Lokalitetstjenester og anonymitet

Lokalitetstjenester er designet til at beskytte dine oplysninger og give dig mulighed for at vælge, hvad du deler.

Lokalitetstjenester tillader, at Apple og tredjepartsapps og websteder kan indsamle og bruge oplysninger baseret på din iPhones eller Apple Watchs aktuelle lokalitet for at kunne levere et udvalg af lokalitetsbaserede tjenester. En app kan f.eks. bruge dine lokalitetsdata og lokalitetssøgninger til at hjælpe dig med at finde caféer i nærheden eller biografer, og din enhed kan indstille sin tidszone automatisk på basis af din aktuelle lokalitet.

Hvis du vil bruge disse funktioner, skal du slå Lokalitetstjenester til på iPhone og give tilladelse til hver app eller websted, før dine lokalitetsoplysninger kan bruges. Apps kan anmode om begrænset adgang til dine lokalitetsdata (men kun når du bruger appen) eller fuld adgang (også når du ikke bruger appen).

Af sikkerhedsmæssige årsager kan lokalitetsoplysninger om din iPhone dog blive brugt, når du foretager et nødopkald for at hjælpe svartjenester, hvad enten Lokalitetstjenester er slået til eller ej.

Lokalitetstjenester bruger GPS og Bluetooth (hvor de er tilgængelige) sammen med “crowd-sourced” Wi-Fi-hotspots og mobilmaster til at bestemme din enheds omtrentlige lokalitet.

Dit Apple Watch kan bruge lokaliteten på din parrede iPhone, hvis den er i nærheden.

Hvis Lokalitetstjenester er slået til, sender iPhone regelmæssigt geomærkede lokaliteter på Wi-Fi-hotspots og mobilmaster i nærheden i et anonymt og krypteret format til Apple, hvor de skal bruges til at supplere denne “crowd-sourced” database over lokaliteter på disse Wi-Fi-hotspots og mobilmaster.

Når Lokalitetstjenester slås til, slås lokalitetsbaserede systemtjenester som følgende også til:

  • Trafik – Hvis du bevæger dig fysisk (f.eks. går eller kører i en bil) sender iPhone regelmæssigt GPS-lokaliteter og oplysninger om rejsehastighed i et anonymt og krypteret format til Apple, hvor de bruges til at supplere en “crowd-sourced” database over trafik.
  • Populært i nærheden – Din iPhone sender regelmæssigt lokaliteter over, hvor og hvornår du har købt eller brugt apps i et anonymt og krypteret format til Apple for at forbedre en “crowd-sourced” database, som muligvis vil blive brugt til at tilbyde geografisk relevante apps og andre Apple-produkter og -tjenester.
  • Væsentlige lokaliteter – Din iPhone holder styr på steder, hvor du har været for nylig, samt hvor ofte og hvornår du har besøgt dem, for at lære de steder at kende, som er væsentlige for dig. Disse data krypteres og opbevares kun på din enhed og bliver ikke delt uden din tilladelse. De bruges til at forsyne dig med personlige tjenester f.eks. forventede trafikforhold og lave bedre fotominder.
  • Lokalitetsbaserede Apple Ads – Din iPhone vil sende din lokalitet, inklusive dens rejsehastighed og retning til Apple, for at forsyne dig med geografisk relevante reklamer i Apple News og App Store.
  • Lokalitetsbaserede forslag – Din iPhones lokalitet sendes til Apple for at give mere relevante forslag. Hvis du slår Lokalitetstjenester fra ifm. lokalitetsbaserede forslag, sendes din præcise lokalitet ikke til Apple. For at kunne levere relevante søgeforslag og nyheder bruger Apple muligvis IP-adressen på din internetforbindelse til at anslå din omtrentlige lokalitet ved at matche den med et geografisk område.
  • Lokalitetsbaserede advarsler – Din iPhone og Apple Watch vil bruge din lokalitet til at forsyne dig med geografisk relevante advarsler som en påmindelse om at ringe til nogen, når du ankommer til et bestemt sted, hvornår du skal tage afsted til din næste aftale eller en app-anbefaling baseret på, hvor du er.
  • Del min lokalitet – Du kan vælge at dele din aktuelle lokalitet med andre – midlertidigt eller fremadrettet – inde fra visse apps som Beskeder og Find mine venner.
  • HomeKit – iPhone vil bruge din lokalitet til at muliggøre, at tilbehør slås til eller fra, når du ankommer til eller forlader en bestemt lokalitet, f.eks. tænde for lyset, når du kommer hjem.
  • Nødopkald og SOS – Når du foretager et nødopkald, vil din iPhone gøre yderligere positionsdata tilgængelige gennem tjenesten Forbedrede nødhjælpsdata, hvor disse understøttes, ud over positionen, der allerede leveres til nødhjælpstjenesten. Derudover vil SOS-nødhjælpsudløsningen sende din position til dine nødhjælpskontakter ved afslutningen af opkaldet.

Ved at slå Lokalitetstjenester til på dine enheder erklærer du dig indforstået med, at Apple og dets partnere og licenstagere sender, indsamler, vedligeholder, behandler og benytter dine lokalitetsdata og lokalitetssøgninger til at levere og forbedre lokalitetsbaserede og trafikbaserede produkter og tjenester.

De “crowd-sourced” lokalitetsdata, som er indsamlet af Apple, kan ikke identificere dig.

Du kan altid vælge at slå Lokalitetstjenester fra. Det gør du på iPhone ved at åbne Indstillinger, trykke på Anonymitet, trykke på Lokalitetstjenester og enten slå knappen for globale lokalitetstjenester fra eller slå den individuelle lokalitetsknap fra for hver lokalitetskompatibel app eller funktion på din iPhone ved at indstille den til “Aldrig”. Du slår Lokalitetstjenester fra på alle websteder ved at indstille Lokalitetstjenester i Safari til “Aldrig”. Du kan også slå lokalitetsbaserede systemtjenester fra ved at trykke på Systemtjenester og slå kontakten for hver lokalitetsbaseret systemtjeneste fra. Du kan altid slå Lokalitetstjenester for din HomePod fra i HomePod-indstillingerne i appen Hjem på din parrede iOS-enhed.

Hvis du giver tredjepartsapps eller -websteder lov til at bruge din aktuelle lokalitet, er du underlagt de pågældende tredjeparters betingelser og regler for beskyttelse af personlige oplysninger. Du bør gennemgå disse apps' og websteders betingelser, anonymitetspolitikker og praksis for at forstå, hvordan de bruger din lokalitet og andre oplysninger.

Oplysninger indsamlet af Apple vil blive behandlet i overensstemmelse med Apples anonymitetspolitik, som kan læses på www.apple.com/dk/privacy

Udgivelsesdato: