Brug objektlisten i Keynote på Mac til at administrere objekter på lysbilleder

Du kan bruge objektlisten til at vælge objekter, flytte objekter op og ned i lagdelingsrækkefølgen, gruppere objekter eller slette dem.

Hvis du vil se objektlisten, skal du klikke på knappen Vis  og derefter vælge Vis objektliste.

Alle objekterne på de valgte lysbilleder vises på listen.* Klik på knappen Filtrer  for at filtrere objektlisten efter objekttype. Objekter fra lysbilledlayoutet, der ikke er eksempler, lydobjekter og flydende kommentarer, vises ikke på objektlisten.

Brug søgefeltet til at filtrere efter objektnavn. Vælg alle de lysbilleder, som du vil søge blandt, og indtast derefter noget af eller hele navnet i søgefeltet.

Hvis du vil omdøbe et objekt, skal du dobbeltklikke på objektets navn og derefter indtaste det nye navn.

Hvis der mangler et objekt på objektlisten, skal du sikre dig, at objektet ikke er filtreret fra.

Du kan vælge flere objekter på samme tid ved at holde Kommando nede, når du klikker på dem. Når du har valgt flere objekter, kan du højreklikke for at vælge Juster objekter eller Fordel objekter. Hvis du vil gruppere objekter, skal du vælge flere objekter og højreklikke. Vælg Gruppe.

Hvis du vil flytte et objekt i lagdelingsrækkefølgen, skal du trække objektet op eller ned på listen. Du kan også trække et objekt til et andet lysbillede.

Hvis du vil låse et objekt, skal du holde markøren over objektet på objektlisten og klikke på symbolet med en ulåst hængelås . Klik på symbolet med en låst hængelås  for at låse op.

Få mere at vide om, hvordan du opretter og bruger objekter på dine lysbilleder.

Udgivelsesdato: