Brug af objektlisten til administration af objekter i Keynote-lysbilleder

Her kan du læse, hvordan du bruger objektlisten til at vælge objekter, flytte dem op og ned i lagdelingsrækkefølgen eller slette dem.

Hvis du vil se objektlisten, skal du klikke på  symbolet Vis og derefter vælge Vis objektliste.

Alle objekterne i de valgte lysbilleder vises på listen.* Klik på Vis objektliste for at filtrere objektlisten efter objekttype. 

Brug søgefeltet til at filtrere efter objektnavn. Vælg alle de lysbilleder, som du vil søge blandt, og indtast derefter noget af eller hele navnet i søgefeltet.

Hvis du vil omdøbe et objekt, skal du dobbeltklikke på objektets navn og derefter indtaste det nye navn.

Hvis der mangler et objekt på objektlisten, skal du sikre dig, at objektet ikke er filtreret fra.

Du kan vælge flere objekter på samme tid ved at holde Kommando nede, når du klikker på dem. Når du har valgt flere objekter, kan du højreklikke for at vælge Juster objekter eller Fordel objekter. Hvis du vil gruppere objekter, skal du vælge flere objekter og højreklikke. Vælg derefter Gruppe.

Hvis du vil flytte et objekt i lagdelingsrækkefølgen, skal du trække objektet op eller ned på listen. Du kan også trække et objekt til et andet lysbillede.

Hvis du vil låse et objekt, skal du holde musemarkøren over objektet på objektlisten og klikke på symbolet Lås op. Klik på symbolet Lås for at låse op.

Få mere at vide om, hvordan du opretter og bruger objekter i dine lysbilleder.

* Objekter fra masterlysbilledet, som ikke er eksempler, lydobjekter og svævende kommentarer, vises ikke på objektlisten.

Udgivelsesdato: