Hvis du ser fejlmeddelelsen "Der er ingen tilgængelige afbildninger", når du installerer Windows 10

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du ser en fejlmeddelelse, der siger "Der er ingen tilgængelige afbildninger", når du anvender Boot Camp til at installere Jubilæumsopdatering til Windows 10 på din Mac.

Du ser eventuelt fejlmeddelelsen, efter du har indtastet licensnøglen, hvis du anvender et USB 3-flashdrev til at installere Jubilæumsopdatering af Windows 10.

Prøv et af følgende alternativer for at løse problemet:

  • Overfør diskbilledarkivet (ISO) for Jubilæumsopdatering af Windows 10 til et USB 2-flashdrev, og foretag installationen igen.
  • Brug en anden Windows 10 ISO end Jubilæumsopdatering med et USB 3-flashdrev.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: