Reklamer og anonymitet

Apples reklameplatform er designet til at beskytte dine oplysninger og give dig mulighed for at vælge, hvad du deler.

Apples reklameplatform er udviklet til at beskytte dine oplysninger og give dig mulighed for at vælge, hvad du vil dele.

Reklamer, der leveres af Apples reklameplatform, kan blive vist i App Store på iOS, Apple News og Værdipapirer.

Følgende kontekstuelle oplysninger kan bruges til at forsyne dig med reklamer:

  • Oplysninger om enhed: Indstillingen af sprog til dit tastatur, enhedstype, OS-version, mobiloperatør og tilslutningstype.
  • Enhedens lokalitet: Hvis systemtjenesten Lokalitetsbaserede Apple Ads er slået til, kan din lokalitet bruges til at forsyne dig med geografisk relevante reklamer. Din enheds lokalitet lagres ikke af Apples reklameplatform, og der oprettes ikke profiler på basis af disse oplysninger.
  • Søgninger i App Store på iOS: Når du søger i App Store på iOS, kan din søgning bruges til at forsyne dig med en relevant søgereklame.
  • Apple News og Værdipapirer: Den type artikel, du læser, bruges til at vælge relevante reklamer.

For at sikre at reklamer er relevante, opretter Apples reklameplatform grupper af personer, der kaldes segmenter, og som deler de samme karakteristika, og bruger disse grupper til levering af målrettede reklamer. Oplysninger om dig bruges til at bestemme, hvilke segmenter du skal indgå i – og således – hvilke reklamer du vil modtage. For at beskytte dine personlige oplysninger bruges dine oplysninger til at anbringe dig i segmenter på mindst 5.000 personer.

I Apple News og Værdipapirer bruges de emner og publikationer, der er knyttet til dit News‑id, og de publikationer, du giver lov til at sende dig meddelelser, til at anbringe dig i segmenter. Der oprettes ikke nogen segmenter ud fra søgeudtryk i App Store.

I App Store på iOS, Apple News og Værdipapirer kan følgende oplysninger også bruges til at anbringe dig i segmenter:

  • Kontooplysninger: Dit navn, din adresse, alder og enheder, der er registreret i din konto. Oplysninger som dit fornavn på registreringssiden til Apple-id eller titel i din iTunes-konto kan bruges til at udlede dit køn.
  • Overførsler: Den musik, de film, bøger, tv-udsendelser og apps, som du henter.
  • Aktiviteter i andre apps: App-udviklere, som er underlagt deres egne anonymitetspolitikker og gældende love, kan muligvis levere oplysninger om dine køb i apps og aktiviteter som gennemførelse af forskellige niveauer i spil.
  • Reklamer: Din interaktion med reklamer leveret af Apples reklameplatform.
  • Andre segmenter: Ved specielle reklamekampagner kan tredjeparter muligvis matche oplysninger, som de har om brugere med Apples oplysninger, for at oprette segmenter, som skal indeholde mindst 5000 personer. Annoncører kan bruge et reklame-id, eller andre oplysninger, som de har om brugere, f.eks. et telefonnummer eller en e-mail for at matche brugere til segmenter på Apples reklameplatform. Under matchprocessen er disse id’er skjulte for at begrænse, at oplysninger, der kan identificere enkeltpersoner, afsløres. For at vælge hvilke segmenter, de matcher brugere til, kan annoncører bruge oplysninger, som de har fra interaktioner med brugere. Disse oplysninger erhverves og bruges i henhold til annoncørernes egne anonymitetspolitikker.

Apple har hverken kendskab til eller videregiver oplysninger til annoncører om dine seksuelle præferencer, religiøse overbevisninger eller politiske tilhørsforhold. Der er ikke nogen Apple Pay-køb eller data fra appen Sundhed, der er tilgængelige for Apples reklameplatform eller bruges til reklameformål.

Apple hverken sælger eller overfører oplysninger til tredjeparter, der kan identificere dig personligt.

Oplysninger indsamlet af Apple behandles i overensstemmelse med Apples anonymitetspolitik, som kan læses på www.apple.com/dk/privacy

 

Se dine reklameindstillinger

Om denne reklame

For at forstå hvorfor en bestemt reklame blev vist for dig i App Store på iOS, Apple News eller Værdipapirer, skal du trykke på knappen “Reklame” på reklamen. Du vil derefter få vist det segment og andre data, som f.eks. demografiske oplysninger, som er grunden til, at du modtog reklamen.

Reklameoplysninger

Hvis du vil se oplysninger om dig, som kan være brugt til at levere målrettede reklamer via Apples reklameplatform, herunder de segmenter, du er en del af, skal du åbne “Indstillinger” på din iOS-enhed, vælge “Anonymitet”, vælge “Reklamer” og derefter trykke på “Vis oplysninger om reklame”.

Du kan se disse oplysninger på macOS ved at åbne “Systemindstillinger”, vælge “Sikkerhed & anonymitet”, åbne fanen “Anonymitet” og derefter vælge “Reklamer” og klikke på “Vis oplysninger om reklame”.

Hvis Begræns reklamesporing er slået til, har Apples reklameplatform ikke nogen data om reklameindstillinger til dig.

Hvis du mener, at oplysningerne om dig er upræcise, skal du opdatere dit Apple-id og dine iTunes-kontooplysninger.

Vælg dine reklameindstillinger

Fravælg reklamer, der er målrettet på basis af din lokalitet

Du kan vælge at fravælge modtagelsen af lokalitetsbaserede reklamer på din iOS-enhed ved at åbne “Indstillinger”, trykke på “Anonymitet”, trykke på “Lokalitetstjenester”, trykke på “Systemtjenester” og skubbe kontakten Lokalitetsbaserede Apple Ads til “fra”.

På macOS kan du fravælge modtagelsen af lokalitetsbaserede reklamer ved at åbne “Systemindstillinger”, vælge “Sikkerhed & anonymitet”, åbne fanen “Anonymitet”, vælge “Lokalitetstjenester” og fravælge afkrydsningsfeltet ud for “Lokalitetsbaserede Apple Ads”.

Apples reklameplatform modtager ikke lokalitetsbaserede oplysninger, når du slår Lokalitetstjenester fra på din enhed.

Fravælg målrettede reklamer

Du kan vælge at slå Begræns reklamesporing til i iOS ved at åbne ”Indstillinger”, trykke på ”Anonymitet” og derefter på ”Reklamer” og til sidst skubbe kontakten Begræns reklamesporing til ”til”. For at begrænse reklamesporing på Apple TV skal du åbne ”Indstillinger”, vælge ”Generelt”, derefter vælge ”Anonymitet” og indstille ”Begræns reklamesporing” til ”til”. På macOS kan du slå Begræns reklamesporing til ved at åbne “Systemindstillinger,” vælge “Sikkerhed & anonymitet”, åbne fanen “Anonymitet”, vælge “Reklamer” og afkrydse feltet “Begræns reklamesporing”.

Hvis du vælger at slå Begræns reklamesporing til, vil Apples reklameplatform fravælge dit Apple-id som modtager af reklamer, der er målrettet dine interesser, ligegyldigt hvilken enhed du bruger. Apps, programmer og annoncører, der ikke bruger Apples reklameplatform, men bruger Apples reklame-id, skal kontrollere indstillingen for Begræns reklamesporing og har i henhold til Apples retningslinjer ikke tilladelse til at forsyne dig med målrettede reklamer, hvis du har slået Begræns reklamesporing til. Når du har slået Begræns reklamesporing til i iOS 10 eller nyere, erstattes dit reklame-id med en række nuller, så du ikke modtager målrettede reklamer. Det nulstilles automatisk til et nyt tilfældigt id, hvis du slår Begræns reklamesporing fra.

Når du vil rydde de data, der er forbundet med dit reklame-id, kan du blot nulstille det. Du nulstiller dit reklame-id i iOS ved at åbne “Indstillinger”, trykke på “Anonymitet”, trykke på “Reklamer” og trykke på “Nulstil reklame-id”. Du nulstiller dit reklame-id i Apple TV ved at åbne “Indstillinger”, vælge “Generelt”, vælge “Anonymitet” og derefter klikke på “Nulstil reklame-id”. Hvis du vil nulstille dit reklame-id i macOS, skal du åbne “Systemindstillinger,” vælge “Sikkerhed & anonymitet”, åbne fanen “Anonymitet”, vælge “Reklame” og derefter klikke på knappen “Nulstil reklame-id”.

Hvis du slår Begræns reklamesporing til, vil du muligvis stadig modtage det samme antal reklamer, men de vil være mindre relevante for dig.

Udgivelsesdato: