Tilføj og svar på kommentarer i Pages, Numbers og Keynote

Du kan bruge kommentartråde til at kommunikere med andre deltagere om ændringer i dit dokument, dit regneark eller din præsentation.

Når du opretter eller gennemser et dokument, kan du tilføje og besvare kommentarer for at kommunikere med andre om dit dokument uden at skulle forlade Pages, Numbers eller Keynote. Hver persons kommentar vises med sin egen farve og med forfatterens navn. Du kan også udskrive dit dokument med eller uden kommentarer.

Tilføj kommentarer

Du kan hurtigt tilføje en kommentar ved at markere den tekst, den celle, det objekt eller det lysbillede, som du vil kommentere, og derefter gøre følgende:

 • På din Mac: Klik på knappen Kommentar , indtast din kommentar, og klik derefter på OK.
 • På din iPhone eller iPad: Tryk på Kommentar i den viste menu. Du skal muligvis trykke på  for at få vist Kommentar. Hvis du kommenterer en celle i Numbers, skal du trykke på  i handlingsmenuen til celler og derefter trykke på Tilføj kommentar. Skriv din kommentar, og tryk på OK.
  iPad Pro, hvor Numbers er åbent og diagrammulighederne er synlige

I de nyeste versioner af Pages, Numbers og Keynote kan alle besvare dine kommentarer. Hvis du samarbejder med andre, vises kommentarer og svar i realtid, så du ikke behøver at forlade dokumentet. 

Hvis du vil besvare en kommentar, skal du åbne kommentaren og klikke eller trykke på Svar.

Vis kommentarer

Når der er en kommentar i Pages eller Keynote, vises der en gul firkant ud for indholdet. I Numbers vises der en gul trekant i hjørnet af en celle. Sådan får du vist en kommentar:  

 • I Pages og Keynote til Mac, iPhone og iPad: Klik eller tryk på den gule firkant.
 • I Numbers til Mac: Klik på cellen. I Numbers til iPhone og iPad: Tryk på cellen, tryk på  i handlingsmenuen til celler, og tryk derefter på Vis kommentar.

Hvis du vil gå til den næste eller forrige kommentar i dokumentet, skal du klikke eller trykke på pilene i kommentaren.

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan se kommentarer.


Rediger kommentarer

iPad Pro, hvor kommentarer i et Numbers-dokument er åbne

Hvis du vil redigere din kommentar, skal du åbne kommentaren og klikke eller trykke på den del af kommentaren, du vil redigere. Klik eller tryk derefter på OK for at arkivere ændringerne. Hvis der er kommet svar på din kommentar, kan du klikke på tidsstemplet eller trykke på knappen Mere  og derefter klikke eller trykke på Rediger kommentar. Du kan kun redigere dine egne kommentarer og svar.


Udskriv kommentarer

Læs mere om, hvordan du udskriver et dokument, regneark eller en præsentation med kommentarer.

Udskriv kommentarer i Pages, Numbers og Keynote på din iPad eller iPhone

 1. Tryk på knappen Mere , og tryk derefter på Udskriv.
 2. Slå kommentarer til:
  • I Pages: Slå Udskriv kommentarer til, og tryk derefter på Næste.
  • I Numbers: Tryk på knappen Udskriftsindstillinger , slå Kommentarer til, og tryk derefter på Udskriv.
  • I Keynote: Tryk på Layout på lysbillede på fuld side eller Layout af lysbilleddetalje. Slå Udskriv kommentarer til, og tryk derefter på Næste.
 3. Vælg en printer og antallet af kopier, og tryk derefter på Udskriv.

Udskriv kommentarer i Pages, Numbers og Keynote på din Mac

 1. Vælg Arkiv > Udskriv.
 2. Gå til lokalmenuen under elementerne til valg af side, og vælg Pages, Numbers eller Keynote.
  Hvis du ikke får vist lokalmenuen, skal du klikke på Vis oplysninger.
 3. Slå kommentarer til:
  • I Pages eller Numbers: Marker afkrydsningsfeltet Udskriv kommentarer.
  • I Keynote: Klik på Lysbilledlayout, og marker derefter afkrydsningsfeltet Inkluder kommentarer.
 4. Klik på Udskriv.


Slet kommentarer

Hvis du vil slette din kommentar, skal du åbne kommentaren og derefter klikke eller trykke på Slet. Hvis du vil slette et svar, skal du klikke på tidsstemplet eller trykke på knappen Mere  og derefter klikke eller trykke på Slet svar.


Vis og skjul kommentarer

Hvis du ikke kan se dine kommentarer, skal du kontrollere, om de er indstillet til at blive vist i programmet: 

 • På Mac: Klik på menuen Oversigt , og klik derefter på Vis kommentarer eller Skjul kommentarer. Hvis du vil se vinduet Kommentarer, skal du klikke på menuen Oversigt  og derefter klikke på Vis vinduet Kommentarer.
 • På din iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på knappen Mere , tryk på Indstillinger, og slå derefter Kommentarer til.
Udgivelsesdato: