Sådan får du opdaterede oplysninger om tidszoner til din Apple-enhed

iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Apple TV og Mac får med jævne mellemrum opdateret oplysningerne om tidszone. Du kan også kontrollere oplysningerne manuelt.

     Tilgængelige opdaterede oplysninger om tidszone på iPhone


Hvis et land, område eller en myndighed annoncerer en tidsrelateret ændring, f.eks. en ændring af en tidszone eller sommertid:

 • Apple sender opdateringen af en tidszone til din enhed.
 • Enheden viser en advarsel om, at der findes en opdatering til oplysningerne om tidszone.

Vælg Genstart i advarslen for at acceptere de nye definitioner for tidszonen fra Apple. Ellers opdateres enheden, næste gang den genstartes.

Sådan kontrollerer du, om der findes opdateringer til tidszoner

Du kan manuelt kontrollere, om der findes opdateringer til tidszoner, hvis du ikke modtager advarsler om tidszoner.

På din iPhone, iPad, iPod touch eller Apple Watch

Disse trin kræver iOS 10 eller nyere og watchOS 3 eller nyere. Hvis dette udelukker din enhed, kan du indstille tidszonen manuelt.

 1. Sørg for, at enheden har forbindelse til internettet.
 2. På din iOS-enhed: Gå til Indstillinger > Generelt > Dato & tid.
  Hvis du vil kontrollere, om der er opdateringer af tidszoner til dit Apple Watch, skal det gøres på den iPhone, der er pardannet med dit Apple Watch.
 3. Hvis du får vist en advarsel om, at der er opdaterede tidszoner, skal du genstarte enheden for at hente opdateringen. Når du ser beskeden på dit Apple Watch, skal det også startes. 
 4. Hvis der ikke vises en advarsel på din iOS-enhed, skal du gå tilbage til den tidligere skærm med indstillinger, vente nogle minutter og derefter trykke igen på Dato & tid. Hvis der vises en besked om opdatering af tidszoner i bunden af indstillingerne Dato & tid, skal du genstarte enheden for at hente opdateringen. Vent nogle minutter, og genstart derefter dit Apple Watch.

På dit Apple TV

Disse trin kræver tvOS 10 eller nyere på Apple TV HD og Apple TV 4K. Hvis dette udelukker dit Apple TV, kan du indstille tidszonen manuelt.

 1. Kontroller, at dit Apple TV har forbindelse til internettet.
 2. Gå til Indstillinger > Generelt > Tidszone. Hvis du får vist en advarsel om, at der er opdaterede tidszoner, skal du genstarte dit Apple TV for at hente opdateringen.
 3. Hvis du ikke får vist en besked, skal du trykke og holde på knappen Menu på din Apple TV Remote for at gå til hjemmeskærmen. Vent flere minutter, og gå derefter tilbage til Indstillinger > Generelt > Tidszone. Hvis beskeden vises nu, skal du genstarte dit Apple TV for at hente opdateringen. 

På din Mac

Disse trin kræver macOS High Sierra. Hvis dette udelukker din Mac, kan du indstille tidszonen manuelt.

 1. Kontroller, at din Mac har forbindelse til internettet.
 2. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Dato & tid.
 3. Hvis du får vist en advarsel om, at der er opdaterede tidszoner, skal du starte din Mac igen.
 4. Hvis der ikke vises en advarsel, skal du lukke Systemindstillinger, vente flere minutter og derefter åbne indstillingerne Dato & tid igen. Hvis der vises en besked om opdatering af tidszoner i bunden af indstillingerne Dato & tid, skal du genstarte din Mac for at hente opdateringen. 

Sådan indstilles tidszonen manuelt

 • iPhone, iPad, iPod touch: Gå til Indstillinger > Generelt > Dato & tid. Kontroller, at Indstil automatisk er slået fra, og vælg derefter en tidszone.
 • Apple Watch: Indstil tidszonen på den iPhone, der er pardannet med dit Apple Watch.
 • Apple TV: Gå til Indstillinger > Generelt > Tidszone. Kontroller, at Indstil automatisk er slået fra, og vælg derefter en tidszone.
 • Mac: Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger, og klik derefter på Dato & tid. Gå til vinduet Tidszone, og kontroller, at du ikke har markeret "Indstil tidszone automatisk vha. den aktuelle lokalitet", og vælg derefter en tidszone. Du skal muligvis klikke på  for at låse indstillingerne op, så der kan laves ændringer.


Indstillingen til automatisk opdatering af dato og klokkeslæt er muligvis ikke tilgængelig for alle trådløse operatører eller i alle lande eller områder.

Udgivelsesdato: