Hvis installationen af Windows 10 på din Mac stopper ved RealTek-software

Hvis din Mac starter op i Windows, men ikke færdiggør installationen af Windows-supportsoftware, skal du følge disse trin for at færdiggøre installationen.

Du kan komme ud for, at din Mac starter op med Boot Camp i Windows, men at installationen af Windows-supportsoftware ikke bliver færdiggjort.

Hvis dette sker, kan det være RealTek-software, der forhindrer installationen i at blive færdiggjort. Du kan fortsætte installationen ved at afslutte processerne relateret til RealTek. 

Følg trinnene på Windows-hjemmesiden for at afslutte en proces.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: