Sådan indstilles og bruges Tilbage til min Mac

Med Tilbage til min Mac kan du oprette forbindelse til andre Mac-computere via internettet på en sikker måde.

Tilbage til min Mac er en iCloud-funktion, som gør det muligt at oprette et netværk af Mac-computere, som du har ekstern adgang til. Tilbage til min Mac giver følgende muligheder:

 • Arkivdeling: Du kan finde arkiver og mapper på den eksterne Mac og trække dem til den lokale Mac.
 • Skærmdeling: Du kan bruge den eksterne Mac på samme måde, som hvis du sad foran den. Du kan bruge mus og tastatur fra den lokale computer til at åbne programmer og redigere dokumenter på den eksterne Mac.

Forudsætninger

Du skal have følgende for at kunne bruge Tilbage til min Mac:

 • To eller flere Mac-computere, der bruger samme iCloud-konto i OS X Lion v10.7.5 eller en nyere version. 
 • En AirPort-base (AirPort Extreme, AirPort Express eller AirPort Time Capsule) eller en anden internetrouter, der understøtter UPnP eller NAT-PMP med den nyeste firmware installeret. På AirPort-basen skal der som minimum være firmwareversion 7.6.1, før Tilbage til min Mac kan bruges.
 • AirPort-værktøj 6.3 eller en nyere version.
 • Skærmdeling forudsætter en internetforbindelse på mindst 300 Kb/s i begge retninger (upload/download) mellem computerne. Det er ofte muligt at bruge arkivdeling, selv om hastigheden er lavere end 300 Kb/s. Hvis arkivdeling ikke virker korrekt, skal du kontrollere indstillingerne og forbindelserne.
 • En firewall, der tillader eksterne forbindelser. Nogle firewalls forhindrer kommunikation mellem computere via Tilbage til min Mac. Hvis du f.eks. er hjemme, kan du muligvis ikke oprette forbindelse til din arbejdscomputer, mens det omvendte godt kan lade sig gøre. Hvis du er i tvivl om, om virksomhedens firewall forhindrer forbindelser via Tilbage til min Mac, skal du kontakte virksomhedens netværksadministrator.  

Hvis du vil bruge en AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule til at få adgang til arkiver på en ekstern harddisk, skal du bruge en USB-harddisk, der er formateret som Mac OS - udvidet (Journaled). Når du bruger harddisken sammen med Tilbage til min Mac, vises harddisken som basen under Fælles i indholdsoversigten i Finder.

Indstilling af Tilbage til min Mac

Før du kan bruge Tilbage til min Mac, skal funktionen indstilles på de Mac-computere, som den skal bruges på:

 1. Vælg Systemindstillinger på Apple-menuen (), og klik derefter på iCloud.
 2. Indtast det Apple-id, som du bruger til iCloud, og klik på Log ind, hvis du ikke allerede har logget på iCloud.
 3. Vælg Tilbage til min Mac.
 4. Følg alle indstillingsinstruktioner, der vises ved siden af Tilbage til min Mac.
 5. Vælg sikkerhedsindstillinger.

Hvis du vil have adgang til arkiver på en harddisk, der er tilsluttet en AirPort Extreme eller AirPort Time Capsule, skal du følge nedenstående fremgangsmåde for at indstille Tilbage til min Mac på basen:

 1. Sørg for, at du bruger det samme lokale netværk (LAN) som den AirPort-base, du vil konfigurere.
 2. Vælg Gå > Hjælpeprogrammer, og dobbeltklik på AirPort-værktøj.
 3. Vælg den AirPort-base, du vil bruge til Tilbage til min Mac, og klik på Rediger. Hvis basen ikke vises, skal du klikke på Andre Wi-Fi-enheder for at få vist en liste med tilsluttede baser. Du skal muligvis vælge en anden netværksgrænseflade i lokalmenuen.
 4. Indtast adgangskoden til basen. Adgangskoden er ikke den samme som din iCloud-adgangskode.
 5. Vælg fanen Base.
 6. Klik på knappen + i afsnittet Tilbage til min Mac, og indtast det Apple-id og den adgangskode, du bruger til Tilbage til min Mac. Der skulle nu være en grøn indikator, der viser, at Tilbage til min Mac er slået til.
 7. Klik på Opdater for at gemme dine ændringer.

Oprettelse af forbindelse til en ekstern Mac eller AirPort-base på dit Tilbage til min Mac-netværk

Når du har indstillet hver enkelt Mac og AirPort-base, kan du oprette ekstern forbindelse:

 1. Vælg Indstillinger i Finder-menuen, og klik på fanen Indholdsoversigt.
 2. Vælg Tilbage til min Mac i afsnittet Fælles. 
 3. Åbn et Finder-vindue, og se i afsnittet Fælles i indholdsoversigten. Sæt markøren over ordet Fælles, og klik på Vis, hvis der ikke vises delte computere eller baser i afsnittet.
 4. Vælg den eksterne computer eller base, som du vil oprette adgang til, og klik på Opret forbindelse som. Hvis du vil dele skærm med den eksterne Mac, skal du vælge computeren og klikke på Del skærm. Hvis den base eller computer, som du skal bruge, ikke vises, skal du klikke på Alle for at få vist en liste med tilsluttede Mac-computere og baser.

Fjernelse af en Mac eller AirPort-base på dit Tilbage til min Mac-netværk

Du kan til enhver tid slå Tilbage til min Mac fra på en enhed. Hvis du gør det, fjernes den pågældende Mac eller AirPort-base fra dit Tilbage til min Mac-netværk.

Gør følgende på den Mac, du vil fjerne:

 1. Vælg Systemindstillinger på menuen , og klik derefter på iCloud.
 2. Fjern markeringen af Tilbage til min Mac i iCloud-indstillingerne for at slå funktionen fra. Du kan også klikke på Log ud for at logge helt af iCloud.

Gør følgende for at fjerne en base:

 1. Vælg Gå > Hjælpeprogrammer, og dobbeltklik på AirPort-værktøj.
 2. Vælg den AirPort-base, der ikke længere skal bruges til Tilbage til min Mac, og klik på Rediger. Hvis basen ikke vises, skal du klikke på Andre Wi-Fi-enheder for at få vist en liste med tilsluttede baser. Du skal muligvis vælge en anden netværksgrænseflade i lokalmenuen.
 3. Indtast adgangskoden til basen. Adgangskoden er ikke den samme som din iCloud-adgangskode.
 4. Vælg fanen Base.
 5. Klik på knappen - i afsnittet Tilbage til min Mac, og indtast det Apple-id, du bruger til Tilbage til min Mac. Den grønne indikator skulle nu stoppe med at lyse som markering af, at Tilbage til min Mac er slået fra.
 6. Klik på Opdater for at gemme dine ændringer.

Muligheder for hjælp

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis der er problemer med at indstille eller bruge Tilbage til min Mac

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: