Tilføjelse af gældende kurser for værdipapirer og valuta i dine regneark i Numbers

Uanset om du følger med i udviklingen af din pensionsopsparing, sparer op til din uddannelse eller laver økonomisk research, kan du bruge Numbers til at oprette regneark, der henter data og oplysninger om værdipapirer og valuta direkte fra internettet. 

Sådan føjer du værdipapiroplysninger til dit regneark

 1. Tryk eller klik på den celle, hvor du vil tilføje værdipapiroplysninger.*
  • På iPhone, iPad eller iPod touch skal du trykke på Celle > Aktiekurs. Du skal muligvis skubbe opad for at få den vist.
  • På Mac: Klik på knappen Indsæt , og vælg derefter Aktiekurs.
 2. Vælg et værdipapir på listen. Hvis du vil søge efter et bestemt værdipapir, skal du indtaste virksomhedsnavnet eller værdipapirets symbol. 
 3. Vælg den egenskab, som du vil følge. 
  • På din iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på den egenskab, som du vil følge i cellen. Der vises et  til venstre for den egenskab, som du følger. Tryk på OK.
  • Vælg Egenskab i lokalmenuen på din Mac, og vælg, hvilke oplysninger du vil følge i cellen. Klik uden for dialogen.

Hvis du vil have vist de opdaterede oplysninger fra den forrige dags lukning eller ændre den egenskab, som du følger, skal du dobbelttrykke eller dobbeltklikke på cellen.

Du kan også bruge formlen STOCK til at indtaste og redigere oplysninger om værdipapirer i en celle. Sådan redigerer du STOCK som en formel:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på cellen, tryk på  Celle, og tryk derefter på Rediger formel.
 • På Mac: Dobbeltklik på cellen, og klik derefter på Rediger som formel.

* Du skal have forbindelse til internettet for at tilføje værdipapiroplysninger. Hvis Aktiekurs er nedtonet, er der muligvis ikke forbindelse til internettet. Kontroller netværksforbindelsen. Når du er offline, vises der ingen oplysninger i de celler, der aktivt henter oplysninger fra internettet.


Værdipapiregenskaber, som du kan følge

Når du redigerer formlen STOCK, kan du bruge enhver af følgende strenge eller ethvert af følgende tal til at få vist forskellige typer data: 

 • "pris" (0 eller udeladt): Aktiekursen for det angivne værdipapir ved markedets lukning på den forrige handelsdag.
 • "navn" (1): Det fulde navn på værdipapiret eller virksomheden.
 • "forskel" (2): Differencen mellem den seneste handel på den forrige handelsdag og lukkekursen på handelsdagen forud for det. Hvis værdipapiret ikke er blevet handlet i mellemtiden, angives forskellen med "0".
 • "procentændring" (3): Den procentvise ændring mellem værdipapirets to seneste lukkekurser.
 • "åben" (4): Åbningskursen, som værdipapiret blev handlet til ved åbning af handlen på den forrige handelsdag.
 • "høj" (5): Den højeste kurs, som værdipapiret blev handlet til i løbet af den forrige handelsdag.
 • "lav" (6): Den laveste kurs, som værdipapiret blev handlet til i løbet af den forrige handelsdag.
 • "børsværdi" (7): Den samlede markedsværdi af alle udestående aktier i bestanden på den forrige handelsdag. Dette beregnes som det samlede antal udestående aktier ganget med prisen pr. aktie.
 • "mængde" (8): Antallet af aktier i bestanden, der har skiftet ejer i løbet af den forrige handelsdag.
 • "udbytte" (9): Nøgletallet for aktiens årlige udbytte (kontant udbetaling) pr. aktie som en procentdel af aktiekursen.
 • "mål (1 år)" (10): Vurdering af indikativprisen for ét år, hvilket er den gennemsnitlige indikativpris, sådan som den er forudsagt af de analytikere, der dækker aktien.
 • "Højeste i 52 uger" (11): Aktiens højeste handelskurs i de seneste 52 uger.
 • "Laveste i 52 uger" (12): Aktiens laveste handelskurs i de seneste 52 uger.
 • "gns. mængde over 3 måneder" (15): Det månedlige gennemsnit af den akkumulerede handelsvolumen i de seneste tre måneder divideret med 22 dage.
 • "beta" (16): Volatilitetsmålet (markedsrisikoen) for en aktie eller en råvare i sammenligning med markedet generelt.
 • "valuta" (19): Den valuta, som kursen på værdipapiret er angivet i.
 • "årligt udbytte" (20): Det årlige udbytte (kontant udbetaling) pr. aktie.
 • "eps" (21): Indtægt pr. aktie – beregnet som virksomhedens samlede indtægt divideret med antallet af udestående aktier (de aktier, der aktuelt ejes af aktionærerne).
 • "børs" (22): Den fondsbørs, hvor aktien handles (f.eks. NYSE, NASDAQ, Euronext osv.).
 • "p/e-værdi" (23): Forholdet mellem kurs og indtjening beregnet ved at dividere aktiens aktuelle markedskurs med de seneste 12 måneders indtægt pr. aktie.
 • "forrige lukkekurs" (24): Værdipapirets lukkekurs for handelsdagen forud for den senest rapporterede handel.
 • "symbol" (25): Aktiesymbolet (tællersymbolet), der entydigt identificerer aktien.


Følg et værdipapirs historik

Hvis du vil følge et bestemt værdipapirs historik, skal du bruge STOCKH. Når du tilføjer formlen, skal du definere følgende egenskaber:

 • Symbol: En forkortelse, der entydigt identificerer børsnoterede aktier på et bestemt aktiemarked omgivet af anførselstegn, eller en reference til en celle, der indeholder symbolet.
 • Egenskab: En valgfri værdi, som angiver den værdipapiregenskab, der skal returneres. Numbers foreslår automatisk "lukket". I stedet for lukket kan du vælge åben, høj, lav eller mængde.
 • Dato: Den dato, for hvilken du ønsker historiske oplysninger om aktiekursen.


Føj valutakurser til dit regneark

Du kan bruge formlen CURRENCY til at hente data om valutakurser fra internettet og bruge dem i dit regneark. Når du tilføjer formlen, skal du definere følgende egenskaber:

 • Valuta-1: Dette er valutakoden for den valuta, som du konverterer fra. Sæt strengen i anførselstegn.
 • Valuta-2: Dette er valutakoden for den valuta, som du konverterer til. Sæt strengen i anførselstegn.

Numbers foreslår automatisk "pris" som den tredje egenskab. Hvis du indtaster 0 eller udelader dette element helt, viser cellen valutakursen for valuta-1 til valuta-2 udtrykt som valuta-2.
 

Valutaegenskaber, som du kan følge

Når du redigerer formlen, kan du bruge enhver af følgende strenge eller ethvert af følgende tal til at få vist forskellige typer data:

 • "navn" (1): Valutakoderne for de angivne valutaer som vist i formlen til beregning af valutakursen.
 • "ændring" (2): Differencen på valutakursen ved børslukning på de to seneste handelsdage.
 • "procentændring" (3): Den procentvise ændring mellem valutakursens to seneste lukkekurser.
 • "åben" (4): Valutakursen ved børsåbning på den forrige handelsdag.
 • "høj" (5): Den højeste valutakurs på den forrige handelsdag.
 • "lav" (6): Den laveste valutakurs på den forrige handelsdag.
 • "Højeste i 52 uger" (7): Den højeste valutakurs i de seneste 52 uger.
 • "Laveste i 52 uger" (8): Den laveste valutakurs i de seneste 52 uger.
   

Følg en valutas historik

Hvis du vil følge en bestemt valutas historik, skal du bruge CURRENCYH. Når du tilføjer formlen, skal du definere følgende egenskaber:

 • Valuta-1: Valutakoden for den valuta, som du konverterer fra. Valuta‑1 er en streng og skal sættes i anførselstegn.
 • Valuta-2: Valutakoden for den valuta, som du konverterer til. Valuta‑2 er en streng og skal sættes i anførselstegn.
 • Egenskab: En valgfri værdi, som angiver den valutaegenskab, der skal returneres. Numbers foreslår automatisk "lukket". I stedet for "lukket" kan du vælge "åben", "høj", "lav", "mængde" eller enhver anden valutaegenskab (se Valutaegenskaber, som du kan følge). 
 • Dato: Den dato, for hvilken du ønsker historiske oplysninger om valutakursen.

Udgivelsesdato: