Ingen understøttelse af funktionen "Dubler disse skærme" i Boot Camp med Windows 8.1 eller Windows 10

Når du bruger Windows 8.1 eller Windows 10 i Boot Camp på en Mac-computer med en tilsluttet 4K- eller 5K-skærm i tilstanden til multi-stream, er funktionen "Dubler disse skærme" ikke tilgængelig.

Hvis du prøver at bruge funktionen "Dubler disse skærme", vises fejlen "Skærmindstillingerne blev ikke gemt. Prøv en anden kombination af skærmindstillinger".

Læs mere om, hvilke Mac-computere du kan bruge sammen med 4K-skærme.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: