Tilføjelse og besvarelse af kommentarer i iWork

Du kan bruge kommentartråde til at kommunikere med andre deltagere om ændringer i Pages-, Numbers- og Keynote-arkiver.

        

Når du opretter eller gennemser et dokument, kan du tilføje kommentarer for at kommunikere med andre i projektet, uden at lukke Pages, Numbers eller Keynote.  Deltagernes kommentarer vises i hver sin farve og indeholder forfatterens navn.

Du kan hurtigt tilføje en kommentar ved at markere teksten, cellen, objektet eller lysbilledet, du vil kommentere, og gøre følgende:

  • På Mac: Klik på , og skriv din kommentar. Klik på OK.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på Kommentar i genvejsmenuen. Du skal muligvis trykke på  for at få vist Kommentar. Skriv din kommentar, og tryk på OK. Hvis du kommenterer en celle i Numbers, skal du trykke på  > Tilføj kommentar. Hvis du senere vil se kommentaren, skal du trykke på  > Vis kommentar.

I de nyeste versioner af Pages, Numbers og Keynote, kan alle svare på dine kommentarer. Hvis du samarbejder med andre, vises kommentarer og svar i realtid, så du ikke behøver at lukke dokumentet for at se dem. 

Hvis du vil svare på en kommentar, skal du vise kommentaren og klikke eller trykke på Svar.

Hvis du vil redigere din kommentar, skal du åbne kommentaren og klikke eller trykke der, hvor du vil redigere den. Klik eller tryk derefter på OK for at gemme ændringerne. Hvis der er svar til din kommentar, skal du klikke på tidsstemplet eller trykke på  > Rediger kommentar. Du kan kun redigere dine egne kommentarer og svar.

Hvis du vil slette din kommentar, skal du vise kommentaren og klikke eller trykke på Slet. Hvis du vil slette et svar, skal du klikke på tidsstemplet eller trykke på  > Slet svar. Bemærk, at det kun er dokumentets ejer, der kan slette andres kommentarer og svar.

Vis kommentarer

Hvis du ikke kan se dine kommentarer, skal du kontrollere, om de er indstillet til at blive vist i programmet. Det gør du på følgende måde: 

  • På Mac: Klik på  > Vis kommentarer eller Skjul kommentarer. Klik på  >Vis vinduet Kommentarer for at få vist vinduet med kommentarer.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på , og slå derefter Kommentarer til.

Hvis du vil gå til næste eller tidligere kommentar i dokumentet, skal du trykke på pilene i kommentaren.

Udgivelsesdato: