer

Hvis du vil slette din kommentar, skal du vise kommentaren og derefter klikke eller trykke på Slet. Hvis du vil slette et svar, skal du klikke på tidsstemplet eller trykke på knappen Mere  og derefter klikke eller trykke på Slet svar.

Hvis du samarbejder med andre, kan du slette en enkelt kommentar eller hele kommentartråde. Du kan kun slette individuelle kommentarer og svar i en tråd, hvis du er forfatter af kommentaren eller ejer af dokumentet. 


Sådan viser og skjuler du kommentarer

Hvis du ikke kan se dine kommentarer, skal du kontrollere, om de er indstillet til at blive vist i programmet. Det gør du på følgende måde: 

  • På Mac: Klik på menuen Oversigt , og klik derefter på Vis kommentarer eller Skjul kommentarer. Hvis du vil se vinduet Kommentarer, skal du klikke på menuen Oversigt  og derefter klikke på Vis vinduet Kommentarer.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på knappen Mere , tryk på Indstillinger, og slå derefter Kommentarer til.
Udgivelsesdato: