Brug af VoiceOver på dit Apple TV

Med VoiceOver kan du betjene dit Apple TV uden at se skærmen. Du kan bruge enkle bevægelser på Touch-overfladen på din Siri Remote* til at flytte rundt på skærmen og derefter lytte, mens VoiceOver læser hvert element op.

Når du markerer et emne på dit Apple TV 4K eller Apple TV HD, læser VoiceOver emnet og tilknyttet tekst op. Efter en kort forsinkelse læser VoiceOver evt. tilbageværende tekstelementer på skærmen op, f.eks. filmbeskrivelser eller lister over skuespillere. Læs mere om, hvordan du slår VoiceOver til

Brug VoiceOver-rotoren til at betjene dit Apple TV

Roter to fingre omkring et punkt på Touch-overfladen på Siri Remote eller Apple TV Remote* for at åbne VoiceOver-rotoren, der indeholder flere muligheder. De tilgængelige betjeningselementer på rotoren skifter, afhængigt af hvor du er.

Naviger rundt på skærmen

Du kan læse elementer på skærmen i to forskellige tilstande: Naviger og Udforsk.

Naviger er standardtilstanden, som accepterer standardbevægelser. 

 • Flyt det valgte: Skub op, ned, til venstre eller til højre.
 • Vælg det forrige eller næste betjeningselement på rotoren: Roter to fingre til venstre eller højre.
 • Juster et betjeningselement på rotoren: Skub op eller ned. Hvis du f.eks. vil justere talehastigheden, skal du rotere to fingre, indtil betjeningselementet for talehastigheden i VoiceOver er markeret. Skub derefter op eller ned for at hæve eller sænke talehastigheden.
 • Læs det nuværende tekstelement op, og fortsæt derefter til bunden af skærmen: Skub ned med to fingre.
 • Læs elementerne på skærmen op med start fra toppen: Skub op med to fingre, eller hold afspilningsknappen nede.
 • Sæt tale på pause: Tryk én gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at vende tilbage, eller vælg et andet element.
 • Læs det nuværende tekstelement på skærmen op, og fortsæt derefter, til du er klar til at stoppe: Hold en finger på venstre side af Touch-overfladen, og træk den derefter til højre. VoiceOver læser hvert element på skærmen op, indtil du løfter fingeren.

Med Udforsk kan du høre ekstra indhold på en skærm. Åbn f.eks. en film i appen Film, roter til tilstanden Udforsk, og skub derefter op eller ned. VoiceOver bevæger sig gennem teksten på skærmen. Du skal blot trække din finger hen over Touch-overfladen for at høre hvert af de valgte menuelementer.

Vælg en speciel rotorhandling

Hvis du vil foretage en speciel rotorhandling, skal du rotere to fingre, indtil Specielle handlinger er valgt på rotoren. Skub op eller ned for at høre hver af de specielle handlinger, og klik derefter på Touch-overfladen for at udføre en handling.    

Brug DirectTouch

Med DirectTouch kan du tilpasse Touch-overfladen på din fjernbetjening, så du kan tilpasse standardbevægelser. Læs nedenfor, hvad hver indstilling gør.

Tastaturer

 • DirectTouch fra: Når du skubber til venstre og højre, fremhæver du et tegn ad gangen.
 • DirectTouch til: Du kan springe over flere tegn med hvert skub, afhængigt af hvor hurtigt du skubber.

Lister

 • DirectTouch fra: Når du skubber til venstre og højre, fremhæver du et element ad gangen.
 • DirectTouch til: Du kan springe over flere elementer med hvert skub, afhængigt af hvor hurtigt du skubber.

Apps, der er baseret på bevægelser

 • DirectTouch fra: Skub til højre og venstre for at prøve at fremhæve et element ad gangen. Hvis der ikke er nogen elementer i appen (f.eks. et spil), markerer du muligvis ikke noget.
 • DirectTouch til: Bevægelser er baseret på appens indstillinger. Når du f.eks. skubber i et spil, kan det medføre, at du flytter din figur rundt.

Læs hint op

VoiceOver læser kun hint op for et element, hvis det valgte element ikke er del af de hint, der sidst blev læst op. Hvis du vil høre hint igen, skal du skubbe op med to fingre eller holde afspilningsknappen nede. 

*Tilgængeligheden af Siri varierer efter land/område og sprog. Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med samme fjernbetjening overalt. I lande og områder, der understøtter Siri, kaldes fjernbetjeningen Siri Remote. Alle andre steder kaldes den Apple TV Remote. Siri kan bruges på begge fjernbetjeninger, så længe dit Apple TV 4K eller Apple TV HD er indstillet til et sprog og et land eller område, der understøtter Siri.

Udgivelsesdato: