Oprettelse af links til andre dele af dit dokument i Pages

Opret links til tekst i dit tekstbehandlingsdokument ved hjælp af bogmærker, og opret links til andre sider i dit sidelayoutdokument på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Sådan tilføjer du links til andre dele af et dokument i Pages på iPhone og iPad

I et tekstbehandlingsdokument kan du bruge bogmærker til at oprette links fra brødtekst i en bestemt del af dit dokument til tekst i andre dele af dit dokument. Du kan ikke indsætte bogmærker i tekstfelter og former.

I et sidelayoutdokument kan du oprette links fra tekst i dit dokument til andre sider i dokumentet.

Sådan opretter du links til en anden del af dit tekstbehandlingsdokument

Hvis Bogmærke ikke vises, når du forsøger at tilføje et, kan dit dokument være et sidelayoutdokument.

 1. Vælg den tekst, du vil oprette et link til.
 2. Tryk på Bogmærke i lokalmenuen. Du skal muligvis trykke på højre pil  for at få vist Bogmærke.
 3. Vælg den tekst, du vil lave til et link.
 4. Tryk på Link. Du skal muligvis trykke på højre pil  for at få vist Link.
 5. Tryk på "Link til", og vælg Bogmærke.
 6. Tryk på Bogmærke, og vælg det bogmærke, du lige har oprettet, eller vælg et andet bogmærke. Pages foreslår bogmærker baseret på de afsnitsformater, du har brugt i dokumentet. Læs mere om, hvordan du ændrer disse forslag til afsnitsformater på iPhone og iPad.
 7. Tryk på dokumentet for at lukke indstillingerne. 

Hvis du vil give dit bogmærke et kaldenavn eller fjerne det helt, skal du trykke på knappen Mere , trykke på Bogmærker og derefter på Rediger. Tryk på et bogmærke for at omdøbe det, eller tryk på knappen Slet  for at fjerne bogmærket. Tryk på OK for at gemme ændringerne.

Sådan føjer du et link til en anden side i dit sidelayoutdokument

 1. Vælg den tekst, du vil lave til et link. 
 2. Tryk på Link. Du skal muligvis trykke på højre pil  for at få vist Link.
 3. Tryk på "Link til", og vælg Side.
 4. Tryk på miniaturen for siden, og vælg derefter det sidenummer, du vil oprette et link til.
 5. Tryk på dokumentet for at lukke indstillingerne. 


Sådan opretter du links til andre dele af et dokument i Pages til Mac

I et tekstbehandlingsdokument kan du bruge bogmærker til at oprette links fra brødtekst i en bestemt del af dit dokument til tekst i andre dele af dit dokument. Du kan ikke indsætte bogmærker i tekstfelter og former.

I et sidelayoutdokument kan du oprette links fra tekst i dit dokument til andre sider i dokumentet.

Sådan opretter du links til en anden del af dit tekstbehandlingsdokument

 1. Klik i dokumentet, hvor du ønsker at tilføje et bogmærke. Du kan også vælge den tekst, hvor du vil tilføje et bogmærke.
 2. Klik på knappen Dokument , og klik derefter på fanen Bogmærker. Hvis muligheden Bogmærke ikke vises, kan dit dokument være et sidelayoutdokument.
 3. Klik på Tilføj bogmærke. Bogmærket vises på listen Bogmærker.
 4. Vælg den tekst, du vil lave til et link. 
 5. Ctrl-klik på den valgte tekst. Vælg Tilføj link > Bogmærke.
 6. Klik på lokalmenuen Bogmærke, og vælg derefter det bogmærke, du vil oprette et link til. Pages foreslår også bogmærker baseret på de afsnitsformater, du har brugt i dokumentet. Du kan ændre de afsnitsformater, Pages foreslår.
 7. Klik på Gå til bogmærke. Dokumentet hopper så til placeringen af det bogmærke, der er oprettet et link for.

Du kan spore linket til hvert bogmærke på listen Bogmærker. Ctrl-klik på bogmærkenavnet, og vælg derefter Gå til link.

Hvis du vil fjerne et link, skal du Ctrl-klikke på linket, vælge Rediger link og derefter klikke på Fjern.

Sådan føjer du et link til en anden side i dit sidelayoutdokument

 1. Vælg den tekst, du vil lave til et link. 
 2. Ctrl-klik på den valgte tekst. Vælg Tilføj link > Side.
 3. Klik på lokalmenuen Side, og vælg derefter den side, du vil oprette et link til. 
 4. Klik på Gå til side. Dokumentet springer frem til siden.
Udgivelsesdato: