OS X Server: Ændring af grænsen for beskedstørrelse for Mail-tjenesten

Grænsen for beskedstørrelse kan øges eller slås fra ved at bruge serveradmin-kommandoen i Terminal.

I OS X Server (Mountain Lion og Mavericks) er grænsen for levering af beskeder som standard sat til 10 MB i konfigurationen af Mail-tjenesten. Beskeder på mere end 10 MB afvises af serveren.

Udfør følgende kommando, hvis du vil ændre grænsen for beskedstørrelse:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit = number

Tallet i ovenstående kommando svarer til den ønskede grænse for beskedstørrelse målt i byte.  Den korrekte værdi for den ønskede grænse beregnes ved at gange MB-tallet med 1048576. Eksempelvis beregnes en ønsket grænse på 20 MB på følgende måde: 20 x 1048576 = 20971520. Tallet i i ovenstående kommando skulle dermed være 20971520.

Bemærk: Meget små grænser medfører, at meddelelser om manglende levering ikke kommer frem, hvis meddelelsernes størrelse overskrider grænsen for den lokale eller eksterne MTA.

Yderligere oplysninger

Udfør følgende kommando, hvis du vil slå beskedgrænsen fra:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit_enabled = no

Bemærk: Grænsen kan genindføres ved at udføre samme kommando med yes indsat i stedet for no.

Den aktuelle grænse for beskedstørrelse kan ses via denne kommando:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit
Udgivelsesdato: