Tilføjelse af sammenkædede tekstfelter i Pages

Når du sammenkæder tekstfelter, flyder teksten automatisk fra det ene tekstfelt til det andet. Læs mere om, hvordan du bruger sammenkædede tekstfelter i dit Pages-dokument.

Du kan identificere en række sammenkædede tekstfelter – eller en tråd – ved hjælp af cirklerne foroven i et valgt tekstfelt. Tekstfelter med den samme farve cirkel hører til samme tråd. Tallet i cirklen angiver tekstfeltets rækkefølge i tråden. Læs mere om, hvordan du tilføjer tekstfelter i Pages på din iPhone, iPad, iPod–touch eller Mac.

Sådan opretter du en ny tråd

Du kan starte en tråd med et tomt tekstfelt eller en tråd, der allerede har indhold. Det kan være lettere at arrangere tekstfelterne først og derefter tilføje indhold, alt afhængigt af hvor komplekst et layout dit projekt har. 

Klik eller tryk på det tekstfelt, der skal være det første i tråden, og klik eller tryk derefter på den hvide cirkel  øverst i tekstfeltet.* Denne cirkel udfyldes med farven for den relevante tråd og et tal som f.eks. .

Hvis tekstfeltet allerede indeholder tekst, opretter Pages det automatisk som en ny tråd. Hvis tekstfeltet er tomt, knyttes det automatisk til den seneste tråd, du har valgt (hvis der allerede findes en tråd), eller der oprettes en ny tråd (hvis du ikke allerede har oprettet en tråd). Hvis du vil ændre, hvilken tråd et tekstfelt tilhører, skal du klikke eller trykke på tallet og derefter vælge en anden tråd i menuen.

Hvis du har låst eller grupperet et tekstfelt sammen med andre objekter, skal du låse det op eller fjerne det fra gruppen, før du forsøger at knytte det til et andet tekstfelt.

Hvis du har flere tekstfelter i den samme tråd, skal du klikke på cirklen foroven og derefter vælge Opret ny tråd for at fjerne det fra dets eksisterende tråd og starte dets egen tråd.

* Hvis der er tale om forbundne tekstfelter, der bruger lodret tekst, vil de cirkler, der viser trådene, vises i højre side af tekstfeltet. Tråden for et forbundet tekstfelt kan have en blanding af tekstfelter til lodret og vandret tekst.


Sådan ændrer du rækkefølgen af tekstfelter i en tråd

Tekst i tekstfelter flyder kun fra tidligere sider til senere sider. Når en tråd fylder flere sider, flyder teksten automatisk tilbage, når du flytter et tekstfelt til en anden side. Dette sikrer, at teksten flyder naturligt fra side til side.

Når en tråd har flere tekstfelter på samme side, kan du ændre rækkefølgen af dem i tråden. Hvis du vil ændre rækkefølgen af tekstfelterne, skal du klikke eller trykke på cirklen øverst i feltet og derefter gøre følgende:

  • På Mac eller i iCloud: Hold markøren over den aktuelle tråd i menuen (der vises et flueben ud for det). 
  • På iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på den aktuelle tråd. 

Vælg et tal for den nye rækkefølge for at indsætte dette tekstfelt i denne del af rækkefølgen. Trådens tekst opdateres automatisk. 

Sådan fjerner du sammenkædningen af eller sletter et tekstfelt

Når du fjerner sammenkædningen af et sammenkædet tekstfelt eller sletter det, flyder trådens indhold tilbage til de resterende tekstfelter.

Hvis du vil fjerne sammenkædningen af et tekstfelt, skal du klikke eller trykke på cirklen og derefter vælge "Fjern fra tråd". 

Hvis du fjerner sammenkædningen for det eneste tekstfelt i en tråd, bevares indholdet, og det bliver et standardtekstfelt i stedet.

Hvis du vil slette et tekstfelt, skal du markere tekstfeltet og trykke på Slet. Hvis du sletter det eneste tekstfelt i en tråd, slettes tekstfeltet og dets indhold.

Når du har sammenkædet et tekstfelt, er det indstillet til "Bliv på side"  i menuen Info om dokument> Organiser > Objektplacering. Det sikrer, at du kan styre, hvor du placerer dine tråde.

Udgivelsesdato: