Problemer i iMovie med at genkende eller styre et kamera/videokamera

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis dit kamera ikke vises i iMovie, eller hvis programmet pludselig stopper med at importere eller eksportere eller ikke svarer.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Start med at kontrollere følgende

 1. Hvis hurtigt brugerskift er aktiveret i OS X, skal du kontrollere, om der er en anden bruger, som forsøger at bruge det samme kamera på sin konto. Du kan finde flere oplysninger i iMovie: Hurtigt brugerskift og styring af DV-kamera.
 2. Hvis dit kamera er båndbaseret, skal du kontrollere, at det ikke er et Hi-8- eller Digital-8-bånd. Kontroller, at den optagelse, du har optaget, ikke er i Hi-8-format. Nogle DV-kameraer fungerer muligvis med Hi-8-optagelser, men det gør iMovie '08 og nyere versioner ikke.

Hvis det ikke er muligt at løse problemet med ovenstående fejlfindingsforslag, skal du finde din enhedstype på listen nedenfor og følge fremgangsmåden i det pågældende afsnit.

DV- og HDV-kameraer

 1. Sørg for, at dit DV-kamera er sluttet til computerens FireWire-port, og at kameraet er tændt. 

  Bemærk! Mange DV-kameraer har en port til både USB og FireWire (også kaldet i.LINK eller IEEE 1394). USB-tilslutningen på DV-kameraer er normalt beregnet til download af stillbilleder, men ikke af video. Brug FireWire-tilslutningen, når du arbejder med iMovie.

 2. Hvis kameraet er tilsluttet via FireWire, og der er tændt for kameraet, skal du følge et eller flere af disse tip for at genetablere forbindelsen til kameraet.
  • Sluk for kameraet, og tænd det igen.
  • Fjern FireWire-kablet fra computeren, og tilslut det igen. Gør det samme med kameraet. Hvis kameraet er tilsluttet via et FireWire-samlingspunkt, skal du prøve at slutte kameraet direkte til computeren.
  • Sørg for, at der sidder et bånd, som du ved fungerer, i kameraet. Skub båndet ud, og indsæt det igen for at sikre, at det er indsat korrekt. Prøv mere end ét bånd.
  • Afslut og åbn iMovie igen.
  • Genstart Mac-computeren.
  • Prøv et andet FireWire-kabel, eller prøv kameraet sammen med en anden Mac-computer med iMovie.
  • Et beskadiget bånd, snavsede afspilningshoveder eller blandede optagelsesformater kan medføre, at et kamera pludselig standser importen.
  • Hvis iDVD er åben, skal du lukke programmet og iMovie og derefter åbne iMovie igen.
 3. Åbn Oplysninger om system for at se, om kameraet vises der. Hvis kameraet ikke vises under USB eller FireWire, skal du nulstille forbindelsen som beskrevet i Hvis computeren ikke genkender en FireWire- eller USB-enhed og derefter prøve igen.
 4. Sørg for, at der ikke er andre åbne programmer, f.eks. iChat, Beskeder eller andre videoredigerings- eller chatprogrammer, som bruger det samme kamera. Prøv at afslutte alle andre programmer, der kunne tænkes at kommunikere med kameraet.
 5. Se den dokumentation, der fulgte med kameraet, eller kontakt producenten for at få at vide, hvordan kameraet skal tilsluttes og konfigureres, når det skal bruges sammen med en computer.
  • Dokumentationen, der fulgte med kameraet eller DV-enheden, indeholder normalt oplysninger om, hvor FireWire-porten sidder på kameraet. Denne port kaldes nogle gange iLink eller IEEE 1394.
  • Nogle kameraer skal indstilles til tilstanden VTR, VCR eller DV for at kunne kommunikere med en computer. Kontroller kameraets dokumentation for at se, hvordan du indstiller kameraet til denne tilstand, hvis det er nødvendigt.
  • Nogle analog til FireWire-konvertere (DV-broer) kræver muligvis, at du ændrer enhedens indstillinger ved at trykke på bestemte knapper eller kontakter på enheden. Nogle DV-broer kræver muligvis også, at der installeres en softwaredriver eller en firmwareopdatering, for at de kan styre og genkende enheden korrekt. Se i den dokumentation, der fulgte med DV-broen, eller søg på producentens websted for at finde flere oplysninger.
  • Nogle kameraer slukkes muligvis automatisk for at spare batteristrøm. Hvis kameraet pludselig lukker under import eller eksport, skal du tilslutte kameraets strømforsyning.
  • Kontroller, at kameraets dato og klokkeslæt er angivet korrekt. Hvis kameraet bruger et reservebatteri til at forhindre, at dato og klokkeslæt nulstilles, skal du kontrollere batteriet for at sikre, at der stadig er strøm på det. Se iMovie: Automatisk registrering af motiver kræver, at kameraets ur er indstillet korrekt  og dokumentationen til kameraet for at få flere oplysninger.
  • Nogle kameraer giver dig mulighed for at optage med forskellige hastigheder. Kontroller, at kameraet er indstillet til den højeste hastighedsværdi (SP), før du slutter det til computeren, også selv om motivet blev optaget ved en lavere hastighed. På nogle kameramodeller kan hastighedsindstillingen påvirke, hvordan kameraet kommunikerer med computeren. Se efter yderligere oplysninger i dokumentationen til kameraet, og tag nogle prøveoptagelser ved forskellige hastigheder for at være sikker på, at optagelseshastigheden er kompatibel.
 6. Kontroller, om softwaren er opdateret. De bedste resultater opnås ved at bruge Softwareopdatering til at opdatere Mac-computerens software, bl.a. iMovie og OS X.
 7. Du får de bedste resultater, hvis du bruger en godkendt enhed. iMovie fungerer sammen med de fleste DV-kameraer, som har en FireWire-port. Du kan finde oplysninger om kameraer, som Apple har testet og godkendt til brug sammen med iMovie, i følgende artikler:

 8. Nogle kameramodeller kan muligvis ikke importere eller eksportere, når der er sluttet et eksternt FireWire-drev til computeren. Prøv at afbryde forbindelsen til eksterne FireWire-drev, hvis computeren ikke kan kommunikere med DV- eller HDV-kameraet.
 9. OS X Snow Leopard 10.6.8 og ældre versioner: Hvis kameraet ofte afbrydes under import eller eksport, eller hvis afspilningen i iMovie-eksempelvinduet hakker, skal du kontrollere, at dit iMovie-projekt ikke er lagret i en FileVault-mappe. Se iMovie: Brug af FileVault kan påvirke ydeevnen  for at få oplysninger om iMovie og FileVault.
 10. Hvis du bruger et HDV-kamera, og importen stopper med det samme, når du prøver at importere fra kameraet i iMovie, skal du prøve at spole hurtigt frem på båndet i nogle sekunder og prøve at importere igen. Hvis du har optaget oven i en eksisterende optagelse på båndet, der er i et andet format, kan det medføre, at importen standser. Det kan ske, hvis der stadig er rester af optagelsen i det andet format i begyndelsen af båndet.

  Du har f.eks. optaget en 720p HDV-optagelse oven på en DV-optagelse på et bånd, men i begyndelsen af båndet er der stadig noget af DV-optagelsen, som læses først. iMovie tolker dette som et DV-projekt, derefter stopper programmet, når det når til HDV-optagelsen, fordi den ikke svarer til det aktuelle projektformat.

 11. Nogle HDV-kameraer indeholder en indstilling til konvertering eller angivelse af det outputformat, der transmitteres via FireWire. På nogle Sony-modeller er der f.eks. en indstilling for iLink.conv. Den skal deaktiveres, for at kameraet kan kommunikere korrekt med iMovie. Se den dokumentation, der fulgte med kameraet, for at få flere oplysninger.

Kameraer med dvd, harddisk eller flashhukommelse

Disse enheder sluttes til computeren ved hjælp af et USB-kabel.

USB (på computer eller kamera) Mini-USB (nogle kameraer)

Hvis dit USB-kamera ikke genkendes, skal du følge disse anbefalinger:

 1. Du får de bedste resultater, hvis du bruger en godkendt enhed.
 2. Der kræves en Intel-processor til understøttelse af AVCHD-video i iMovie '08 og iMovie '09. iMovie '11 og nyere versioner kan kun køre på Intel-processorer.  AVCHD-dvd-videooptagere fungerer ikke sammen med iMovie.
 3. Prøv at koble kameraet fra computeren og slutte det til igen. Hvis det er tilsluttet via et samlingspunkt, skal du prøve at slutte kameraet direkte til computeren.
 4. Sørg for, at der ikke er andre åbne programmer, f.eks. iChat, Beskeder eller andre videoredigerings- eller chatprogrammer, som bruger det samme kamera. Prøv at afslutte alle andre programmer, der kunne tænkes at kommunikere med kameraet.
 5. Hvis kameraet er forbundet via USB, og kameraet er tændt, skal du følge et eller flere af disse tip for at etablere forbindelsen til kameraet igen.
  • Sluk for kameraet, og tænd det igen.
  • Fjern USB-kablet fra computeren, og tilslut det igen. Gør det samme med kameraet. Hvis kameraet er tilsluttet via et USB-samlingspunkt, skal du prøve at tilslutte kameraet direkte til computeren.
  • Slut iMovie, og start programmet igen.
  • Genstart computeren.
  • Prøv et andet USB-kabel, eller prøv at slutte kameraet til en anden computer, der kører med den samme version af iMovie.
 6. Åbn Oplysninger om system for at se, om kameraet vises der. Hvis kameraet ikke vises under USB eller FireWire, skal du nulstille forbindelsen som beskrevet i Hvis computeren ikke genkender en FireWire- eller USB-enhed og derefter prøve igen.
 7. Prøv med et andet flashkort eller en anden disk i kameraet, hvis du bruger et kamera med dvd, harddisk eller flashhukommelse, og klippene genkendes i iMovie, men bestemte klip importeres ikke eller importeres uden lyd. Eller du kan tage en sikkerhedskopi af optagelsen fra kameraet og omformatere kameraets flashkort eller drevet fra kameraet. Lav nogle nye optagelser for at se, om det fungerer korrekt. Se i dokumentationen til kameraet for at få flere oplysninger om, hvordan kameraets indhold sikkerhedskopieres og omformateres.
 8. Kontroller, om du bruger kameraindstillingen normal eller høj kvalitet til optagelsen. Nogle kameraer giver dig mulighed for at angive et højere komprimeringsforhold, for at du kan få plads til flere optagelser på kameraets lagermedie. Optagelser, der er optaget i dette format, genkendes muligvis ikke af iMovie.

Indbygget FaceTime HD-kamera eller iSight-kamera

iMovie understøtter det indbyggede FaceTime HD- eller iSight-kamera på din Mac-computer. Hvis et af disse kameraer ikke genkendes, skal du følge disse trin.

 1. Åbn Oplysninger om system for at se, om kameraet vises i USB-afsnittet.
 2. Sørg for, at der ikke er andre åbne programmer, f.eks. iChat, Beskeder eller andre videoredigerings- eller chatprogrammer, som bruger det samme kamera. Prøv at afslutte alle andre programmer, der kunne tænkes at kommunikere med kameraet.

FaceTime er ikke tilgængelig i alle lande eller områder.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: