Download af indhold fra skyen ved brug af Optimeret lagring

Optimeret lagring i macOS Sierra kan spare plads ved at gemme dit indhold i skyen og gøre det tilgængeligt, når du har brug for det. Sådan downloader du indhold på eget initiativ.

Sådan downloader du arkiver og mapper fra iCloud Drive

Åbn arkivet, eller klik på  ud for dets navn for at downloade arkivet fra iCloud Drive. Når du klikker på  for at downloade en mappe, bliver hele mappens indhold downloadet.

Sådan downloader du fotos og videoer fra iCloud-fotobibliotek

I Fotos skal du dobbeltklikke på fotos eller videoer for at få dem vist enkeltvist. Fotoet eller videoen downloades automatisk i høj opløsning fra iCloud-fotobibliotek.

Sådan downloader du købte film og tv-udsendeler fra iTunes

Gå til iTunes, vælg Oversigt > Medietype > Film (eller Tv-udsendelser), og klik derefter på  for at downloade fra iTunes.


Sådan downloader du bilag i e-mails

Åbn e-mailen, og klik på downloadsymbolet  for bilaget. Hvis du ikke kan se downloadsymbolet, er bilaget allerede downloadet.


Læs mere

Når du har downloadet arkiver, mapper, film, tv-udsendelser, fotos, video eller e-mailbilag, beholder Optimeret lagring dem på din Mac, indtil der er brug for mere lagringsplads. 

Udgivelsesdato: