Slå indstillingen Auto-udfyld fra i Fotos-projekter

Fotos kan automatisk markere og placere billeder i oprettede projekter. Brug nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil slå denne indstilling fra, mens du arbejder på et projekt.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Hvis du markerer en grupper billeder, som skal bruges i et projekt i Fotos, vises billederne i et område under projektet. Du kan trække i billederne et ad gangen og placere dem, hvor du vil i projektet, eller du kan klikke på knappen Auto-udfyld lige over billederne. Hvis du klikker på knappen Auto-udfyld, placerer Fotos automatisk billederne i projektet.

Brug denne fremgangsmåde, hvis du vil slå indstillingen fra, mens du arbejder på et projekt.

  1. Åbn projektet.
  2. Ctrl-klik et sted på den lysegrå baggrund i et projekt (det område, der ligger rundt om projektets indhold).
  3. Klik på "Slå forslag til Autoudfyld til" for at slå indstillingen fra.

Hvis du vil slå autoudfyldningsindstillingen til igen, skal du bruge samme fremgangsmåde.

Udgivelsesdato: